Hoppa till verktygsfältet

Avgifterna för studerandehälsovården för högskolestuderande förblir oförändrade 2022

Avgifterna för studerandehälsovården för högskolestuderande har fastställts för 2022 enligt lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande. Det blir inga förändringar i avgifterna jämfört med 2021.

År 2022 är hälsovårdsavgiften 71,60 euro. Avgiften är 35,80 euro per termin och ska betalas för både vår- och höstterminen. Studerande betalar hälsovårdavgiften som berättigar dem till att använda SHVS tjänster till FPA. Som dröjsmålsavgift tas 5 euro ifall den studerande betalar sin hälsovårdsavgift för sent.

Studenternas hälsovårdsstiftelse tar ut en avgift på 40 euro av den studerande, om den studerande uteblir från sin bokade tid. Ingen avgift tas ut, om det finns en godtagbar anledning till att man uteblivit.

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården utfärdas en gång i året.

Uppdaterad 1.12.2021: Mer detaljerad information om hur avgiften betalas till FPA.