Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.

SHVS oral hälsa ansluta sig till det nationella arkivet

SHVS oral hälsa tjänster ansluter sig till det nationella arkivet (MinaKanta-tjänsten) 21.12.2021. Härefter kan studerande kan läsa sina vårduppgifter som tecknats från besök hos SHVS oral hälsa sedan 21.12.2021 på webbtjänsten MinaKanta.

Röntgenbilder kan inte fås genom MinaKanta-tjänsten.

Det kan förekomma flera månaders fördröjningar i överförandet av uppgifter från SHVS underleverantörspartners till MinaKanta, eftersom uppgifterna överförs inte på realtid av underleverantörerna till MinaKanta.