Siirry sisältöön

Opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut – RELEX Säätiö ja Heltti lahjoittavat lyhytterapiajaksoja YTHS:lle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) saa suomalaiselta RELEX Säätiöltä ja terveyspalveluyritys Heltiltä lahjoituksena mielenterveyden terapiapalveluja korkeakouluopiskelijoille. Heltin psykologien lyhytterapia tuo lisäpanoksen YTHS:n palvelujen tuottamiseen ja auttaa vastaamaan mielenterveyspalvelujen kysyntään. Heltti järjestää YTHS:n asiakkaille lahjoituksena mielenterveyden lyhytterapiapalveluita noin 900 vastaanottokäynnin verran. Heltti toteuttaa palvelut RELEX Säätiöltä saamillaan lahjoitusvaroilla.

“Yhteistyön aloitus Heltin kanssa on yksi keino terapiajonon purkamiseksi. Heltin lyhytterapiatyö sopii täydentämään YTHS:n palveluja. Tuotamme itse lyhytterapiaa ja meillä on hyviä kokemuksia sen vaikuttavuudesta tietyissä tilanteissa. Heltti toimii jo nyt nykyisen puitesopimuksemme mukaisesti yhtenä lyhytterapian tuottajana ja on nähnyt opiskelijoiden palvelutarpeen kasvun. Olemme erittäin kiitollisia Heltin aktiivisuudesta ja lisäpalvelusta sekä RELEX Säätiötä lahjoituksesta”, YTHS:n johtajaylilääkäri Teija Kulmala sanoo.

Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. YTHS on tänä aikana luonut uusia mielenterveyden palvelumuotoja ja saanut lisärahoitusta aiempaa kattavampien palvelujen tarjoamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeutumiseksi.

“Asiakkaat tulevat Heltin terapiapalveluun YTHS:n asiointipolkua pitkin ja samoin kriteerein kuin omaan palveluumme. YTHS:n matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ovat muun muassa ryhmäterapia, verkkokurssit ja ohjattu omahoito. Tarvittaessa tarjoamme psykologin tuottamaa lyhytterapiaa ja psykiatrin palveluja. Hoitomuoto valitaan asiakkaan tilanteen mukaan”, Teija Kulmala kertoo.

“Olemme toimineet opiskelijoiden terapioiden palveluntarjoajana ja erittäin huolissamme opiskelijoiden, tulevien työikäisten, mielenterveyspalveluiden riittävyydestä. Etenkin varhaisen vaiheen tuen saaminen on tärkeää. Siksi lähdimme tunnustelemaan verkostostamme, löytäisimmeko nopealla aikataululla keinoa terapiamäärien lisäämiseen. On todella hienoa, että löysimme YTHS:n ja lahjoituskumppanimme RELEX Säätiön kanssa ruuhkien purkamisessa auttavan ketterän ratkaisun”, Heltin terapiapalveluiden johtaja Henrik Skyttä avaa tilannetta.

“Lyhytterapiassa työskennellään aktiivisesti niin oireiden kuin niitä ylläpitävien juurisyiden kanssa. Yhteisen ymmärryksen myötä räätälöidään kunkin opiskelijan tarpeisiin soveltuva kokonaisuus. Lopussa arvioidaan terapian vaikuttavuus”, Heltin kouluttajapsykoterapeutti, psykologian tohtori ja yksi lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjistä Katri Kanninen sanoo.

Lisätietoja: with.heltti.fi ja relexfoundation.org