Siirry sisältöön

Lihavuudella tarkoitetaan elimistön liiallista rasvakudoksen määrää, mikä on lisääntynyt energiansaannin ja -kulutuksen epäsuhdan seurauksena. Lihavuuden taustalla on usein vaikuttamassa useita yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Suomessa aikuisväestössä ylipainon määritelmän täyttää miehistä noin kaksi kolmasosaa ja naisista yli puolet. Lihavuus lisää riskiä sairastua useisiin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä masennukseen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Lääketieteellisesti lihavuuden vaikeusasteen luokittelussa voidaan hyödyntää painoindeksiä (paino kilogrammoina jaettuna metreinä ilmaistun pituuden neliöllä, kts. taulukko 1) ja vyötärönympärystä. Kun vyötärönympärys on miehillä yli 100 cm ja naisilla yli 90 cm, puhutaan vyötärölihavuudesta. On hyvä ymmärtää, että painoindeksi tai vyötärönympärys eivät ole sellaisenaan synonyymejä terveydelle tai sairaudelle. Mahdollisten liitännäissairauksien esiintyvyys on tärkeä osa lihavuuden vaikeusasteen kokonaisarviointia.

Itsehoito

Painonhallintaa tavoiteltaessa on hyvä lähteä liikkeelle pysähtymällä oman hyvinvoinnin äärelle. Miten voin tällä hetkellä? Nukunko riittävästi? Olenko stressaantunut? Millaiset ovat voimavarani? Näiden kysymysten jälkeen voi tarkastella sitä, tukevatko nykyiset ruokailu- ja liikuntatottumukset omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista? Tunnistatko kysymysten avulla asioita, joihin kaipaisit muutosta? Muutoksia kannattaa lähteä harjoittelemaan yksi tai kaksi kerrallaan, sillä tämä johtaa todennäköisemmin pysyviin muutoksiin.  

Milloin hoitoon

Lihavuudesta voi monella tapaa olla terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisia vaikutuksia. Suhtautuminen omaan painoon voi myös olla niin vaikea, että tilanteen jäsentämiseen kaipaa ulkopuolista tukea. Jos koet tarvitsevasi apua painonhallintaan tai haluat keskustella tilanteestasi, on syytä ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon.

Lihavuuden hoito

Elintapaohjaus on lihavuuden ensisijainen hoitomuoto. Elintapaohjauksessa huomioidaan yksilöllisesti useita elämän osa-alueita (ruokailutottumukset, liikunta, uni, psyykkinen hyvinvointi, voimavarat) ja se toteutetaan useammalla tapaamiskerralla yksilö- tai ryhmäohjauksena. Elintapahoitoa tukevina hoitomenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi lääkehoitoa. Lihavuutta voidaan tarvittaessa hoitaa kirurgisesti, jos suositusten mukainen muu hoito ei tuota toivottua tulosta. Hoito toteutetaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa valitusta hoitomenetelmästä riippuen.

Lihavuuden luokittelu painoindeksin mukaan

Normaalipaino 19–24,9
Ylipaino 25–29,9
Lihavuus 30–34,9
Vaikea lihavuus 35–39,9
Sairaalloinen lihavuus >40

Lähteet: Duodecim: Terveysportti ja Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) Käypä hoito -suositus 2021.

Ravitsemusterapeutti 24.2.2023

Palvelut käytössäsi

Ajanvaraukset
Ajanvaraus