Siirry sisältöön

Lihavuus tarkoittaa elimistön liiallista rasvakudoksen määrää, ja se on uhka terveydelle. Lihominen on seurausta pitkään jatkuneesta epätasapainosta energian saannin ja energian kulutuksen välillä. Lihavuus lisää riskiä sairastua moniin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä masennukseen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Lihavuutta ja ylipainoa voidaan arvioida määrittämällä painoindeksi. Painoindeksi (BMI, body mass index) lasketaan jakamalla paino metreinä ilmaistun pituuden neliöllä. Esimerkiksi 165-senttisen ja 80-kiloisen henkilön painoindeksi on 80: (1,65 x 1,65) = 29,4 kg/m2 (BMI-laskuri).

normaalipaino BMI 19–24,9
ylipaino BMI 25–29,9
lihavuus BMI 30–34,9
vaikea lihavuus BMI 35–39,9
sairaalloinen lihavuus BMI >40

Toinen tapa arvioida lihavuutta on mitata vyötärönympärys. Vyötärölihavuus on kyseessä, kun seuraavat raja-arvot ylittyvät miehillä 100 cm ja naisilla 90 cm.

Itsehoito

Ylipainon ja lihavuuden hoidon perustana on muutostarpeen tunnistaminen. Pysähdy miettimään omia syömis- ja liikkumistottumuksiasi. Apuna voit käyttää esimerkiksi sähköistä valokuviin perustuvaa ruokapäiväkirjaa tai osallistua virtuaaliseen, terveelliseen syömiseen kannustavaan ryhmään, jossa voit peilata syömistottumuksiasi ravitsemussuositusten mukaisiin ohjeisiin.

Milloin hoitoon

Lihavuudesta voi monella tapaa olla terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisia vaikutuksia. Jos koet, että tarvitset apua painonhallintaan ja/tai lihavuuden hoitoon, on syytä ottaa yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon.

Lihavuudenhoito

Ensisijainen hoito on suunnitelmallinen, usealla tapaamiskerralla toteutettu elintapaohjaus. Ohjaus keskittyy ruokavalioon ja liikuntaan sekä niitä ohjaaviin ajatuksiin ja asenteisiin. Elintapahoitoa tukevia hoitomenetelmiä ovat erittäin niukkaenergiainen (ENE) ruokavalio ja lääkehoito. Sairaalloista lihavuutta voidaan hoitaa kirurgisesti, ellei suositusten mukainen muu hoito tuota pysyvää laihtumistulosta. Hoito toteutetaan tilanteen vaikeusasteen arvioinnin mukaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Lähteet: Duodecim: Terveysportti, THL

Palvelut käytössäsi