Nyheter
Open menu

Nyheter 

26 apr 2019

SHVS har kontaktade alla som eventuell fått ett felaktigt resultat till ny klamydiatestning

SHVS har kontaktade de patienter som eventuell fått ett felaktigt resultat till ny klamydiatestning SHVS informerade på tisdagen om att SHVS kallar de patienter som eventuell fått ett felaktigt resultat 1.10.2018–28.2.2019 till ny testning. Detta...

25 apr 2019

Mera tjänster i Self

Self är studentens egen webbtjänst för att sköta hälsoärenden i SHVS. Self-tjänsten växer och utvecklas. Under våren hittar du mera tjänster i Self. De nya fuktioneri Self hjälper dig att sköta dina ärenden vid SHVS snabbare. Kontakta med vårdande...

25 apr 2019

Distansmottagning var som helst

Nu kan du besöka SHVS:s vårdpersonals mottagningar var som helst via en videolänk. Distansmottagning testas under våren 2019 inom oral hälsa i Helsingfors och Tammerfors och vid alla verksamhetsenheter bl.a. inom följande: * hälsobesök, *...

25 apr 2019

Stressfritt område

När använde du senast orden "måste", "bråttom", "trött" eller "jag hinner inte"? När hade du senast sömnsvårigheter, magbesvär eller irritation? Stress är en del av vardagen Stress är en del av vår vardag, och i...

23 apr 2019

SHVS kallar klamydiatestade till ny testning

Från och med slutet av februari 2019 har det i Finland konstaterats cirka 100 fall av könsklamydia där patienternas prover varit negativa med ett test som används vid analys av klamydia och gonorré men positiva med något annat test som visar klamydia.

23 apr 2019

Öppettider den första maj

Alla våra verksamhetsställen stängs på tisdag 30.4. kl. 12.30. Alla våra verksamhetsställen är stängd den första maj 1.5.2019. Se kontaktuppgifter för ditt verksamhetsställe. Glada vappen!

8 apr 2019

Uppdatera din kontaktinformation för att garantera flytande service

Kom ihåg att uppdatera din kontaktinformation i Self-tjänsten. Din information uppdateras inte automatiskt till SHVS från Befolkningsregister. Du måste själv uppdatera din information i Self. Uppdatera din kontaktinformation för att garantera flytande...

1 apr 2019

Öppettider vid påsken

Alla våra verksamhetsställen är öppet på skärtorsdagen (18.4.) kl. 8.00–12.30. Alla våra verksamhetsställen är stängt under tiden19.–22.4.2019. Se kontaktuppgifter för ditt verksamhetsställe. ...

5 mar 2019

Studerande uppsöker SHVS:s mottagning för problem med oral och mental hälsa

Två tredjedelar av alla högskolestuderande behöver Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster under studieåret. År 2018 använde studerande SHVS:s tjänster totalt över 454 000 gånger. — Vi når högskolestuderande i stor omfattning, eftersom vi även...

1 mar 2019

SHVS-lagen godkändes – förberedelser inför utvidgningen inleds genast

Regeringens förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande godkändes i riksdagen 1.3.2019. – Detta är en god nyhet. Utlåtandena från de centrala utskotten som behandlade lagförslaget samt social- och hälsovårdsutskottets betänkande om...