Hoppa till verktygsfältet

Under StressLess-coachningen lär du dig att förhålla dig till svåra tankar och känslor på ett nytt sätt samt acceptera och ta emot också jobbiga känslor. Med stöd av gruppen kan du börja söka ett liv som motsvarar dina värderingar och målsättningar och ta steg i riktning mot det. Om du kämpar med svåra tankar och känslor eller stress, sök hjälp genom att delta i vår StressLess-träning.

Vad då för StressLess-coachning?

Teman som behandlas under coachningen är:

  • medveten accepterande närvaro
  • att förhålla sig till jobbiga tankar och känslor
  • att hitta balans mellan acceptans och förändring
  • att formulera värden att sträva mot.

StressLess-coachningen är en form av tidig intervention (tidiga insatser) som grundar sig på terapimetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

En studerande sitter vid sin dator.

Kunde StressLess-coachning passa just dig?

  • Coachningen är lämplig som en stödjande metod i ett tidigt skede. Det är inte fråga om terapi eller psykiatrisk behandling. Det krävs inte att du har erfarenhet av medvetenhetsträning för att delta.
  • Det förutsätts att du har möjlighet att förbinda dig till att delta i gruppträffarna och utföra hemuppgifter mellan träffarna.

Genomförande

  • Grupper på svenska träffas på distans.
  • En grupp kan bestå av 8–12 studerande.
  • Gruppen samlas 8 gånger. Träffarna ordnas i regel en gång i veckan och pågår i 1,5 timmar varje gång. Kontrollera med gruppledaren för exakta mötesveckor och dagar, eftersom vissa av grupperna kan ha rastveckor.
  • Vänligen anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg.

Under våren 2024 kommer vi att organisera följande distansgrupper på svenska

StressLess-träning på svenska startar på fredagen den 19.1.2024 kl. 9.30–11 på distans. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Du kan ansöka till gruppen genom att använda ett formulär i webbtjänsten Self (kräver autentisering).
Efter registrering kommer SHVS proffs kontakta studenterna. Gruppen är organiserad av SHVS Syd och SHVS Väst.

En nationell StressLess-träning på svenska startar på tisdagen den 20.2.2024 kl. 8.30–10.00 på distans. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Du kan ansöka till gruppen genom att använda ett formulär i webbtjänsten Self (kräver autentisering). Efter registrering kommer SHVS proffs kontakta studenterna. Gruppen är organiserad av SHVS digitala kliniken. Startdatumet har ändrats en vecka framåt!

StressLess-träning på finska

StressLess-träningar organiseras på finska under semesterna både i nätet och på serviceställen. Kolla vår finskspråkiga webbplats.