Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Nu kan du få munhälsorådgivning på distans

Visste du att du utöver traditionella mottagningsbesök kan boka tid för munhälsorådgivning på distans?

Munhälsorådgivning på distans innebär att en munhygienist ger dig råd och anvisningar via video. Du kan få distansrådgivning var som helst via en dator.

”Genom distansrådgivning kan jag till exempel behandla en studerandes bettproblem, ge anvisningar om hur problemet kan behandlas hemma, lära ut egenvård av tänderna, motivera och överhuvudtaget diskutera vad som helst som den studerande grubblar över när det gäller munhälsa eller till exempel ätande”, säger SHVS munhygienist Jarkko Lankinen i Villmanstrand.

I munhälsa ingår mycket som inte kräver ett fysiskt besök på mottagningen utan kan behandlas på distans.

Du kan få munhälsorådgivning på distans när det till exempel är fråga om tandköttssjukdomar, karies, näringstillförsel, behandlingsrädsla samt rök- och snusavvänjning. Eller så kan du diskutera med en våra experter om exempelvis vilken inverkan en vegetarisk diet har på din munhälsa. Experten lyssnar på just dig och ger dig råd om hur du ska sköta om din munhälsa.

”Vi munhygienister berättar vilken typ av hjälp det finns att få mot till exempel problem med visdomständerna, för besvären i fråga kräver långt ifrån alltid att tänderna dras ut”, tipsar munhygienisten Lankinen.

Hur ska du göra för att få distansrådgivning?

Om det är något som gäller din munhälsa som du funderar över eller som bekymrar dig ska du kontakta oss per telefon eller via SelfChat för bedömning av vårdbehovet. Vid behov hänvisas du sedan till munhygienistens distansmottagning.

Du kan också fråga SHVS tandläkare eller hälsovårdare om möjligheten till distansrådgivning. Tveka inte att ta upp det som bekymrar dig när det gäller din munhälsa.

Den egna motivationen som utgångspunkt

En god munhälsa stöder ditt välbefinnande som helhet. Goda dagliga munvårdsrutiner, vilket innefattar tandborstning, rengöring av tandmellanrummen samt hälsosamma matvanor, upprätthåller din mun- och tandhälsa. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor och att du själv är den främsta experten på din egen situation.

Boka tid, kolla in videorna och gör test!

Kontakta oss för bedömning av vårdbehovet och diskutera möjligheten att boka en tid till munhygienisten för distansrådgivning. Kolla också in SHVS Anvisningar och videor om tandborstning och egenvård.