Diabetes

Diabetes karaktäriseras av sockeromsättningsrubbningar som uppstår av olika orsaker.

 • Typ 1-diabetes (cirka 20 % av alla diabetesfall) 
  • Autoimmun (dvs. som orsakas av kroppens eget försvarssystem) nedbrytning av bukspottkörtelns β-celler 
  • drabbar yngre personer
  • hos vuxna: LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)
  • behandlas med insulin
 • Typ 2-diabetes (cirka 75 %)
  • rubbning i insulinets funktion; nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens)
  • rubbning i insulinutsöndringen, överansträngd bukspottkörtel
  • behandling: ändrade levnadsvanor, medicinering med tabletter och vid behov med insulin
  • behandling p.g.a. ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar
 • Graviditetsdiabetes
  • sockeromsättningsrubbning som visar sig första gången i samband med graviditet, ofta en förvarning om att typ 2-diabetes eller eventuellt typ 1-diabetes kan uppträda senare
  • behandling: diet, tabletter eller vid behov insulin

Det finns också några sällsynta diabetessjukdomar som betecknas som "diabetestyper som orsakas av andra faktorer", som t.ex. de sällsynta ärftliga "MODY"-diabetesformerna, diabetes som orsakas av olika sjukdomar i bukspottkörteln samt diabetes som uppstår p.g.a. hormonrubbningar.

Olika diabetestyper kräver olika behandling, och hur behandlingen läggs upp varierar mellan olika hälsostationer. Vänd dig till hälsovårdare på din hälsostation för mer ingående information om

 • du är diabetiker
 • du är i riskzonen för att få diabetes eller
 • du har haft graviditetsdiabetes.

Artikeln är skriven av Liisa Sorakivi, specialistläkare inom allmänmedicin

Ytterligare upplysningar: Diabetesförbundet


Nyckelord: Diabetes