Hoppa till verktygsfältet

Delta i Sätt fart! -tävlingen

Sätt fart! tävlingens målsättning är att motivera alla högskolestuderande att fortsätta röra på sig trots att vi nu är inne i den mörkaste tiden på året. Därför arrangerar vi en lekfull utmaning på sociala medier och bjuder in också er att motionera tillsammans med oss genom tävlingen.

Du kan gå och kolla exemplet på SHVS instakontot @yths_fshs

Vi lottar ut 20 träningsvästar bland alla organisationer som deltar i utmaningen. Den vinnande organisationen får sin egen logo tryckt på västarna. Tävlingen pågår 17.11-10.12.2021 och utlåttningen sker senast 17.12.2021.

Utmaningen är en del av vårt temaår Motion 2021-2021 vars syfte är att motivera högskolestuderande att motionera.

Det är enkelt att delta

  1. Kolla in videon om utmaningen på SHVS Instagramkonto
  2. Skapa en egen lekfull video med motionstema
  3. Publicera videon i er organisations Instagram Stories eller i ert flöde (om er organisation endast använder Facebook kan ni också delta där)
  4. Tagga SHVS i ert inlägg

Vi önskar att ni använder hashtaggen #lähdeliikkeelle i ert inlägg och att ni uppmuntrar era medlemmar att sätta fart.

Tävlingens regler


Vem kan delta?

Alla studerandeorganisationer som verkar vid en högskola i Finland kan delta i kampanjen.

Priser och tillkännagivande av dem

Vi lottar ut 20 träningsvästar försedda med den vinnande organisationens egen logo. Prisets värde är högst 160 euro.

Priset kan inte bytas ut mot pengar eller andra priser. Arrangören avtalar separat med vinnaren om leveransen av priset, senast 17.12.2021.

Hur deltar man i kampanjen?

Deltagarna ska skapa en kort video med motionstema och publicera den på sin organisations Instagram- eller Facebookkonto med hashtaggen @shvs. Utmaningen pågår 17.11–10.12.2021.

Arrangörens ansvar

SHVS ansvarar för den eventuella lotteriskatten som kampanjen kan medföra. Deltagarna befriar SHVS samt eventuella andra samarbetspartner som deltagit i arrangerandet av kampanjen från allt ansvar som gäller eventuell skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i den här kampanjen. SHVS ansvar gentemot deltagarna överstiger inte antalet eller värdet av de priser som nämns i dessa regler. SHVS ansvarar inte för eventuella it‑relaterade problem eller hinder som påverkar deltagandet i kampanjen eller mottagandet av priset.

Upphovsrätt

Deltagarna ansvarar för att det material de producerar respekterar upphovsrätten i enlighet med lagen. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna SHVS tillstånd att dela videomaterialet som de producerat på SHVS Instagram- och Facebookkonton.

Övriga villkor

SHVS använder kampanjens marknadsföringskanaler för att meddela om eventuella ändringar i kampanjen, priserna, datumen, tillgängligheten eller andra faktorer som kan påverka genomförandet av kampanjen. SHVS förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjen och kampanjreglerna förutsatt att ändringarna inte väsentligt påverkar deltagarna.

Instagram och Facebook har ingen del i kampanjen.

Bild som visas på instagram för Nu sätter vi fart tävlingen