Åbo

Öppettide vid sommaren

Vårt verksamhetsställe är stängd under tiden 1.7. - 28.7.2019. Trevlig sommar!

När verksamhetsstället är stängt var vänlig och kontakt med din egen hälsovårdstation. Kvällar och veckoslut har T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Oral hälsa - När verksamhetsstället är stängt: Veckoslut i fall som kräver brådskande tandvård, avgiftsbelagd jour i Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt (EFSVD) tfn 02 313 1564, tidsbeställning kl 9.-10.30.

 

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Allmän hälsa

Akutvård

Adress: Kyrkovägen 13, 3 vån., Åbo

Bedömning av akut vårdbehovet och tidsbeställning: Må-fre kl. 8-10 tfn 046 710 1050. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1051 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1050. Bokningsavgift för icke avbokad besökstid.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt var vänlig och kontakt med din egen hälsovårdstation. Kvällar och veckoslut har T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Kyrkovägen 13, Åbo

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  I förnyanden av recept (allmän hälsa) betjänar vi  kl. 8–11 i patientbyrån 3. vån.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Åbo eller på din ort.

Kom ihåg:
Förnya ditt recept i god tid!

Icke-brådskande vård

Adress: Kyrkovägen 13, 3 vån., Åbo

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Till hälsovårdarna, läkarna och fysioterapin tfn 046 710 1050 må-to kl. 8-15, fre 8-14. 
Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1051 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1050. Bokningsavgift för icke avbokad besökstid.

Avvikande öppettider:

Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt var vänlig och kontakt med din egen hälsovårdstation. Kvällar och veckoslut har T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Samtalspris

 

 

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

LABORATORYTEST

Adress: Kyrkovägen 13, 3 vån., Åbo

Provtagning må-fre kl. 7.45-12.45 med tidsbeställning. Provtagning utan tidsbeställning bara mellan 11.30-12.00.
För laboratorieundersökningar krävs en av SHVS:s läkare eller hälsovårdare skriven remiss.

Avvikande öppettider:
Skärtorsdag och valborgsmässoafton som infaller på en vardag endast brådskande dejoureringar.

Specialprovet/rådgivning tfn 046 710 6124 kl. 12.45-15.

SHVS:s praxis för bokning av laboratorietider har förändrats

Laboratorietider bokas via Self. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan du också kontakta din verksamhetsenhet per telefon 046 710 1050.

För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningssedel som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med sedeln kan du boka en tid i Self. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora din sedel. Om du av någon anledning inte alls behöver laboratorietiden, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningssedeln.

För provtagning i hemmet:
Fås från laboratoriet anvisningar och provtagningskärl vardagar kl. 7.45-15 (fr. 7.45-14).
Ta könummer MUU ASIOINTI, om du kommer före kl 12.45. När du hämtar proven efter kl. 12.45, så ring på dörrsummern vid laboratoriet. Proven kan föras till laboratoriet må-fre kl. 7.45-13.30.  

LABORATORIESVAR

Den som beställer laboratorieundersökningar ger anvisningar om på vilket sätt och av vem du får reda på laboratorieprovsresultaten. (Laboratoriet ger inte ut svar.) Om ni inte har kommit överens om något, ska du boka en telefontid till din läkare/hälsovårdare, tfn 046 710 10 50.

Bilddiagnostikundersökningar

Till bilddiagnostikundersökningar (röntgen, ultraljud o.d.) krävs remiss av SHVS:s läkare.
Mer information från avsändaren.

Samtalspris

 

 

 

Tidsbeställning och rådgivning

BILDDIAGNOSTISKA UNDERSÖKNINGAR

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Oral hälsa

Akutvård

Adress: Kyrkovägen 13, Åbo, 4 vån.

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Akuttider kan bokas dagligen efter kl. 8 tfn 046 710 1047.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstiderSelf-tjänsten. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1048 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1047 . Bokningsavgift för icke avbokad besökstid.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt: Veckoslut i fall som kräver brådskande tandvård, avgiftsbelagd jour i Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt (EFSVD) tfn 02 313 1564, tidsbeställning kl 9.-10.30.

Samtalspris

Bastandvård och övrig nödvändig vård

Adress: Kyrkovägen 13, Åbo, 4 vån.

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-to kl. 8-15, fre 8-14, fri 8-14 tfn 046 710 1047.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på Self-tjänsten. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1048 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1047. Bötesavgift för icke avbokad besökstid.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt: Kvällar och veckoslut i fall som kräver brådskande tandvård, avgiftsbelagd jour i Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt (EFSVD) tfn 02 3131 564, tidsbeställning 9.-10.30.

Kom ihåg: Tandkontrolltider för vår-, sommar- och höstperioden kan bokas tidigast en månad innan perioden i fråga börjar.

Samtalspris

Mental hälsa

Brådskande vård

Adress: Kyrkovägen 13, 4 vån.

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-to kl. 8-15, fre 8-14 tfn 046 710 1050, I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Obs! I brådskande fall bedöms vårdbehovet och inleds vården vid SHVS:s enhet för allmän hälsa. SHVS:s specialtjänster vid enheten för mental hälsa (psykolog- och psykiatermottagningarna) kräver alltid tidsbeställning.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1051 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1050 . Bokningsavgift för icke avbokad besökstid.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt var vänlig och kontakt med din egen hälsovårdstation.  Kvällar och veckoslut har T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Kyrkovägen 13, Åbo

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  I förnyanden av recept betjänar vi  kl. 8–11 i patientbyrån 4. vån. (eller 3. vån om patientbyrån är stängd i 4. vån)

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Åbo eller på din ort.

Kom ihåg:
Förnya ditt recept i god tid!

Principerna för förnyelse av recept och elektroniskt resept

Icke-brådskande vård

Adress: Kyrkovägen 13, 4 vån.

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-to kl. 8-15, fre 8-14 tfn 046 710 1050, I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen: yths.fi/sv/tider.

Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1051 eller må-tors kl. 8-15, fr 8-14 tfn 046 710 1050. Bokningsavgift för icke avbokad besökstid.

 

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt var vänlig och kontakt med din egen hälsovårdstation.  Kvällar och veckoslut har T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Samtalspris

Krishjälp

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-to kl. 8-15, fre 8-14 tfn 046 710 1050, I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9. Läs om återuppringningstjänsten.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt: Kvällar och veckoslut har Åbo stads hälsostation jour tfn 02 10023, 26.3.13 --> till T-sjukhuset vid ÅUCS,  tfn 02 313 8800.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på webben

Övriga elektroniska tjänster

Besöksadress

Kyrkovägen 13
20540 Åbo
PB 28
20541 Åbo

ÖPPET
mån-tors kl. 8-15, fre 8-14
Patientbyråerna är öppna mån-fre kl 8-11
På skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30

BEDOMNING AV VÅRDBEHOVET OCH TIDSBESTÄLLNING
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14

Allmän hälsa 0467101050
Oral hälsa 0467101047
Mental hälsa 0467101050
Chat betjänar i Self
mån–tors kl 12–15
fre kl 12–14


Fax: 0467106133