Hoppa till verktygsfältet

Fetma betyder att kroppen innehåller en alltför stor mängd fettvävnad och är en hälsorisk. Viktökning är ett resultat av långvarig obalans i intaget och förbrukningen av energi. Fetma ökar risken för många sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdomar, depression och sjukdomar i rörelseorganen.

Fetma och övervikt kan bedömas genom att bestämma viktindex. Viktindex (BMI, body mass index) räknas ut genom att dela vikten i kilogram med längden i meter i kvadrat. Exempel: Viktindex för en 165 cm lång person som väger 80 kg är 80: (1,65 x 1,65) = 29,4 kg/m2 (BMI räknare)

normalvikt BMI 19–24,9
övervikt BMI 25–29,9
fetma BMI 30–34,9
svår fetma BMI 35–39,9
sjuklig fetma BMI > 40

Ett annat sätt att bedöma fetma är att mäta midjemåttet. Det är fråga om bukfetma när följande gränsvärden överskrids: 100 cm för män och 90 cm för kvinnor.

Egenvård

Behandling av övervikt och fetma grundar sig på identifiering av ett behov av förändring. Stanna upp och fundera på dina mat- och motionsvanor. Som hjälpmedel kan du använda t.ex. en elektronisk matdagbok som baserar sig på fotografier eller så kan du delta i en virtuell grupp som uppmuntrar till hälsosamt ätande, där du kan jämföra dina matvanor med kostrekommendationernas anvisningar.

När behövs behandling?

Fetma kan ha många skadliga effekter på hälsan och välbefinnandet. Om du upplever att du behöver hjälp med viktkontroll och/eller behandling av fetma ska du kontakta SHVS.

Behandling av fetma

Den primära behandlingsformen är systematisk vägledning i levnadsvanor som sker under flera besök. Vägledningen fokuserar på kost och motion samt tankar och inställningar som styr dessa. Behandlingsmetoder som stödjer förändring av levnadsvanor är kost med mycket lågt energiinnehåll (VLCD) och läkemedelsbehandling. Sjuklig fetma kan behandlas kirurgiskt om bestående viktminskning inte uppnåtts med den rekommendationsenliga behandlingen. Beroende på hur svårt tillståndet bedöms vara genomförs behandlingen inom primärvården eller den specialiserade sjukvården.

Källor: Duodecim: Terveysportti, THL

Dina tjänster