Hoppa till verktygsfältet

Webbtjänsten Self är ett enkelt och snabbt sätt att uträtta ärenden som gäller din hälsa. När du har loggat in i Self som användare kan du uträtta många ärenden smidigt på webben.

Logga in i Self som användare

 • Gå till webbtjänsten Self.
 • Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du loggar in identifieras du och din rätt att anlita SHVS tjänster kontrolleras. Du måste ha betalat studentkårens medlemsavgift för att ha rätt att anlita tjänsterna.
 • När du loggar in första gången ska du godkänna användarvillkoren.
 • Börja använda Self genom att fylla i dina kontaktuppgifter. Kom också ihåg att ange om du vill få påminnelser om meddelanden som inkommit i tjänsten per textmeddelande eller e-post.
 • Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, eftersom de inte uppdateras automatiskt från befolkningsregistercentralen eller andra källor.

Du kan använda Self för att:

Hantera mottagningstider

 • Boka en mottagningstid när du har fått ett tidsbeställningstillstånd från vår telefontjänst.
 • Avboka och ändra dina mottagningstider.

Chatta

 • Be vår vårdpersonal om en bedömning av ditt vårdbehov och anvisningar för egenvård.

Komma på distansmottagning

 • Distansmottagningar som ordnas via Self sker alltid via en skyddad förbindelse.
 • Du kommer in på din distansmottagning med din egen apparat. Läs anvisningarna för hur du kommer på en distansmottagning.

Fråga mer om pågående behandling

 • Vårdpersonal som behandlar dig kan skicka t.ex. behandlingsanvisningar.
 • Du kan svara på meddelandet och be om mer information.

Kontakta oss i problemsituationer

 • Du kan lösa eventuella problemsituationer om t.ex. ett överenskommet tidsbeställnings­tillstånd, undersökningsresultat eller behandlingsanvisningar saknas i Self.
 • Du hittar vårt kontaktformulär bland formulären i Self. 

Fylla i formulär för förhandsuppgifter

 • Vårdpersonal behöver ibland förhandsuppgifter före en mottagningstid och skickar formulär för förhandsuppgifter för ifyllning i Self.
 • Fyll i de begärda formulären för förhandsuppgifter i Self innan du kommer på mottagningen.

Svara på vår hälsoenkät

 • Förstaårsstuderande kan svara på vår hälsoenkät i Self.
 • Efter att du har svarat på hälsoenkäten får du en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd i Self när en hälsovårdare har gått igenom dina svar.

Ge förhandsuppgifter för förnyande av recept på preventivmedel

 • Fyll i ett formulär för förhandsuppgifter för förnyande av recept på preventivmedel i Self.

Sköta faktureringsärenden

 • Du ser alla dina SHVS-fakturor i Self.
 • Du kan be om korrigering av din faktura.

Dina tjänster