Siirry sisältöön

Tartuntatautilaki 55§ ja valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla velvoittavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita huolehtimaan rokotuksista toimiessaan sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä esimerkiksi opintoihin kuuluvan työharjoittelun aikana. Näin sekä potilasturvallisuus että opiskelijoiden oma työturvallisuus paranevat. Opiskelija, jolla ei ole riittävää suojaa (joko aiemmin sairastettuna tautina tai rokotuksin saatua suojaa) tiettyjä tartuntatauteja vastaan, voi tartuttaa näitä tauteja potilaisiin, jolloin potilasturvallisuus vaarantuu. Toisaalta hän voi itse sairastua tartuntatautiin, joka olisi ehkäistävissä rokotuksella. Myös kosketusvarotoimien noudattaminen on oleellista estettäessä moniresistenttien mikrobien (esim. MRSA) leviämistä.

Eduskunta hyväksyi 28.12.2021 uuden tartuntatautilakia koskevan muutoksen, joka on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2022. Sen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamaa tautia vastaan. Lain tavoitteena on suojata riskiryhmään kuuluvien potilaiden henkeä ja terveyttä. Monet harjoittelupaikat edellyttävät opiskelijoilta vastaavaa rokotesuojaa kuin työharjoitteluyksikön työntekijöiltä, ja rokotesuoja tarkistetaan ensimmäisenä päivänä.

Opiskelijan kannattaa hoitaa rokotesuoja kuntoon hyvissä ajoin ennen harjoittelujakson alkua. Koronarokotteita ei ole mahdollista saada YTHS:ltä.

Palvelut käytössäsi

Jos opiskelet sosiaali- ja terveysalalla ja opintoihisi kuuluu työharjoittelu, tutustu näihin: