Hoppa till verktygsfältet

Genom StressLess-färdighetsträning lär du dig att förhålla dig till svåra tankar på ett nytt sätt samt acceptera och ta emot också jobbiga känslor. Med stöd av gruppen kan du börja söka ett liv som motsvarar dina värderingar och målsättningar och ta steg i riktning mot det. Du får lära dig om olika former av medveten närvaro och självständigt öva dig i dessa färdigheter mellan gruppträffarna. Om du kämpar med svåra tankar och känslor eller stress, sök hjälp genom att delta i vår StressLess-färdighetsträning.

Vad då för StressLess-färdighetsträning?

Genom StressLess-färdighetsträning övar sig deltagarna i medveten närvaro, i att förhålla sig till svåra tankar och känslor, hitta balans mellan acceptans och förändring samt i att formulera värden.

StressLess-färdighetsträning är en form av tidig intervention (tidiga insatser) som grundar sig på terapimetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Kunde StressLess-färdighetsträning passa just dig?

✓ Färdighetsträningen är lämplig som en stödjande metod i ett tidigt skede. Det är inte fråga om terapi eller psykiatrisk behandling. Det krävs inte att du har erfarenhet av medvetenhetsträning för att delta.

✓ Det förutsätts att du har möjlighet att förbinda dig till att delta i gruppträffarna och utföra hemuppgifter mellan träffarna.

Genomförande

En grupp kan bestå av 8–12 studerande. Gruppen samlas 8 gånger. Träffarna ordnas i regel en gång i veckan och pågår i 1,5 timme varje gång. Det finns både grupper som erbjuder färdighetsträning under fysiska träffar och grupper för färdighetsträning på distans.

Tillgång till StressLess-färdighetsträning

Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Stressless-färdighetsträning när du besöker mottagningen. I annat fall ska du kontakta oss för bedömning av vårdbehovet per telefon eller via SelfChat.

StressLess-gruppträning som är öppen för alla

Innehållet motsvarar de StessLess-färdighetsutbildningar som anordnas på serviceställena, men till skillnad från dem är gruppträningarna organiserade som öppna rikstäckande distansgrupper. Du kan anmäla dig till gruppcoachning genom att använda Self-formuläret.