Hoppa till verktygsfältet

Fördröjningar i överförandet av information om närvaroanmälningar från Åbo universitet, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet

Uppdaterad 10.8.2021

Informationen om närvaroanmälningar av studerande från Åbo universitet, Konstuniversitetet och Aalto-universitetet har inte överförts till SHVS sedan 30.7.2021 på grund av ibruktagandet av nya studieförvaltningssystem vid de nämnda universiteten. Problemet förväntas vara löst senast 16.8.2021.

SHVS tjänster kan användas av dig som högskolestuderande då du har anmält dig som närvarande.

Ibruktagandet av de nya studieförvaltningssystemen vid de tidigare nämnda universiteten kan förhindra möjligheten att logga in till Self-webbtjänsten och tillgången till distansmottagningarna, eftersom informationen om närvaroanmälan uteblir. Ifall du drabbas av problemet, så kommer du att kontaktas för att antingen flytta din mottagningstid eller för att hålla mottagningen över telefonen.

Bedömningen av vårdbehovet på våra riksomfattande servicenummer, andra telefontider och ordinära närmottagningar på servicestället drabbas inte av dessa problem som förorsakas av ibruktagandet av de nya studieförvaltningssystemen.

Mer information

https://www.aalto.fi/sv/teaching-and-learning/vi-overgar-fran-oodi-till-sisu-och-tjansterna-ar-ur-bruk-317-88

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/peppi-opintotietojarjestelma

https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/lasarstider/