Hoppa till verktygsfältet

Webbtjänsten Self är ett enkelt och snabbt sätt att uträtta ärenden som gäller din hälsa. När du har loggat in i Self som användare kan du uträtta många ärenden smidigt på webben.

Logga in i Self som användare

 • Gå till webbtjänsten Self.
 • Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du loggar in identifieras du och din rätt att anlita SHVS tjänster kontrolleras.
 • När du loggar in första gången ska du godkänna användarvillkoren.
 • Börja använda Self genom att fylla i dina kontaktuppgifter. Kom också ihåg att ange om du vill få påminnelser om meddelanden som inkommit i tjänsten per textmeddelande eller e-post.
 • Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, eftersom de inte uppdateras automatiskt från befolkningsregistercentralen eller andra källor.

Du kan använda Self för att:

Hantera mottagningstider

 • Boka en mottagningstid när du har fått ett tidsbeställningstillstånd från vår telefontjänst eller av en av våra sakkunniga.
 • Avboka och ändra dina mottagningstider. Observera att om du avbokar din mottagningstid så kan du inte längre använda tidsbeställningstillståndet.

Chatta

 • Be vår vårdpersonal om en bedömning av ditt vårdbehov och anvisningar för egenvård.

Komma på distansmottagning

Fråga mer om pågående behandling

 • Vårdpersonal som behandlar dig kan skicka t.ex. behandlingsanvisningar.
 • Du kan svara på meddelandet och be om mer information.

Kontakta oss i problemsituationer

 • Du kan lösa eventuella problemsituationer om t.ex. ett överenskommet tidsbeställnings­tillstånd, undersökningsresultat eller behandlingsanvisningar saknas i Self.
 • Du hittar vårt kontaktformulär bland formulären i Self. 

Fylla i formulär för förhandsuppgifter

 • Vårdpersonal behöver ibland förhandsuppgifter före en mottagningstid och skickar formulär för förhandsuppgifter för ifyllning i Self.
 • Fyll i de begärda formulären för förhandsuppgifter i Self innan du kommer på mottagningen.

Svara på vår hälsoenkät

 • Förstaårsstuderande kan svara på vår hälsoenkät i Self.
 • Efter att du har svarat på hälsoenkäten får du en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd i Self när en hälsovårdare har gått igenom dina svar.

Ge förhandsuppgifter för förnyande av recept på preventivmedel

 • Fyll i ett formulär för förhandsuppgifter för förnyande av recept på preventivmedel i Self.

Sköta faktureringsärenden

 • Du kan be om korrigering av din faktura.

Dina tjänster