Hoppa till verktygsfältet

1. Bedömning av vårdbehovet och servicehandledning

Tidsbeställning till alla SHVS tjänster sker via bedömning av vårdbehovet som innebär att vårdpersonal kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är samt ger anvisningar om egenvård. Vårdbehovet bedöms i SelfChat eller per telefon.

Om du ska boka ett fortsättningsbesök och redan har fått ett tidsbeställningstillstånd, kan du boka en tid i Self-webbtjänsten.

Var god och uppdatera dina kontaktupppgifter i Self-webbtjänsten innan du ringer våra riksomfattande servicenummer eller kontaktar oss via SelfChatten.

Ring vår telefontjänst och vänta på återuppringning

Ring våra riksomfattande servicenummer inom servicetiderna mån–to kl. 8.00–15.00 och fr kl. 8.00–14.00.

Allmän och mental hälsa tjänster  046 710 1073
Oral hälsa tjänster  046 710 1085

Välj servicenummer utgående från om ditt ärende gäller tjänster inom oral hälsa eller allmän och mental hälsa. Lämna en begäran om återuppringning när du ringer telefontjänsten. Du får en uppskattning av vilken tid SHVS personal ringer upp dig. Om tidpunkten inte passar kan du ange en tid som passar dig bättre. Vid behov kan du återkalla en tidigare begäran om återuppringning eller flytta tidpunkten för återuppringningen. Vi ringer upp dig senare när du har gjort ditt återuppringningsbud. Vi försöker nå dig två gånger vid behov. Samtalet kommer från samma servicenummer som du ringde till när du lämnade begäran om återuppringning. Vänligen notera att vårdrelaterade telefonsamtal kan fortsättningsvis komma från ett okänt nummer.

För hörselskadade erbjuder vi en egen chattlinje i SelfChat. Mer information finns här.

Chatta i Self

Du kan kontakta vår vårdpersonal via SelfChat.
SelfChatten betjänar

I ärenden som gäller oral hälsa
mån.–fre. kl. 09.00–11.00

I ärenden som gäller allmän och mental hälsa
mån.–fre. kl. 09.00–11.00
Du har tillgång följande servicelinjer:
* Allmän hälsa bedömning av vårdbehovet
* Mental hälsa bedömning av vårdbehovet
* Könssjukdomar
* Preventivmedel
* Resehälsorådgivning och vaccinationer

I tekniska problem
mån.–fre. kl. 09.00–11.00

Observera att SHVS inte har jourverksamhet. Våra serviceställen har öppet vardagar dagtid. Vi har inte service på kvällar, nätter eller veckoslut. Om du behöver brådskande vård, kontakta hälsovårdscentraljouren på din hemort. På varje SHVS-serviceställes sidor hittar du också information om ortens jourer.

2. Boka en mottagningstid

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, gör affärer vid FSHS egen servicestället 1) kommer ditt ansvarsteam, beroende på dina vårdbehov, att vara i kontakt med dig eller 2) så får du en mottagningstid 3) och/eller tillstånd att boka tid. Du kan boka en mottagningstid i Self när du bokar en tid för ett fortsättningsbesök.

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, hanterar FSHS-partnerns servicepunkt, kommer du att få separata instruktioner för att boka tid.

Kom ihåg att föra in din mottagningstid i din kalender. Du får en påminnelse om din mottagningstid per textmeddelande två dygn (48 h) före tiden om du har aktiverat påminnelser om mottagningstider i Self och dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Om du har ändrat din tid får du inget påminnelsemeddelande. Vi svarar inte för eventuella störningar i påminnelsetjänsten.

3. Ändra och avboka mottagningstider i tid

Om du inte kan komma till mottagningen den tid som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka mottagningstiden i god tid. Mottagningstider ska flyttas eller avbokas senast ett dygn (24 h) före den bokade mottagningstiden.

Flytta eller avboka din mottagningstid i Self. 

  • Om du flyttar en bokad mottagningstid till en annan tidpunkt, förlorar du inte ditt tidsbeställningstillstånd. Observera att du inte får något påminnelsemeddelande om flyttade mottagningstider.
  • Om du av någon anledning inte behöver den bokade mottagningstiden, kan du avboka den. Observera att när du avbokar en mottagningstid, förlorar du ditt tidsbeställningstillstånd.
  • Om du inte anländer till din mottagningstid eller avbokar den försent debiterar vi en avgift för oanvänd mottagningstid som inte avbokats. Mer information finns på sidan Avgifter och fakturering >>

Om din mottagningstid är på en av SHVS samarbetspartners serviceställen så bör du annullera eller flytta mottagningstiden enligt serviceleverantörens anvisningar.

4. Tips för smidiga mottagningsbesök

Mottagningen kan ske på vårt serviceställe eller så kan den genomföras som distansmottagning i Self.

Kom alltid i tid till mottagningen. Det lönar sig att kontrollera serviceställets besöksadress och anmälningsanvisningar på förhand, så att du kan reservera tillräckligt med tid t.ex. för resor.

Om du ska komma på en distansmottagning, gå in på distansmottagningen i Self i god tid. Observera också de förutsättningar som gäller distansmottagning på förhand. Anvisningar för distansmottagning