Hoppa till verktygsfältet

Plötslig diarré beror vanligen på tarminfektion som kan orsakas av ett bakterietoxin (så kallad matförgiftning) eller ett virus. Diarré orsakas vanligen av mikrober som kommit in i kroppen via händerna, mat eller vatten. Epidemier som sprids via mat eller vatten ska identifieras snabbt och åtgärder ska vidtas omedelbart. Vanliga orsaker till diarré är noro- och sapovirus som är calicivirus. Norovirus smittar väldigt lätt och utsöndras i avföringen i 2–8 veckor. 

Utdragen diarré kan bero på många olika orsaker och orsaken ska alltid utredas. Diarrén är utdragen när antalet avföringsgånger är mer än 3 per dygn och diarrén har pågått i över 4 veckor.

Diarrésjukdomar är de vanligaste infektionssjukdomarna hos turister. Beroende på resmål och avreseland insjuknar 20–60 % av alla resenärer i turistdiarré. Turistdiarré orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Turistdiarré pågår vanligen i 3–5 dygn.

Symtom

Förutom tät diarré kan symtom vara blodig eller slemmig diarré, illamående, kräkningar, krampaktig buksmärta och frekventare, kraftiga tarmljud. Symtom kan också vara feber och värk i armar och ben.

Egenvård

God handhygien är viktigt för att förhindra spridning av smittan. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter tömning av tarmen och torka händerna med en engångshandduk eller papper. Särskilt vid norovirus- och Clostridium difficile-diarré ska också handdesinfektionsmedel användas. 

Virusdiarré går över av sig själv; det viktigaste är att dricka tillräckligt. Lämpliga drycker vid diarré är svag saft, te, vatten, bärsoppor och -krämer samt kött- och grönsaksbuljonger. Drycker och mat som förvärrar diarré är mjölk, koffeinhaltiga drycker, färskt bröd och bakverk, fet, stekt mat, ärter, bönor, lök, kålrot, kål, svampar och sparris samt mat och drycker som innehåller sötningsmedel.

När behövs behandling? 

Uppsök mottagningen om symtomen (vattnig diarré fler än 3 ggr/dygn eller kräkningar eller buksmärta) fortsätter i mer än en vecka trots egenvård eller om du har något av nedannämnda symtom. Efter en magsjuka är det normalt att avföringen är lösare än vanligt och att magen är lite känslig i ett par veckor.

SymtomOrsak att uppsöka vård
blodiga kräkningartecken på en allvarlig
buksjukdom.
börjar under eller efter antibiotikabehandlingen (blodig diarré eller vattnig diarré > 3 ggr/dygn)kan kräva
läkemedelsbehandlingeller
ändring av behandlingen.
kraftiga kräkningar och feber i samband med en utlandsresakan kräva ytterligare
undersökningar.
kräkningar hos personer som arbetar med livsmedelkräver isolering från
arbetettills orsaken
klarnar eller
symtomet lindras.
annan avvikande kraftig eller utdragen kräkning eller försämring
av allmäntillståndet, allvarlig bakomliggande sjukdom (t.ex. diabetes) eller specialsituation (t.ex. graviditet)
 
feber och blodig diarré
förvärrad lokal buksmärta och kräkningar (appendicit, d.v.s. blindtarmsinflammation)

SHVS:s allmänläkare / 23.2.2023

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning