Hoppa till verktygsfältet

Prioritera psykiskt välbefinnande och vila

Som människor är vi en helhet, och vårt välbefinnande bygger på såväl kroppens och sinnets behov som på våra sociala behov. Motion är ett bra exempel på detta, för genom att motionera kan vi bidra till att fylla alla dessa behov.

Om vi rör på oss tillräckligt hjälper det oss att orka bättre vad beträffar vårt psykiska välbefinnande. Motion kan leda bort uppmärksamheten från negativa tankar och vara ett bra medel för att skapa och upprätthålla relationer.

Motion har visat sig vara till hjälp i stresshantering och kan lindra ångest. Motion rekommenderas också i behandling av depression. Regelbunden motion kan dessutom göra det lättare att somna på kvällarna, vilket är väsentligt med tanke på vårt välbefinnande som helhet.

Det är alltså bra att tänka på motion som ett sätt att ta hand om sitt eget välbefinnande. Att vara uppmärksam och lyssna på kroppens signaler är också i övrigt ett utmärkt sätt att öva sig i att känna igen och ta hänsyn till sina egna behov.

Kroppen ger automatiskt signaler om till exempel graden av trötthet och ansträngning och vilka kraftresurser den har, och vi behöver ta hänsyn till dessa signaler. Våra kroppsliga behov kan variera från en dag till annan samt beroende på livssituation. Allt kan vi inte heller själva ha kontroll över. Om vi till exempel drabbas av en förkylning när vi skulle vilja vara friska, eller om vi är trötta när vi önskar att vi vore fulla av energi, står vi inför en situation där vi måste acceptera ofullkomlighet. I ett sådant läge kan vi lära oss viktiga färdigheter, som att acceptera situationen och att också vara nådiga och visa medkänsla mot oss själva.

Att känna igen och ta hänsyn till sina egna behov, och att när det behövs också acceptera att allt inte är perfekt, är färdigheter som är väsentliga med tanke på vår psykiska hälsa och som går att öva upp. Med tanke på vårt välbefinnande är det viktigt att lära sig avgöra när vi kan trycka på gasen och när vi behöver bromsa, vare sig det gäller att fylla kroppsliga, psykiska eller sociala behov.

Kanske frågar du dig själv i dag vilken typ av rörelse och stimulans din kropp och ditt sinne behöver? Eller är du kanske i behov av en vilodag då du pysslar om dig själv och till exempel värmer bastun, tappar upp ett bad eller ber en kompis ge dig massage?

Tips: Mer information om avslappning och skonsamma sätt att motionera hittar du i gårdagens artikel ”Motionera på ett skonsamt sätt”

Andra bra länkar:

Liikunta ja mielenterveys – UKK-instituutti
Liikunta ja mielenterveyden häiriöt – UKK-instituutti
Liikunta ja depressio (kaypahoito.fi)
Liikunta – kehon kuunteleminen | MIELI Suomen Mielenterveys ry