Hoppa till verktygsfältet

Enligt en undersökning av högskolestuderandes hälsa är nervositet det näst vanligaste psykiska problemet bland studerande.
SHVS ordnar nervositetsgrupper vid sina serviceställen runtom i Finland för personer som upplever någon typ av nervositet eller social ångest. Grupperna rekommenderas för förebyggande och behandling av social ångest som försvårar livet (God medicinsk praxis -rekommendation).

I nervositetsgruppen

  • får du studera dig själv och ditt eget sätt att reagera i situationer som orsakar nervositet
  • delar du dina erfarenheter med andra
  • får du nya perspektiv och
  • hittar verktyg för att lindra nervositeten.

I gruppen behandlas nervositet genom olika inledande presentationer, diskussioner, övningar och hemuppgifter. Med gruppens hjälp lär du dig att bättre förstå din egen nervositet. I gruppen testas också metoder som kan lindra nervositet, och dessutom lär du dig hur du kan förhålla dig mer accepterande till din nervositet. I gruppen kan du öva dig i sociala situationer i en trygg omgivning.

Hur kommer jag med i en nervositetsgrupp?

Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter nervositetsgrupperna när du besöker mottagningen. Du kan också kontakta oss för bedömning av vårdbehovet (allmän och mental hälsa) per telefon eller via SelfChat och fråga om nervositetsgrupperna. Ansökningar till grupperna tas emot kontinuerligt.

Så går det till i en nervositetsgrupp

  • En grupp kan bestå av högst 10 högskolestuderande som upplever att deras studier, arbete eller andra sociala situationer försvåras av nervositet.
  • Gruppen samlas en gång i veckan, totalt åtta gånger. En session pågår i 2 timmar.
  • En nervositetsgrupp kan träffas antingen fysiskt eller på distans.
  • Gruppledarna gör en kort intervju med deltagarna innan gruppträffarna startar.
  • De studerande förväntas förbinda sig till att delta i varje session. Deltagare som är frånvarande vid något enskilt tillfälle ska diskutera frånvaron på förhand med gruppledaren. Anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg för att undvika avgiften för oanvändna mottagningstider.

Se mer detaljerade information om kurser som startar på svenska.