Hoppa till verktygsfältet

SHVS Vasa

Vasa

Vasa

Besöksadress
Hovrättsesplanaden 15 C, 65100 Vasa Ingång från Hartmansgränden
Läge på kartan

Serviceställets öppettider
mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–14

Avvikande öppettider
OBS. Ingen läkare på plats före hösten! Vi har stängt under tiden 6.7.-9.8. Trevlig sommar!

Bedomning av vårdbehovet och tidsbeställning

i SelfChat
Allmän och mental hälsa
mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–14
Oral hälsa 
mån–tors kl. 12–15, fre kl. 12–14

Telefon
mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–14
Allmän hälsa 046 710 1097
Oral hälsa 046 710 1098
Mental hälsa 046 710 1097
Fax 046 710 6967

Kontroll och avbokning av mottagningstider

i Self-tjänst

Patientbyrån

Öppettider
mån-fre kl. 9-11.30

Laboratorieundersökningar

Öppettider
med tidsbeställning mån–tors kl. 8.10–10.00

Tidsbeställning
För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningslov. Med loven kan du boka en tid i Self-tjänsten eller via bedomning av vårdbehovet och tidsbeställning-telefon.

Bilddiagnostiska undersökningar

Kontaktuppgifter
Terveystalo, Storalånggatan 28-30, 65100 Vasa

Öppettider
mån–tis kl. 7.30–19
ons–tors kl. 7.30–16.30
fre kl. 7.30–16

Tidsbeställning
För undersökningar krävs en av SHVS:s läkare eller hälsovårdare skriven remiss. Läkaren ger dig mer information.

Exceptionella öppettider

SHVS Vasa servicestället är öppet på skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30 .

Serviceställets förvaltning

Elisabeth Smedman, direktör, tel. 046 876 9295

Sari Munkki, ansvarig tandläkare, tel. 046 710 1098

Priska Pennanen, ansvarig psykolog, tel. 046 710 1097

Universitetslektor Harri Raisio, Vasa Universitet

Ledande överläkare Markku Sirviö, Vasa stad

Studentrepresentant Elli Uusi-Kokko, VYY

Studentrepresentant Jenni Myllymäki, VYY

Studentrepresentant Catrin Hellman-Gretland, Åbo Akademis Studentkår (ÅAS)

Hälsovårdare Satu Kyntäjä, personalens representant, SHVS Vasa

Lokala vårdgivare

 • allmän hälsa:
  • Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14.
  • På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad, tfn 06-213 1310.
  • Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15-08, fre kl 14-08, samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001.
  • AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).  
 • oral hälsa:
  • 325 2202 må-to kl 7.30-16 och fre kl 7.30-15.00.
  • Veckosluts- och söckenhelgsjour kl. 10.00–12.00 utan tidsbokning sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4). Patienterna sköts i den ordning de anländer. De som kommer till tandläkarjouren går direkt till B-korridoren, där de tar ett turnummer. Då man anländer till jourmottagningen fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren.
  • Vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00 sköts jour i Seinäjoki. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon. SHVS ersätter inte vård på ovannämda ställen.
  • OBS! Då man anländer till jourmottagningen skall man fylla i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren. I jouren sköts enbart patienter som behöver akut munhälsovård. Patienterna får ändamålsenlig första hjälp (snarast lindring av smärta och/eller lugnande av inflammationer). Patienten sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov. Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. Fakturan skickas hem till patienten.
 • mental hälsa:
  • Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad, tfn 06-213 1310. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15-08, fre kl 14-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001.
  • AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).

 • Center för mental- och beroendevård Horisonten
  • Mentalvårdsservicen för 25 år fyllda och äldre Vasabor samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner. Boka en tid må–fre kl. 10–12 från telefonnummer 06 325 2800 eller genom att på webben fylla i kontakttagningsblanketten
  • Ungdomsstationen Klaara: Erbjuder tjänster med fokus på förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens bland ungdomar i åldern 13-24 år. Kyrkoesplanaden 28, 65100 Vasa, tel. 06 325 2850

 • Vasa stads Familjerådgivningen erbjuder mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Frågor och tidsbokningen på första hand må – fr kl. 9-15 på nummer 06 325 2650 (familjerådgivningens journummer).
 • Kyrkans Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Tidsbokning vardagar kl. 9–11, tel. 044 480 8491. Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa.

För personlig kostrådgivning behövs remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

 • Näringsterapeut: Terhi Harju, tel.tid on kl. 8-9 samt to kl. 8-9 och 12-12.30 tfn 040 173 0630  
 • Näringsterapeut: Tuulia Terinkoski, tel.tid on kl. 8-9 samt to kl. 8-9 och 12-12.30 tfn 040 550 3574