Hoppa till verktygsfältet

Den Flexibla modellen för oral hälsa tjänster har tagits i bruk vid sidan om traditionella mottagningstider i Tölö (Helsingfors), Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Så här fungerar Den flexibla modellen

I Den Flexibla modellen

  • får du i stället för en exakt mottagningstid ett tidsfönster (t.ex. kl. 9–10) inom vilket ditt mottagningsbesök börjar
  • cirka en halv timme innan ditt mottagningsbesök börjar får du ett sms till det mobilnummer du uppgett, och i meddelandet ges närmare information om klockslaget (t.ex. besöket börjar kl. 9.45)
  • målet är att genomföra flera behandlingsåtgärder under samma besök, vilket leder till att det sannolikt krävs färre nya besök
  • du får först genomgå en undersökning av mun och tänder, och utgående från den bedöms vilka åtgärder som behöver göras under besöket samt hur lång tid det tar att genomföra dem
  • i början av mottagningsbesöket utvärderas vilka åtgärder som behöver göras och hur lång tid det tar att genomföra dem
  • vid behov bokas en ny tid åt dig, om det krävs omfattande ingrepp

Den Flexibla modellen passar dig om

  • du har möjlighet att vara flexibel och komma till mottagningen inom en timme
  • du har möjlighet att vid behov stanna längre för att genomgå fler behandlingsåtgärder
  • du har möjlighet att ta emot sms

Tidsbokning

Boka tid till Den flexibla modellen via tidsbokningen Tidsbokning – SHVS. I samband med tidsbokningen får du ett bekräftelsemeddelande samt en påminnelse 24 timmar innan tidsfönstret börjar.

Fyll i hälsodeklarationen i webbtjänsten Self innan du kommer till mottagningen.

Avboka eller flytta en tid

De tider som bokats till Den flexibla modellen kan också ses i Self.

Om du inte kan komma till mottagningen vid den tidpunkt som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka tiden via Self i god tid. Om du inte kommer till mottagningen eller om du avbokar tiden för sent utan godtagbar orsak uppbär vi en avgift för den oanvända tiden. Mer information Tidsbokning – SHVS

En graf som illustrerar den Flexibla modellen.