Nyheter
Open menu

Nyheter 

16 okt 2019

Lider du av vintertrötthet? Använda ljusterapilampor på SHVS:s verksamhetsställe

Symtom på vintertrötthet, då de förekommer regelbundet under perioden oktober-januari. Det finns stora individuella skillnader i symtomen: * trötthet under dagen * nedstämdhet, irritation * minskad aktivitet * mindre motion * ospecifik smärta * för...

4 okt 2019

Högskolestuderande har ätit förmånligt redan i 40 år

Tack vare måltidsstödet från FPA kan högskolestuderande äta hälsosam och mångsidig mat till förmånligt pris. Att äta huvudmåltiden på en studentrestaurang förbättrar kvaliteten på den studerandes kost. I Finland finns det ca 320 restauranger där...

10 sep 2019

Vet du att du kan använda distansmottagning inom hälsobesök?

SHVS kallar alla förstårsstuderande till en hälsoundersökning som består av en elektronisk hälsoenkät och vid behov ett personligt mottagningsbesök. Du kan svara på en hälsoenkät i Self. Du får en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd och vid...

10 sep 2019

Målet för rusmedelsprogrammet är att framhäva förebyggande och tidigt ingripande

Rusmedelsprogram för studerande är åtgärdsprogram för att förebygga användning av rusmedel bland studerande och till stöd för ingripande vid problemsituationer. Användning av rusmedel kan ha en betydande inverkan på studerandes studieprestationer och...

6 sep 2019

SHVS deltar i universitets välbefinnande- och idrottstillfällen runt Finland

Den här hösten deltar SHVS i universitets välbefinnande- och idrottstillfällen runt Finland. SHVS vill vara din stöd för välbefinnande och hälsa under studier. SHVS ger särskilt information om hälsosam mat. Lägg märke till SHVS på din universitets...

3 sep 2019

SHVS:s hälsoenkät till nya studerande redan för 10:e gången

Sedan hösten 2009 har SHVS kallat alla förstaårsstuderande vid högskolor till en hälsoundersökning som består av en elektronisk hälsoenkät och vid behov av ett personligt besök. Denna höst får åter nästan 25 000 studerande runt om i Finland en...

1 aug 2019

Betala medlemsavgiften till studentkåren

Kom ihåg att du kan använda SHVS:s tjänster och Self-tjänsten när ditt studentkårs medlemsavgiften för det nya medlemskapet är betalt. Det nya medlemskapet började den 1.8.2019. Medlemsavgiften ger rätten att använda SHVS tjänster. Läs mer >...

31 maj 2019

Öppettider under sommaren 2019

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på midsommarafton 21.6.2019 och under tiden 1.7.–28.7.2019. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena under sommaren. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna för ditt eget...

24 maj 2019

Verksamhetsställen håller stängda på 30 maj

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på Kristi himmelsfärdsdagen 30.5.2019. Här kan du kontrollera öppettiderna för ditt eget verksamhetsställe.

23 maj 2019

Chatten utökas och blir smidigare

Från början av året 2019 blev chatten en bestående servicekanal jämsides med telefontjänsten vid bedömning av vårdbehov och tidsbeställning. Studerande har upplevt chat-servicen som enkel och flexibel. Önskemål har kommit om utvidgning och utveckling...