Välkommen till SHVS

Verksamhetsställen

Self är en webbtjänst där studerande kan kommunicera med SHVS. Där kan du bl.a. hantera dina mottagningstider, skicka blanketter för förhandsuppgifter, svara på enkäter och kommunicera datasäkert med SHVS:s personal.

Distanstest för könssjukdomar

Student - misstänker du könssjukdom? Med hjälp av den avgiftsfria klamydia- och gonorré- distanstestet får du snabbt svar på dina misstankar gällande klamydia- och gonorré.

Läs mera

Prova en elektronisk symtombedömningstjänst

Med hjälp av den elektroniska symtombedömningen kan du identifiera och bedöma dina symtom när det passar dig bäst. Du får expertrådgivning, anvisningar för egenvård eller hänvisas till mottagningen.

Läs mer

Har du problem med visdomstand?

Visdomständerna bryter oftast fram i 19–20-årsåldern. Hos 90 % av unga vuxna kommer visdomständerna inte fram helt på grund av platsbrist i käken. Över hälften av 20-åringarna har åtminstone en visdomstand som måste tas bort.

Tips för visdomständer

Self till din tjänst 24/7 - håll kontaktinformation uppdaterad

Webbtjänst för studeranden i SHVS är en snabb och enkel kanal till att uträtta hälsoärenden: styr dina reserverade tider, fylla i blanketter för förhandsuppgifter, kontrollera undersökningsresultat och kommunicera datasäkert med personal.

Ta i bruk Self!