Hoppa till verktygsfältet

När du ska få en visdomstand utdragen, läs följande anvisningar på förhand

Förberedelser inför utdragning av en visdomstand

 • Det är helt normalt att många av oss spänner sig inför tandvård och särskilt utdragning av en visdomstand. Det finns många metoder för hantering av rädsla. Om rädslan förhindrar uppsökande av vård, berätta om det för din tandläkare.
 • Utdragning eller bortoperation av en visdomstand sker under lokalbedövning. Under bedövningen är du vaken och medveten om ingreppets förlopp, men bedövningen gör så att du inte känner någon smärta i ingreppsområdet. Vid behov får du mera bedövning under ingreppet.
 • Sminka dig inte i ansiktet och använd inte läppstift.
 • Observera redan före utdragning av en visdomstand att du inte får äta, dricka eller röka i cirka 2–3 timmar efter ingreppet.
 • Observera i förväg att du ska undvika kraftig fysisk ansträngning under dagarna efter ingreppet. Det rekommenderas också att du inte har viktiga tenter eller uppträdanden dagarna efter ingreppet.
 • Bedövningen kan störa koncentrationen i trafiken, så det lönar sig att undvika bilkörning och cyklande efter utdragning av en visdomstand.
 • Om du har planerat en flygresa veckorna efter utdragningen, diskutera utdragningstidpunkten med din tandläkare.
 • Se till att du har värkmedicin, eftersom smärta kan förekomma efter utdragningen. Be din tandläkare om närmare anvisningar om användning av värkmediciner. Eventuellt kosmetiskt besvär som beror på svullnad eller blåmärke kan hålla i sig en längre tid.
 • Under det första dygnet kan du få feber trots antibiotikaskydd, men vanligtvis sjunker febern snabbt.
 • Om du får svår värk, oavbruten blödning, hög feber, illamående, diarré, utslag eller andra komplikationer, kontakta omedelbart din tandläkare.

Efter utdragning av en visdomstand

 • Håll tryckförbandet som placerats på såret på plats genom att bita ihop tänderna i 20–30 minuter. Då bildas ett skyddande blodkoagel i utdragningsgropen. Koaglet hålls på plats och området läker snabbare om du inte sköljer munnen, suger på såret eller spottar.
 • Undvik att äta och röka i åtminstone 2 timmar.
 • Undvik het mat och dryck under ingreppsdagen.
 • På ingreppsdagens kväll kan du borsta tänderna, men undvik att skölja munnen.
 • Undvik idrott och övrig ansträngning samt bastubad i 2–3 dagar.
 • När bedövningen försvinner, använd den värkmedicin din tandläkare rekommenderat enligt behov. OBS! Värkmediciner med acetylsalicylsyra (Aspirin, Disperin) kan orsaka efterblödning. Du kan behöva värkmedicin i flera dagar.
 • Eventuellt kosmetiskt besvär som beror på svullnad eller blåmärke efter utdragningen kan hålla i sig längre än värken.
 • Sipprande blödning från såret kan förekomma i några dagar. Redan en liten mängd blod smakar i munnen och färgar saliven röd. Om såret blöder kraftigt, placera ett tryckförband på såret och håll det på plats genom att bita ihop tänderna i 30 minuter. Detta kan upprepas vid behov. Om blödningen fortsätter trots tryckförbandet, kontakta din tandläkare.

Efter i munnen utfört kirurgiskt ingrepp

 • Undvik att skölja munnen, äta eller dricka och röka i åtminstone 2–3 timmar efter ingreppet, annars kan bildningen av det skyddande blodkoaglet störas.
 • Sug inte på såret och vidrör det inte.
 • Den bedövning som används t.ex. vid utdragning av en visdomstand verkar i ungefär 2–3 timmar. När bedövningen försvinner inträder ofta en eftervärk som når sin kulmen under det första dygnet.
 • Efter ingreppet kan det förekomma en sipprande blödning. En kraftigare blödning kan du stilla genom att placera ett hårt tryckförband (steril gasbinda) på såret. Bit tänderna lätt ihop i 20–30 minuter. Om du samtidigt intar en halvsittande ställning och baddar kinden med något kallt (ispåse) hjälper det till att stilla blödningen. Ifall den inte upphör försök igen på samma sätt.
 • Inom de två första dygnen efter ingreppet uppträder ofta svullnad som försvinner inom 4–7 dagar. Du kan minska uppkomsten av svullnad genom att genast efter ingreppet badda huden med något kallt i ungefär en halv timmes tid. Du kan upprepa proceduren med ½–1 timmes mellanrum under det första dygnet.
 • Samtidigt med svullnaden kan även ett blåmärke uppstå. Huden blir gulaktig men återfår sin normala färg inom 1–2 veckor.
 • Det kan vara svårt att öppna munnen under de första dygnen. Detta s.k. käklås försvinner dock efter det att svullnaden börjar minska.
 • Under det första dygnet kan du få feber trots antibiotikaskydd, men vanligtvis sjunker febern snabbt.
 • Under det första dygnet är det bäst att inta bara sval flytande föda.
 • Undvik idrott och övrig fysisk ansträngning i ungefär en vecka efter ingreppet.
 • En god munhygien minskar symtom efter ingreppet.
 • Värkmedicin behövs vanligen åtminstone under de första dagarna efter ingreppet. Använd värkmediciner enligt din tandläkares anvisningar.
 • Om du får svår värk, oavbruten blödning, hög feber, illamående, diarré, utslag eller andra komplikationer, kontakta omedelbart din tandläkare.