Hoppa till verktygsfältet

Ny chattlinje för tjänster inom mental hälsa har öppnats i SelfChat

En ny servicelinje för hänvisning till vårdtjänster inom mental hälsa har öppnats i SelfChat. Chattlinjen med inriktning på mental hälsa betjänar de studerande med bedömning av vårdbehovet och servicehandledning vardagar kl. 8.00–14.00. Betjäning ges på finska, svenska och engelska.

SelfChatlinjerna för ärenden som gäller tjänster inom allmän hälsa och munhälsa är liksom tidigare öppna vardagar kl. 12–14. På grund av den ökade efterfrågan på mentalvårdstjänster under coronapandemin är SelfChatlinjen för tjänster inom mental hälsa öppen längre. På så sätt vill vi säkerställa att kunderna snabbt får kontakt och erbjuds den hjälp de behöver.

SelfChat betjänar

  • i ärenden som gäller allmän hälsa och munhälsa: mån.–fre. kl. 12.00–14.00
  • i ärenden som gäller mental hälsa: mån.–fre. kl. 8.00–14.00.

De utvidgade tjänsterna inom mental hälsa som erbjuds via SelfChat är ett resultat av att SHVS beviljats statsunderstöd avsett att användas för att minska de problem som coronapandemin medfört, stödja studieförmågan och säkerställa välbefinnandet hos högskolestuderande.

Samtalsstöd i den anonyma tjänsten MieliChat

I juni öppnades den anonyma chattjänsten MieliChat för de studerande. I MieliChat kan du anonymt diskutera sådant som känns jobbigt och få råd och stöd i frågor som gäller psykisk hälsa och välbefinnande. MieliChat är öppen vardagar kl. 8–14, och du hittar den i Self-portalen.

Observera att inga patientuppgifter eller tidsbokningar behandlas i MieliChat. I sådana ärenden ska du använda SelfChat eller ringa det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa: 046 710 1073.