Xylitol

Allmänt om xylitol | Xylitol och munhälsa | Användning av xylitol | Biverkningar av xylitol

Allmänt om xylitol

Xylitol är ett naturligt sötningsmedel som återfinns i mindre mängder i naturen t.ex. i bär och frukter. Också människans ämnesomsättning producerar xylitol. Xylitol framställs också industriellt i huvudsak av björkens fiberämne (xylan) som är en biprodukt av cellulosatillverkning. Därför kallas xylitol också björksocker. I en kemisk process spjälks xylan upp till xylos som i sin tur omvandlas till xylitol.

Xylitol, liksom t.ex. sorbitol och maltitol, hör till de råvaror som kan ersätta socker. Kemiskt skiljer sig dock xylitol från sorbitol, maltitol och andra sötningsmedel genom att en xylitolmolekyl innehåller fem kolatomer, inte sex, och detta gör att kariesframkallande bakterier inte kan använda sig av xylitol som näring. Xylitol har ungefär samma sötma och energihalt som vanligt socker och smakar sött och fräscht.

Xylitol och munhälsa

De antikariogena egenskaperna hos xylitol förebygger hål i tänderna. Detta baserar sig på xylitolets förmåga att förhindra ökningen av bakterien Streptococcus mutans som orsakar karies. Bakterierna i munnen kan inte använda xylitol som energikälla och kan därför inte heller föröka sig i munnen.

De senaste studierna visar att regelbunden xylitolanvändning inte bara förebygger hål i tänderna utan också reparerar skador på emaljen. Dessutom minskar xylitol mängden plack och gör att den fäster sämre på tandytan. Då kan placken lättare avlägsnas.

Kliniska studier visar att småbarnsmammor som regelbundet tuggar xylitoltuggummi överför signifikant mindre Streptococcus mutans-bakterier till sina barn. Detta skjuter upp barnets risk för karies. Preliminära studier tyder också på att xylitol hämmar tillväxten av den vanligaste bakterien som orsakar akut öroninflammation hos barn (Streptococcus pneumoniae).

Regelbunden användning av xylitolpastiller lindrar muntorrhet i betydande grad. När salivutsöndringen minskar, ökar mängden kariesbakterier och samtidigt ökar risken för hål i tänderna mångfaldigt. Xylitol är ett tryggt sätt att öka salivutsöndringen.

Riklig salivutsöndring ökar kroppens förmåga att transportera bort näringsämnen och deras nedbrytningsprodukter, såsom organiska syror. Organiska syror bildas när kariogena mikroorganismer bryter ner kolhydrater. De organiska syrorna påverkar tandytan och orsakar demineralisering (upplösning av mineraler i emaljen).

Användning av xylitol

Nästan alla, även diabetiker, kan använda xylitol. Xylitol upptas långsamt i blodcirkulationen och höjer därför blodsockret långsamt. Bantare och diabetiker måste dock beakta att energimängden i xylitol är densamma som i vanligt socker. Tabellen beskriver effekten av xylitolanvändning på munhälsan bland olika användargrupper.

Enligt studier räcker 5 gram xylitol dagligen för att främja munhälsan. Denna mängd får man t.ex. från 6 bitar helxylitoltuggummi eller 8 xylitolpastiller. Bästa skydd ger produkter som tuggas eller sugs. Enligt rekommendationerna ska man använda små mängder xylitolprodukter flera gånger dagligen efter varje måltid och mellanmål. Xylitol ska tuggas eller sugas i 5-10 minuter åt gången.

Redan en liten mängd xylitol räcker till för att starta de kariesförebyggande processerna. Ju mera xylitol en produkt innehåller, desto bättre skyddar den tänderna. De bästa resultaten uppnås genom regelbunden och långvarig användning av helxylitolprodukter. Det är ändå viktigt att minnas att xylitol inte ersätter tandborstning.

Biverkningar av xylitol

En daglig dos på 5 gram xylitol främjar munhälsan och orsakar i allmänhet inga magproblem ens för dem som har känslig mage när dosen fördelas på flera mindre doser under dagen.

Tuggande av tuggummi orsakar inte problem för personer med normalt bett. Det räcker att tugga tuggummi i 5-10 minuter åt gången. Personer med käkledsproblem eller spända tuggmuskler rekommenderas xylitolpastiller.

Xylitoltoleransen är individuell och kan variera t.o.m. hos samma person under olika dagar. Xylitol, liksom andra polyoler, upptas från matsmältningssystemet långsammare och mera ofullständigt än socker. Personer som är mycket känsliga kan få symtom redan av en relativt liten mängd, medan andra kan tåla stora mängder xylitol utan besvär. Intag av stora mängder xylitol kan orsaka diarré, en biverkning som kan undvikas enkelt genom att inta xylitol i små mängder åt gången. 

Tabell 1. Effekten av xylitol på munhälsan bland olika användargrupper

 

Användargrupp

Syftet med xylitolanvändningen

Spädbarns- och småbarnsföräldrar

Förebygger Streptococcus mutans-smitta

Småbarn

Förebygger öroninflammation

Barn vars mjölktänder eller permanenta tänder håller på att bryta ut

Garanterar mineraliseringen av tandemaljen, förebygger tillväxt av Streptococcus mutans

Kariesaktiva ungdomar (11-13 år)

Garanterar mineraliseringen av tandemaljen, förebygger av tillväxt av Streptococcus mutans, minskar mängden plack och dess möjlighet att fästa på tandytan, reparerar emaljskador som är på ett tidigt stadium

Personer med hög kariesrisk

förebygger av tillväxt av Streptococcus mutans, minskar mängden plack och dess möjlighet att fästa på tandytan, reparerar emaljskador som är på ett tidigt stadium

Personer med medicinering som minskar salivutsöndringen

Ökar salivutsöndringen, underlättar tal och matintag, förebygger hål i tänderna och slemhinnesjukdomar

Personer med torr mun

Ökar salivutsöndringen, underlättar tal och matintag, förebygger hål i tänderna och slemhinnesjukdomar


Artikeln är skriven:
Kaarina Sirviö
Duodecim/Terve suu
15.9.2009


Nyckelord: Xylitol, Munhälsa