Hoppa till verktygsfältet

1. Bedömning av vårdbehovet och servicehandledning

Tidsbeställning till alla SHVS tjänster sker via bedömning av vårdbehovet som innebär att vårdpersonal kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är samt ger anvisningar om egenvård. Vårdbehovet bedöms i SelfChat eller per telefon.

Om du ska boka ett fortsättningsbesök och redan har fått ett tidsbeställningstillstånd, kan du boka en tid i Self-webbtjänsten.

Var god och uppdatera dina kontaktupppgifter i Self-webbtjänsten innan du ringer våra riksomfattande servicenummer eller kontaktar oss via SelfChatten.

Ring vår telefontjänst och vänta på återuppringning

Ring våra riksomfattande servicenummer inom servicetiderna mån–to kl. 8.00–15.00 och fr kl. 8.00–14.00.

Allmän och mental hälsa tjänster  046 710 1073
Oral hälsa tjänster  046 710 1085

Lämna ett meddelande i vår telefontjänst och ge ditt telefonnummer som vi ringer. Kom ihåg att vänta att telefonautomaten säger att ditt meddelande har sparats. Vi ringer upp dig. Vi försöker få tag på dig på telefonnumret du har gett inom våra servicetider. Observera att samtalet kommer från ”okänt nummer”.

För hörselskadade erbjuder vi en egen kanal för telefonservice. Mer information finns här.

Chatta i Self

Du kan kontakta vår vårdpersonal via SelfChat.
SelfChatten betjänar

  • i ärenden som berör allmän- och oral hälsa mon–fre kl. 12.00–14.00
  • i ärenden som berör mental hälsa mon–fre kl. 10.00–14.00.

Observera att SHVS inte har jourverksamhet. Våra serviceställen har öppet vardagar dagtid. Vi har inte service på kvällar, nätter eller veckoslut. Om du behöver brådskande vård, kontakta hälsovårdscentraljouren på din hemort. På varje SHVS-serviceställes sidor hittar du också information om ortens jourer.

2. Boka en mottagningstid

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, gör affärer vid FSHS egen servicestället 1) kommer ditt ansvarsteam, beroende på dina vårdbehov, att vara i kontakt med dig eller 2) så får du en mottagningstid 3) och/eller tillstånd att boka tid. Du kan boka en mottagningstid i Self när du bokar en tid för ett fortsättningsbesök.

Om du, efter att ha bedömt vårdbehovet, hanterar FSHS-partnerns servicepunkt, kommer du att få separata instruktioner för att boka tid.

Kom ihåg att föra in din mottagningstid i din kalender. Du får en påminnelse om din mottagningstid per textmeddelande två dygn (48 h) före tiden om du har aktiverat påminnelser om mottagningstider i Self och dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Om du har ändrat din tid får du inget påminnelsemeddelande. Vi svarar inte för eventuella störningar i påminnelsetjänsten.

3. Ändra och avboka mottagningstider i tid

Om du inte kan komma till mottagningen den tid som bokats för dig, kom ihåg att flytta eller avboka mottagningstiden i god tid. Mottagningstider ska flyttas eller avbokas senast ett dygn (24 h) före den bokade mottagningstiden.

Flytta eller avboka din mottagningstid i Self. 

  • Om du flyttar en bokad mottagningstid till en annan tidpunkt, förlorar du inte ditt tidsbeställningstillstånd. Observera att du inte får något påminnelsemeddelande om flyttade mottagningstider.
  • Om du av någon anledning inte behöver den bokade mottagningstiden, kan du avboka den. Observera att när du avbokar en mottagningstid, förlorar du ditt tidsbeställningstillstånd.
  • Om du inte anländer till din mottagningstid eller avbokar den försent debiterar vi en avgift för oanvänd mottagningstid som inte avbokats. Mer information finns på sidan Avgifter och fakturering >>

Om din mottagningstid är på en av SHVS samarbetspartners serviceställen så bör du annullera eller flytta mottagningstiden enligt serviceleverantörens anvisningar.

4. Tips för smidiga mottagningsbesök

Mottagningen kan ske på vårt serviceställe eller så kan den genomföras som distansmottagning i Self.

Kom alltid i tid till mottagningen. Det lönar sig att kontrollera serviceställets besöksadress och anmälningsanvisningar på förhand, så att du kan reservera tillräckligt med tid t.ex. för resor.

Om du ska komma på en distansmottagning, gå in på distansmottagningen i Self i god tid. Observera också de förutsättningar som gäller distansmottagning på förhand. Anvisningar för distansmottagning