Hoppa till verktygsfältet

Kolla tipsen som förbättrar din koncentrationsförmåga

Vi har publicerat nya artiklar om koncentration på shvs.fi-hemsidan. Du hittar användbara verktyg i texterna som förbättrar din egen koncentrationsförmåga.

Koncentrationen varierar i vardagen

Det händer ofta att vi märker att vi inte kan koncentrera oss ordentligt. Det är i själva verket helt normalt. Det blir svårare att koncentrera sig till exempel när vi är trötta, jäktade, stressade och när vi upplever att kraven är för stora.

Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan

Du kan förbättra din koncentration på många olika sätt. Det är fråga om färdighets­träning, eftersom koncentrationssvårigheter vanligen inte är permanenta. Färdighetsträning är också en del av behandlingen vid ADHD.

Bilden visar personerna som försöker arbeta, och texterna "Brådska, avbrytningar", "Hjärnbelastning", "Kroniskt stresstillstånd", "Koncentrationssvårigheter", "Förminskning av långsiktighet", texterna är sammankopplade med pilar.

Om ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), det vill säga uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som uppkommer i barndomen. Huvudsymtomen är problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Sporadisk förekomst av dessa symtom är vanligt, men vid ADHD är symtomen ofta förekommande och långvariga, och därtill försämrar de funktionsförmågan.

Ibland handlar det också om ADT, en självförvållad koncentrationsstörning som blir alltmer vanligt på grund av vår livsstil.