Hoppa till verktygsfältet

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen, d.v.s. könssjukdomen, i Finland. Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och behandlas med antibiotika. Klamydia är oftast symtomfri: omkring 50 % av männen och 70 % av kvinnorna har inga symtom. Du bör testa dig vid minsta misstanke om att du har blivit smittad. Det kan vara bra att du testar dig också om du har haft oskyddat sex med någon annan än din fasta partner.

Klamydia kan smitta i samband med oskyddat sex, också genom slemhinnekontakt under oralsex och analsex. Du kan skydda dig mot könssjukdomar genom att använda kondom eller slicklapp. Särskilt vid sex mellan män bör kondom och ett lämpligt glidmedel användas. Klamydia smittar lättare via slemhinnor som har sår eller skador.

Symtom och testning

Eventuella symtom på klamydia uppkommer vanligen 1–3 veckor efter att smittan överförts. Symtomen kan innefatta sveda när man kissar, mer frekvent behov av att kissa, flytningar från urinröret, ökade flytningar från slidan, blodblandade flytningar och smärta i nedre delen av buken efter samlag, ibland också infektionssymtom vid ändtarmen, i svalget eller ögonen. En könssjukdom kan dock inte diagnosticeras enbart utgående från symtom, utan diagnosen måste alltid baseras på laboratorieundersökningar.

På män tas ett prov antingen på den första portionen urin eller från urinröret med en bomullspinne; för kvinnor rekommenderas att provet tas från slidans slemhinna med en bomullspinne. Prov tas även från svalget och ändtarmen, eftersom de också är potentiella smittvägar.

Om du är symtomfri och inte har haft oskyddat oral- eller analsex kan du göra ett gratis distanstest. Med ett enda självtest kan du snabbt ta reda på om du har klamydia eller gonorré.

Om du har symtom eller om du har haft oskyddat oral- eller analsex, kontakta SHVS för bedömning av vårdbehovet.

Behandling av klamydia

Klamydia behandlas med antibiotika. Under behandlingen bör du se till att smittan inte förs vidare. Du ska avstå från sex under den första behandlingsveckan och använda kondom fram till efterkontrollen. Ett kontrollprov tas fem veckor efter att behandlingen inletts. Om du har en fast sexpartner bör hen behandlas samtidigt. Behandlingen kan inledas omedelbart efter provtagningen. Obehandlad klamydia kan leda till infertilitet eller utomkvedshavandeskap.

Behandlingen av klamydia är gratis på alla kommunala vårdenheter. SHVS verkar i enlighet med ortvisa avtal.

Om ditt distanstest är positivt: Om du får ett positivt resultat på ett distanstest, kontakta SHVS per telefon eller via SelfChat för bedömning av vårdbehovet.

Om ditt laboratorietest är positivt: Om du har fått en remiss till laboratoriet för testning av könssjukdomar kommer vi att kontakta dig om ditt testresultat är positivt.

Källor: Terveysportti, God medicinsk praxis -rekommendation

Hälsovårdare / 5.7.2022