Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Du behöver i regel inte anmäla dig till mottagningen utan du kan gå direkt till väntrummet och vänta på att bli kallad till mottagningen.

En del av våra serviceställen har informationsskärmar och -diskar i entrén. Där kan du kontrollera mottagningsrummets nummer och i vilken våning det ligger. Du kan också kontrollera uppgifterna om din kommande mottagningstid i Self. I påminnelsemeddelandet ser du vems mottagning du ska på.

Ta med dig ett giltigt studentkort för att vid behov kunna bevisa att du är en universitets- eller högskolestuderande som avlägger grundexamen.