Nyheter
Open menu

Nyheter 

21 aug 2017

SHVS hjälper och ger råd om krishjälp

Om du känner att du behöver hjälp angående traumatiska händelser i Åbo 18.8, kontakta din egen SVHS verksamhetsställe. Där får du råd och tilläggsinformation och vår personal handleder dig vidare om det behövs. Kontaktuppgifterna ...

7 aug 2017

Störningar i telefonförbindelser

Vi har störningar i våra telefonförbindelser. För tillfället utreder vi vad felet beror på. Vi beklagar situationen.

13 jun 2017

Öppettider under sommaren 2017

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på midsommarafton 23.6.2016 och under tiden 3.7.–30.7.2017. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena under sommaren. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna för ditt eget...

24 maj 2017

Förändringar i rätten att använda SHVS tjänster

Du kan använda SHVS:s tjänster så länge som ditt studentkårsmedlemskap är i kraft. Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, börjar din rätt att använda SHVS:s tjänster den 1 augusti och slutar den 31 juli. Höstterminens...

23 maj 2017

Verksamhetsställen håller stängda på 25 maj

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på Kristi himmelsfärdsdagen 25.5.2017. Reserådgivning -tjänsten är också stängd på 25 maj. Här kan du...

27 apr 2017

Verksamhetsställen stängda på första maj

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på första maj (1.5.2017). Glada vappen!

26 apr 2017

Störningar i tjänster

Vi har störningar i våra tjänster beroende på systemleverantör. För tillfället utredas orsaken till problemen. Vi beklagar situationen.

11 apr 2017

Öppettider vid påsken

Alla våra verksamhetsställen håller stängt under tiden 14.–17.4.2017. Verksamhetsställen stängs på skärtorsdagen (13.4.) senast kl. 13. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna...

31 mar 2017

Utskick av elektroniska hälsoenkäter har kommit igång

Vi har börjat skicka ut de elektroniska hälsoenkäterna (Sätky-enkäterna) som riktar sig till förstaårsstuderande. Utgående från enkäten kallas en del studerande till hälsokontroll. Hälsoenkäten skickas via Self-tjänsten, och du får ett meddelande om...

30 mar 2017

Ris eller ros om SHVS:s verksamhet? Gör så här

Om du som klient eller patient är missnöjd med vården du fått, dess kvalitet eller bemötandet, kan du lämna in en anmärkning om din hälsovårdsenhets verksamhet till SHVS:s chefsöverläkare eller i ärenden som gäller oral hälsovård till...