Influensa

Influensa är en plötslig inflammation i luftvägarna orsakad av influensavirus (typerna A och B). Influensavirus orsakar varje år epidemier som leder till att 5-15 % av befolkningen insjuknar. En epidemi kallas pandemi om en större andel av befolkningen än vanligt insjuknar och sjukdomen är svårare än vanligt. Senast upplevde vi en pandemi under vintern 2009-2010 (H1N1-virus). Denna pandemi kallades svininfluensa.

I Finland börjar säsonginfluensaepidemin vanligen i årsskiftet och pågår i 2-3 månader. Influensa smittar från en person till en annan genom droppsmitta. Influensa sprids särskilt lätt i trånga utrymmen (skolor, garnisoner, kollektivtrafikmedel). Sjukdomens inkubationstid är vanligen 2-3 dagar.

Ett typiskt första symtom på influensa är feber. Dessutom upplever insjuknade personer muskelvärk, torr hosta, frossa, huvudvärk och sjukdomskänsla. Särskilt barn kan dessutom få magtarmsymtom.

Symtomen på influensa är vanligen kraftigare och pågår längre än vid vanlig flunsa. Hos personer som annars är friska går influensa vanligen över av sig själv. Influensasymtomen behandlas med vila, inflammationsdämpande värkmediciner (t.ex. Burana) och/eller paracetamol (t.ex. Panadol). Om symtomen är kraftigare än vanligt eller utdragna, bör bakterieinfektion efter influensa (lunginflammation, bihåleinflammation eller inflammation i mellanörat) misstänkas. Det finns också antivirala läkemedel mot influensa. De används hos patienter med svåra symtom, gravida kvinnor, patienter som hör till riskgrupper, barn och i vissa specialfall.

Influensa kan förebyggas med god handhygien och rätt hostteknik. Personer med symtom bör stanna hemma. Vaccinering mor influensa är också effektivt. Vaccin mot säsonginfluensa är gratis för yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården, gravida kvinnor, personer över 65 år, barn i åldern 6-35 månader, beväringar, personer som hör till en riskgrupp p.g.a. en sjukdom eller behandling (t.ex. astma, diabetes) samt personer i den närmaste kretsen till personer som exponeras för allvarlig influensa. Studerande som hör till någon riskgrupp kan vaccineras vid SHVS. Om du inte är berättigad till avgiftsfri vaccinering, kan du köpa vaccinet på apoteket med ett recept som du får från SHVS.

Artikeln är skriven av:
allmänläkare Minna Paavonsalo 9/2014


Nyckelord: Influensa