Hoppa till verktygsfältet
Obs! Du kan använda SHVS tjänster och Self online tjänsten när du har anmält dig för att vara närvarande på höstterminen som börjar 1.8. Närvaroinformation uppdateras i SHVS i 1-3 vardagen efter läsårsanmälan. Om du kan inte logga in på Self-tjänster och ditt ärende är brådskande, kontakta oss per telefon.

SHVS oral hälsa ansluta sig till det nationella arkivet

SHVS oral hälsa tjänster ansluter sig till det nationella arkivet (MinaKanta-tjänsten) 21.12.2021. Härefter kan studerande kan läsa sina vårduppgifter som tecknats från besök hos SHVS oral hälsa sedan 21.12.2021 på webbtjänsten MinaKanta.

Röntgenbilder kan inte fås genom MinaKanta-tjänsten.

Det kan förekomma flera månaders fördröjningar i överförandet av uppgifter från SHVS underleverantörspartners till MinaKanta, eftersom uppgifterna överförs inte på realtid av underleverantörerna till MinaKanta.