Nyheter
Open menu

Nyheter 

23 maj 2017

Verksamhetsställen håller stängda på 25 maj

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på Kristi himmelsfärdsdagen 25.5.2017. Reserådgivning -tjänsten är också stängd på 25 maj. Här kan du...

27 apr 2017

Verksamhetsställen stängda på första maj

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på första maj (1.5.2017). Glada vappen!

26 apr 2017

Störningar i tjänster

Vi har störningar i våra tjänster beroende på systemleverantör. För tillfället utredas orsaken till problemen. Vi beklagar situationen.

11 apr 2017

Öppettider vid påsken

Alla våra verksamhetsställen håller stängt under tiden 14.–17.4.2017. Verksamhetsställen stängs på skärtorsdagen (13.4.) senast kl. 13. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna...

31 mar 2017

Utskick av elektroniska hälsoenkäter har kommit igång

Vi har börjat skicka ut de elektroniska hälsoenkäterna (Sätky-enkäterna) som riktar sig till förstaårsstuderande. Utgående från enkäten kallas en del studerande till hälsokontroll. Hälsoenkäten skickas via Self-tjänsten, och du får ett meddelande om...

30 mar 2017

Ris eller ros om SHVS:s verksamhet? Gör så här

Om du som klient eller patient är missnöjd med vården du fått, dess kvalitet eller bemötandet, kan du lämna in en anmärkning om din hälsovårdsenhets verksamhet till SHVS:s chefsöverläkare eller i ärenden som gäller oral hälsovård till...

27 mar 2017

Self-tjänstens användarvänlighet har förbättrats enligt respons från studerande

Tack vare respons från studerande blir användningen av Self enklare: nu kan du avboka alla bokade mottagningstider i tjänsten. Mottagningstider som bokats med ett tidbeställningstillstånd kan flyttas och ombokas också efter avbokningen. När du avbokar...

13 feb 2017

Rusmedelsanvändningen har minskat, många har psykiska problem

Studerandena använder allt mindre rusmedel. Andelen helnyktra universitetsstuderande har fördubblats sedan år 2000. Alkoholkonsumtionen har minskat särskilt bland männen. Det sociala trycket på att använda alkohol är dock som förr. Val av alkoholfria...

10 feb 2017

Temaåret Tala så lyssnar jag börjar 13.2.2017

SHVS:s hälsofrämjaden tema för 2017 är "Tala så lyssnar jag". Syftet är att främja studerandes, de framtida förmågornas, mentala välmående och psykiska hälsa. Krävande studier kräver goda mentala resurser, och olika psykiska störningar...

12 jan 2017

Dra full nytta av SHVS:s Self-tjänst: Börja med att lägga till dina kontaktuppgifter

SHVS:s Self-tjänst har nu allmänt tagits i bruk. Hittills har tjänsten använts på prov. Self gör det enklare för dig att sköta dina ärenden hos SHVS. Efter en bedömning av vårdbehovet kan du boka tid på nätet och på ett datasäkert sätt kommunicera med...