Kinesiotejpning

Kinesiotejpning används oftast för att lindra smärta, öka leders rörlighet, styra rörelser eller kroppsanvändningen, lindra olika typer av svullnad, förbättra känslan för kroppsställningar och rörelser samt optimera muskelfunktionen. Med hjälp av kinesiotejp kan man även påverka rörelsekvalitet och rytm, styra leder att fungera mekaniskt korrekt eller vid behov stöda leder funktionellt.

Inom fysioterapi används tejpning som en del av behandlingen bland annat vid symtom i rörelseorganen och vid behandling av neurologiska patienter. Tejpning är populärt också inom idrottsfysioterapi. Korrekt utförd tejpning hindrar inte normal vävnadsfunktion och begränsar inte rörelser.

Effekten baserar sig på tejpens tänjbarhet och därmed på förnimmelser som huden och bindvävshinnorna förmedlar till det centrala nervsystemet. Genom att tänja på tejpen i önskad utsträckning kan man bilda utrymme under vävnaden och/eller flytta på vävnaderna litet. Tejpen hålls på huden i 3-7 dagar och orsakar sällan allergiska reaktioner. Dessutom kan man ha tejpen på i duschen och bastun. Tejperna har samma kvalitet oberoende av färg och effekten baserar sig på olika tekniker och kännedom om anatomin.

Huden ska vara hel, ren och torr. Användning av fuktighetskräm leder till att tejpen inte hålls på plats lika bra. Det lönar sig att raka av riklig hårväxt på området som ska tejpas.

Kinesiotejp säljs bland annat på apotek och i sportaffärer.

Kinesiotejp kan ha t.ex. följande effekter:

 • Smärtlindring
 • Ökad rörlighet i leder
 • Ökad kroppskännedom
 • Bättre kontroll över kroppsställningen
 • Bättre inriktning av muskelfunktionen
 • Ökad blodcirkulation och ökat lymfflöde
 • Mjukare fibrotisk vävnad
 • Bättre ledmekanik
 • Normalisering av rörelsebanorna
 • Bättre rörelsekontroll
 • Ökat stöd för leder och undvikande av skadliga rörelseriktningar (t.ex. subluxation)
 • Normalisering av muskelfunktionen.

Artikeln skrevs av fysioterapeut Anne Friman och fysioterapeut Johanna Häkkinen, 17.12.2013


Nyckelord: Fysioterapi, Kinesiotejpning