Alkohol - när du vill minska drickandet

Om du har funderat på eller om dina närstående har föreslagit att du borde minska din alkoholkonsumtion ska du göra en ärlig bedömning av situationen. Att märka och medge alltför stor alkoholkonsumtion är det första och viktigaste steget. Det är alltid möjligt att sluta konsumera alltför mycket alkohol. Det viktigaste är den egna motivationen. Ofta går det att minska konsumtionen på egen hand, men du behöver inte klara dig ensam för många olika typer av hjälp erbjuds.

I Droglänken finns Självhjälp-sidorna som innehåller många praktiska anvisningar och verktyg för att uppnå ditt mål.

Kontroll över drickandet omfattar fyra faser:

1. Utvärdering av din egen situation – dricker jag för mycket?
Det är bra för alla att ibland utvärdera sin alkoholkonsumtion och dess eventuella skadliga effekter.
Alkoholkonsumtionen kan öka långsamt och obemärkt.

2. Vad är ditt mål – att sluta dricka eller minska drickandet?

3. Genomförande av förändringen – hur går jag till väga?

Välj ett tillvägagångssätt som passar dig. Du kan t.ex.

 • minska drickandet genast och hålla dig till det
 • minska drickandet gradvis tills du har uppnått fullständig nykterhet eller måttlig alkoholkonsumtion
 • sluta dricka genast och fortsätta fullständigt nykter

Ta tid på dig. Det är inte alltid lätt att förändra sina dryckesvanor.

4. Upprätthållande av resultaten
Det är av avgörande betydelse att upprätthålla de nya levnadsvanorna.
Ge inte upp trots att du kanske inte lyckas första gången:
fundera på vad som orsakade återfallet och hur du kan hindra att situationen upprepas.

Tips för att minska drickandet och sluta dricka

I Droglänken finns många tips för att minska drickandet eller sluta dricka.
Ett bra sätt att börja kontrollera drickandet är att helt undvika alkohol i två till tre veckor och först efter detta sträva efter att uppnå sitt slutliga mål. Studier har visat att människor som klarar detta bäst lyckas uppnå måttlig alkoholkonsumtion. En vit månad ger dig viktig information om hur beroende eller oberoende du är av alkohol. En paus i drickandet hjälper dig bryta gamla dryckesvanor och ger utrymme för nya vanor.

Här följer några exempel:

 • släck törsten med vatten
 • drick alkoholfria drycker mellan drinkarna
 • späd ut starka drycker
 • drick aldrig allt på en gång utan smutta långsamt på din dryck
 • mät dina drycker så att du vet hur mycket du druckit
 • besluta i förväg när du ska börja och sluta
 • kom ihåg att äta medan du dricker
 • undvik situationer där du ofta dricker för mycket
 • påverka dina vanor, gör varje glas till ett medvetet val
 • sök andra lösningar på dina problem, en sup löser inte problemen
 • lär dig tacka nej när du blir bjuden på alkohol, du behöver inte förklarar varför du tackar nej.

Dryckesdagboken (på finska) hjälper dig följa upp din alkoholkonsumtion och minska drickandet. Dagboken finns också som mobilversion.

Kamratstöd finns på Droglänkens diskussionsforum Me Vähentäjät och Me Lopettajat som är till för utbyte av erfarenheter om att minska drickandet eller sluta dricka.

Sök snabbt professionell hjälp inom hälsovården, om:

 • du har problem som du har försökt åtgärda med alkohol, t.ex. sömnlöshet, nervositet, ångest, depression
 • du inte lyckas kontrollera alkoholkonsumtionen på egen hand
 • du tror att alkohol redan kan ha orsakat dig fysiska hälsoproblem

MER INFORMATION:
Droglänken:
Droglänken/Självhjälp
Egen kontroll av alkoholvanorna
Vård vid alkoholrelaterade hälsoproblem

Terveyskirjasto:
Alkoholiriippuvuus
Alkoholiongelmaisen hoito

Alkoholin käyttö on taitolaji
Apua.info

Artikeln skrevs av:
Kristina Kunttu, överläkare för samhällshälsa, docent, 18.12.2013

 


Nyckelord: Alkoholproblem, Överdriven alkoholkonsumtion, Minska drickandet, Sluta dricka, Kontroll över alkoholkonsumtionen