Klamydia

Allmänt | Smitta och symtom | Klamydiatest | Hur blir jag testad? | Hur behandlas klamydia? | Hur kan jag skydda mig mot klamydia?

Allmänt

I Finland är klamydia en av de vanligaste av de sexuellt överförbara sjukdomarna, könssjukdomarna. Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL) konstaterades 13 663 fall av klamydia år 2012. I sållningsundersökningar bland studerande har klamydia konstaterats hos några procent av symtomfria unga vuxna.

Smitta och symtom

Klamydia smittar vid oskyddad sex (vaginalt eller analt samlag och oralsex). Största delen av smittorna fås i Finland av finländska partner. Inkubationstiden för klamydia är ca 10-14 dygn. Största delen av kvinnorna och en stor del av männen får inga symtom alls av klamydiasmittan! Ändå kan dessa personer utveckla en kronisk klamydiainfektion, som utan behandling kan leda till att det hos kvinnor bl.a. bildas ärrvävnad i äggledarna, vilket i sin tur kan leda till barnlöshet. Klamydiasymtom hos män är de smärta, sveda vid urinering och lite vattnig eller slemmig flytning från urinröret. Hos kvinnor kan klamydia orsaka smärta vid urinering, ökat urineringsbehov och ökade flytningar. Klamydia kan också orsaka bäckeninflammation. Då är symtomen smärtor i nedre buken, störningar i menstruationsblödningarna och feber. Klamydia i ändarmen eller i svaljet orsakar vanligen inga symtom.

Klamydiatest

Klamydia kan konstateras mycket tillförlitligt ungefär en vecka efter smittan genom ett urinprov. Du måste vara utan att urinera minst 2 timmar före provtagningen. Hos kvinnor kan klamydiatestet också göras på ett prov från urinrörsöppningen eller livmodershalsen som tas med en bomullspinne. Klamydia i ändtarmen eller i svalget kan inte diagnostiseras med ett urinprov. När dessa typer av klamydia misstänks, måste prov tas även från ändtarmen eller svalget. På grund av detta kan yrkesutbildade personer inom hälsovården fråga om dina sexualvanor när du testas för könssjukdomar. Metoden som nuförtiden används för att testa för klamydia identifierar och "mångfaldigar" klamydiabakteriens delar. På detta sätt är det möjligt att identifiera och observera även mycket små mängder bakterie i ett prov.

Hur blir jag testad?

För att bli testad vid SHVS behöver du en remiss från en hälsovårdare eller läkare. Om du misstänker att du blivit klamydiasmittad (symtom, smitta konstaterad hos din partner, oskyddad sexkontakt med icke-stadigvarande partner), kontakt a hälsovårdarmottagningen vid verksamhetsstället på din studieort, eller beställ et avgiftsfri klamydia- och gonorré distanstest.

Hur behandlas klamydia?

Det finns effektiva antibiotika för behandling av klamydia. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är undersökning och behandling av klamydia i Finland gratis inom den allmänna sjukvården och på poliklinikerna. Följaktligen är också läkemedelsbehandling av klamydia som upptäckts på SHVS:s laboratorier gratis för studerande. Den vanligaste behandlingsformen är en engångsdos av läkemedlet azitromycin. I tillägg till antibiotikabehandlingen är det vikigt att avhålla sig fån sex under den första behandlingsveckan och använda kondom under alla samlag tills sjukdomen konstateras vara botad vid en efterkontroll. Under efterkontrollen kontrolleras samma laboratorieprov med vilket klamydiasmittan ursprungligen konstaterades. Efter att klamydiasmitta konstaterats är det viktigt att också sexparterna undersöks och behandlas; det är viktigt att bryta smittokedjan och på så sätt minska förekomsten av klamydia!

Hur kan jag skydda mig mot klamydia?

Klamydia är en sjukdom som smittar vid sexuellt ungänge och du kan skydda sig mot den genom att använda kondom under alla samlag (vaginalt eller analt) då du inte SÄKERT vet att partnern INTE har klamydia. Samma regel gäller för skydd under oralsex. Om en kvinna är den mottagande parten vid oralsex kan du använda en kluven kondom eller ett särskilt oralsexskydd.

Källor:
Duodecim: Sukupuolitautien Käypä hoito -suositus (på finska)
Institutet för hälsa och välfärd - Registret över smittsamma sjukdomar
Paavonen, Malm, Zilliacus, Trontti m.fl.: Klamydian esiintyvyys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiakkailla. Finlands Läkartidning 3/2005.

Artikeln skriven av:
Johanna Castrén
Artikeln granskad 26.11.2012 av SI


Nyckelord: Klamydia, Könssjukdom, Sex