Hoppa till verktygsfältet

Har du några frågor om användningen av våra tjänster? Här samlar vi på ofta frågade frågor om uträttandet av ärenden hos oss och om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om användningen av tjänster

 • Ditt huvudsakliga serviceställe är SHVS serviceställe på din studieort. Vid behov får du ett tidsbeställningstillstånd till ett serviceställe som drivs av SHVS på en annan ort.
 • Enbart de studerande som studerar vid en ort där en av våra samarbetsparter anordnar våra tjänster kan använda det servicestället.
 • Dessutom finns våra digitala tjänster tillgängliga för alla studenter, oavsett var i Finland de befinner sig. Många SHVS-proffs erbjuder distansmottagningar, vilket minskar behovet av att resa.
 • Tidsbokningen till SHVS sker alltid via bedömningen av vårdbehovet. Bedömning av vårdbehovet innebär att vårdpersonal utreder din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är, ger dig anvisningar om egenvård och, vid behov, hjälper dig att få tillgång till ytterligare tjänster hos SHVS.
 • Du kan kontakta bedömningen av vårdbehovet genom att ringa ett av våra riksomfattande servicenummer eller kontakta oss via webbtjänsten Self genom att använda chatten eller fylla i ett serviceformulär. Läs mer
 • Du kan använda kommunens hälsovårdstjänster på ett helt normalt sätt. Observera att fast du använder de kommunala hälsovårdstjänsterna så måste du betala hälsovårdsavgiften till FPA.
 • Problem som är relaterade till visdomständer sköts ofta hos SHVS eftersom de är väldigt vanliga bland studerande. Beslutet om att ta bort visdomständerna fattas i samband med en tandläkarmottagning och borttagandet av visdomständer är avgiftsfritt.

 • Studerande vid Högskolan på Åland kan inte använda SHVS tjänster, eftersom deras studeradehälsovård ordnas inte enligt samma lagstiftning som de på fastlandet och därmed behöver de inte heller betala hälsovårdsavgiften.
 • Då du bokar tid hos SHVS måste du alltid kontakta oss via de riksomfattande servicenumren eller genom SelfChatten. Vid det här skede spelar det ingen roll var du bor.
 • SHVS ansvarsteamet sköter om alla läroanstaltens behov. Till exempel vaccinationsärenden sköts oftast så att en skötare kommer till det stället där de studerande befinner sig.
 • Du kan använda SHVS tjänster genom året på vardagar. Kortare öppethållningstider förekommer i under vissa helgar som inträffar på vardagar (nyårsafton, skärtorsdag och valborgsafton).
 • Vi kan inte på grund av patientförsäkringslagen utföra distansmottagningar om den studeranden befinner sig på utbyte utomlands eller utlandspraktik.

Om hälsovårdsavgiften

 • År 2023 är hälsovårdsavgiften 73,60 euro. Avgiften är 36,80 euro per termin och ska betalas för både vår- och höstterminen. Studerande betalar hälsovårdavgiften som berättigar dem till att använda SHVS tjänster till FPA.
 • År 2024 är hälsovårdsavgiften 73,60 euro. Avgiften är 36,80 euro per termin och ska betalas för både vår- och höstterminen. Studerande betalar hälsovårdavgiften som berättigar dem till att använda SHVS tjänster till FPA..
 • Vi har fått många frågor som handlar om den här frågan och med det här svaret försöker vi svara på dem alla:
 • FPA debiterar hälsovårdsavgiften av alla de högskolestuderande som omfattas av tjänsterna. Alla studerande är delaktiga av SHVS-tjänster också de som inte kommer på vårdbesök. SHVS:s roll i studerandehälsovården bygger på lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och Social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. Enligt dessa dokument är SHVS uppgift att anordna hälso- och sjukvårdstjänster till studerande. Därtill ska SHVS främja studerandes hälsa och välfärd på ett mer allmänt plan genom att främja hälsan i studiesamfunden och studiemiljön. Alla studerande drar nytta av de två sistnämna uppgifterna, även de som inte själv kommer på vårdmottagningar. Med andra ord är hälsovårdsavgiften inte enbart en motsvarighet för individens vårdmottagningstjänster utan täcker studerandehälsans kostnaderna på ett bredare perspektiv.
 • Universiteten kräver inte läsårsavgifter av inhemska studerande och sådana studerande som kommer från EU/EES-området. Troligen frågar du om studentkårens medlemsavgift. Studentkåren bestämmer själv om medlemsavgiftens storlek. Du får den bästa informationen om detta från din egen studentkår. Men förhoppningsvis underlättar informationen att hälsovårdsavgiften betalas två gånger i året och engångssumman är under 40 euro.
 • Den här informationen hittade vi på FPA:s hemsidor:
 • Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas en fast dröjsmålsavgift ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.
 • FPA kan inte skicka fakturor till de studerande eftersom det inte finns uppgift om alla betalningsskyldiga studerande före den dag då avgiften förfaller till betalning. Den studerande måste betala hälsovårdsavgiften om han eller hon har anmält sig som närvarande för terminen. Det går dock att anmäla sig som närvarande ännu samma dag som avgiften förfaller till betalning. Förfallodagen för den första avgiften våren 2021 inträffade till exempel 31.1.2021. Om den studerande anmäler sig som närvarande först den dagen måste han eller hon också betala hälsovårdsavgiften samma dag.
 • FPA informerar om lagändringen och avgiften på flera olika sätt för att alla studerande som är betalningsskyldiga ska få veta om avgiften.

  Mera information på FPA:s hemsida.

 • Nej, det ska du inte. Hälsovårdsavgiften betalas per studerande, inte per högskola. FPA svarade på frågan här.
 • Du kan begära ett beslut av FPA angående betalandet av hälsovårdsavgiften.

Svaret hittades från FPAs ofta frågade frågor spalten:

 • Skyldiga att betala hälsovårdsavgiften är de studerande som avlägger en finländsk högskoleexamen och har anmält sig som närvarande under höst- eller vårterminen.
 • Om du under din utbytesperiod eller annan studieperiod som avläggs utomlands är närvaroanmäld vid en finländsk högskola, måste du betala hälsovårdsavgiften. Om du har anmält dig som frånvarande behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.
 • Högskolorna har inte någon enhetlig praxis för om de studerande ska anmäla sig närvarande för den tid som de är utbytesstuderande utomlands.
 • Hälsovårdsavgiften måste utföras på höst- och vårterminen i enighet med FPA:s betalningstidtabell. Betalningsdatumen varierar enligt när du har anmält dig som närvarande. Ifall du anmäler dig själv som närvarande under höstterminen mellan 1.10-31.12 så betalar du hälsovårdsavgiften senast vid slutet av året. Du kan använda SHVS-tjänster då du är närvaroanmäld.
 • Inkommande internationella utbytesstuderande har inte längre rättigheter att använda SHVS tjänster från sedan 1.1.2021. Läs mera om användarrättigheter.
 • En studerande som har rätt att använda studerandehälsovårdstjänster och har närvaroanmält sig får använda SHVS-tjänster ända till slutet av terminen, även om hen skulle bli utexaminerad under terminen.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Nordirland eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. När den du besöker SHVS måste du visa upp ditt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet). Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen i stället visa upp sitt Global Health Insurance-kort (GHIC-kortet). Du måste uppvisa ett sjukförsäkringskort vid varje mottagningsbesök, vare besöket sker fysiskt eller på distans. Vid behov kan du uppvisa ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter sjukförsäkringskortet. Läs mer

Ja, en specialistläkare eller specialistsjukvårdare tar ut en besöksavgift enligt sin egen prislista.