Hoppa till verktygsfältet

Under StressLess-coachningen lär du dig att förhålla dig till svåra tankar och känslor på ett nytt sätt samt acceptera och ta emot också jobbiga känslor. Med stöd av gruppen kan du börja söka ett liv som motsvarar dina värderingar och målsättningar och ta steg i riktning mot det. Du får lära dig om olika former av medveten accepterande närvaro och också självständigt öva dig i dessa färdigheter mellan gruppträffarna. Om du kämpar med svåra tankar och känslor eller stress, sök hjälp genom att delta i vår StressLess-träning.

Vad då för StressLess-coachning?

Teman som behandlas under coachningen är:

 • medveten accepterande närvaro
 • att förhålla sig till jobbiga tankar och känslor
 • att hitta balans mellan acceptans och förändring
 • att formulera värden att sträva mot.

StressLess-coachningen är en form av tidig intervention (tidiga insatser) som grundar sig på terapimetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Observera, att det finns två typer av StressLess-grupper: 1) Du kan hänvisas till StressLess-färdighetsträning genom vår bedömning av behovet av behandling eller via befintlig behandlingskontakt. 2) Du kan själv anmäla dig till StressLess-gruppträning genom att använda ett formulär på Self. Gruppträningar är riksomfattande distansgrupper. Innehållet i båda träningarna är likvärdigt.

Kunde StressLess-coachning passa just dig?

 • Coachningen är lämplig som en stödjande metod i ett tidigt skede. Det är inte fråga om terapi eller psykiatrisk behandling. Det krävs inte att du har erfarenhet av medvetenhetsträning för att delta.
 • Det förutsätts att du har möjlighet att förbinda dig till att delta i gruppträffarna och utföra hemuppgifter mellan träffarna.

Genomförande

 • En grupp kan bestå av 8–12 studerande.
 • Gruppen samlas 8 gånger. Träffarna ordnas i regel en gång i veckan och pågår i 1,5 timmar varje gång. Kontrollera med gruppledaren för exakta mötesveckor och dagar, eftersom vissa av grupperna kan ha rastveckor.
 • Observera, att vissa av grupperna som börjar i slutet av höstterminen kan även fortsätta på vårterminen.
 • Vänligen anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg för att undvika avgiften för oanvändna mottagningstider.
En student med sin dator och texten "Vår populära StressLess-gruppträning organiseras nu på svenska. Gruppen startar 5.12.2023 Kolla yths.fi/sv/stressless och anmäl dig".

Tillgång till StressLess-gruppträning

Gruppträningarna är organiserade som riksomfattande distansgrupper. StressLess-gruppträningar är öppna för alla som har rätt att använda SHVS tjänster. Innehållet motsvarar de StressLess-färdighetsräningar som anordnas på serviceställena.

Nästa StressLess-gruppträning på svenska startar 5.12.2023 kl. 8.30. Gruppen träffas via Teams.

Efter registrering kontaktar SHVS-proffs studenterna i ordningsföljd för registrering och erbjuder dem nästa möjliga startgrupp.

Tillgång till StressLess-färdighetsträning

Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Stressless-färdighetsträning när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

Vi kommer att meddela på denna sida om StressLess-färdighetsträning organiseras på svenska. Se även gruppträningar – nästa gruppträning på svenska startar redan i december 2023.