Hoppa till verktygsfältet

SHVS Väst

Vasa

Besöksadress
Tjänsterna produceras av SHVS Vasa.
Läge på kartan

Serviceställets öppettider
mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–14

Wolffskavägen 27–31 (Alere), 65200 Vasa

Finsk- och svenskspråkiga allmänläkartjänster
Svenskspråkiga läroanstalternas allmänna och mentala hälsans tjänster
Finsk-och svenskspråkiga psykolog- och psykiatertjänster
Läge på kartan

Wolffskavägen 30 (VAMK), 65200 Vasa (ingång via bakgården)

Tjänster i oral hälsa
Finskspråkiga läroanstalternas allmänna och mentala hälsans tjänster (hälsovårdare och psykiatriska sjukskötare)
Läge på kartan

Serviceställenas öppettider
må–to klo 8–15, fr 8–14

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning

Telefon
mån–tor kl. 8–15, fre kl. 8–14
Allmän och mental hälsa tjänster tfn. 046 710 1073
Oral hälsa tjänster tfn. 046 710 1085

i SelfChat
Allmän och mental hälsa
mon–fre kl. 09.00–11.00
Oral hälsa
mon–fre kl. 09.00–11.00

Kontroll och avbokning av mottagningstider

Laboratorieundersökningar

Tjänsten produeras av SYNLAB Finland Ab.
Kolla var det närmaste verksamhetsstället befinner sig

För laboratorieundersökningar behöver du alltid en remiss av SHVS. Då du har fått remissen så kan du boka en tid hos SYNLAB antingen per telefon 010 326 3260 eller på Hälsomappen. (Samtal till företagsnummer som börjar på 010 kostar 0,0835 euro/samtal + 0,06 euro/min från fast telefon och 0,0835 euro/samtal + 0,1717 euro/min från mobiltelefon.) 

Kolla instruktionerna
Anvisningar inför laboratorieprov

Bilddiagnostiska undersökningar

Tjänsten produceras av Mehiläinen Vasa
Rådhusgatan 13, 65100 Vasa
Läge på kartan

Du behöver alltid en remiss av SHVS för bilddiagnostiska undersökningar. Du kan boka en mottagningstid av serviceleverantören, efter att du har fått remissen.

Bilddiagnostiska undersökningar för oral hälsa utförs av det servicestället som producerar oral hälsa tjänster för denna ort.

Exceptionella öppettider

SHVS:s egna serviceställen håller öppet på nyårsafton, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

Serviceområdets förvaltning

 • Regiondirektör Maisa Kuusela
 • Regionöverläkare Leeni Mäkelä
 • Regionöverläkare för mentalvård Noora Scheinin
 • Regional övertandläkare Hannaleena Havia
 • Avdelningsskötare Elisabeth Smedman
 • Avdelningsskötare Katja Sajanti
 • Avdelningsskötare för oral hälsa Mervi Saarinen
 • Ansvarig psykolog Janne Sihvonen

Lokala vårdgivare

 • allmän hälsa:
  • Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14.
  • På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad, tfn 06-213 1310.
  • Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15-08, fre kl 14-08, samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001.
  • AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).  
 • oral hälsa:
  • Du kan boka tid för akut tandvård på numret 06 325 2202 må-to kl 7.30-16 och fre kl 7.30-15.00.
  • Veckosluts- och söckenhelgsjour kl. 10.00–12.00 utan tidsbokning sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4). Patienterna sköts i den ordning de anländer. De som kommer till tandläkarjouren går direkt till B-korridoren, där de tar ett turnummer. Då man anländer till jourmottagningen fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren.
  • Vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00 sköts jour i Seinäjoki. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon. SHVS ersätter inte vård på ovannämda ställen.
  • OBS! Då man anländer till jourmottagningen skall man fylla i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren. I jouren sköts enbart patienter som behöver akut munhälsovård. Patienterna får ändamålsenlig första hjälp (snarast lindring av smärta och/eller lugnande av inflammationer). Patienten sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov. Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. Fakturan skickas hem till patienten.
 • mental hälsa:
  • Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad, tfn 06-213 1310. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15-08, fre kl 14-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001.
  • AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).
  • Brådskande socialservice dygnet runt ges på Österbottens socialjournummer 06 325 2347.

 • Center för mental- och beroendevård Horisonten
  • Mentalvårdsservicen för 25 år fyllda och äldre Vasabor samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner. Boka en tid må–fre kl. 10–14 från telefonnummer 06 325 2800 eller genom att på webben fylla i kontakttagningsblanketten
  • Ungdomsstationen Klaara: Erbjuder tjänster med fokus på förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens bland ungdomar i åldern 13-24 år. Kyrkoesplanaden 28, 65100 Vasa. Tidsbokning må-fre kl. 9-12 från tel. 06 325 2850
  • Rusmedelsförebyggande arbetets rådgivnings- och informationsservice Vasa stad

 • Vasa stads Familjerådgivningen erbjuder mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Frågor och tidsbokningen på första hand må – fr kl. 9-15 på nummer 06 325 2650 (familjerådgivningens journummer).
 • Kyrkans Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Tidsbokning vardagar kl. 9–11, tel. 044 480 8491. Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa.

För personlig kostrådgivning behövs remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

 • Näringsterapeut: Terhi Harju, tfn 040 173 0630  
 • Näringsterapeut: Katarina Mäkynen, tfn 040 550 3574
 • Hälsofrämjande