Hoppa till verktygsfältet

Högskolestuderande omfattas av likvärdiga tjänster fr.o.m. 1.1.2021

Mediameddelande 13.2.2020

FPA godkände SHVS servicenätverk

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och FPA har undertecknat ett avtal mellan producent och arrangör om studerandehälsovård för högskolestuderande. Därtill godkände FPA SHVS förslag om det nya servicenätverket.

SHVS tjänster utvidgas till att omfatta alla högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021. Avtalet definierar verksamhetsformerna och villkoren som säkerställer likvärdig studerandehälsovård av hög kvalitet för alla universitets- och yrkeshögskolestuderande. SHVS bygger upp servicenätverket enligt förslaget FPA godkänt.

— Servicenätverket har byggts upp med likvärdighet som ledstjärna. Vi vill att tjänsterna är tillgängliga och åtkomliga för alla våra klienter, säger SHVS verkställande direktör Katariina Poskiparta.

Servicenätverkets förbehåll är tillgänglighet och tillräckligt klientunderlag

Kriterierna för uppbyggandet av SHVS servicenätverk är tillgänglighet och tillräckligt klientunderlag. Enligt kriterierna för tillgänglighet får restiden i en riktning med kollektiva färdmedel vara högst 45 minuter, förbindelser ska finnas med minst en timmes mellanrum och resan i en riktning ska kosta cirka 7 euro. När det gäller munhälsa är kriterierna inte lika strikta, eftersom tjänsterna används mera sällan.

Vid beräkning av ett tillräckligt klientunderlag beaktas alla studerande som har rätt att anlita tjänsterna och kan besöka servicestället så att kriterierna för tillgänglighet uppfylls. Klientunderlaget för ett serviceställe som utgör SHVS egen verksamhet är 2 000 studerande. När det gäller munhälsa producerar SHVS tjänsten själv om det finns minst 4 000 studerande på orten. När antalet studerande är lägre än detta, produceras tjänsterna tillsammans med samarbetsparter.

— Oberoende av om närmottagningstjänsterna produceras som SHVS egen tjänst eller tillsammans med samarbetsparter, omfattas alla studerande likvärdigt av våra tjänster, understryker Tiina Andersén, projektchef för utvidgningen av SHVS.

95 % av alla studerande omfattas av SHVS egna serviceställen

Från och med början av 2021 har SHVS närmottagningstjänster på 52 orter. SHVS egna serviceställen finns på 21 orter och alla studerande kan anlita dessa serviceställen oberoende av studieort. Serviceställenas exakta adresser fastställs under våren.

— 95 % av alla studerande omfattas av SHVS egna serviceställen och resten får sina närmottagningstjänster av samarbetsparter. Med hjälp av våra samarbetsparter kan vi garantera alla studerande en likvärdig servicenivå: vi kan exempelvis erbjuda längre öppettider än med egen deltidspersonal. Ett litet serviceställe är också sårbart i eventuella förändringssituationer, berättar Tiina Andersén.

Alla studerande har tillgång till samma utbud av tjänster

Alla SHVS klienter har tillgång till samma utbud av tjänster oberoende av studieort och SHVS ansvarar centraliserat för bedömningen av vårdbehovet för alla studerande.

— Vi bygger för tillfället upp en servicemodell som baserar sig på två helheter: ett ansvarsteam som betjänar individer och samfund i form av närtjänster samt centraliserade tjänster som säkerställer tillgången till tjänster i hela landet, berättar SHVS chefsöverläkare Päivi Metsäniemi om den nya servicemodellen.

Förutom servicenätverket förstärker SHVS i och med utvidgningen också sina digitala servicekanaler och centraliserade distanstjänster.

— Som en del av vår normala utvecklingsverksamhet har vi redan tagit i bruk nya verksamhetsformer och servicekanaler som är viktiga även med tanke på utvidgningen. De kan anpassas för att betjäna den växande och heterogena grupp som de studerande utgör, säger Metsäniemi.

7 fakta om SHVS studerandehälsovård

Regeringens förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande godkändes i riksdagen 1.3.2019 och lagen träder i kraft 1.1.2021. Då utvidgas SHVS tjänster till att omfatta förutom universitetsstuderande även yrkeshögskolestuderande. Detta kräver ett större servicenätverk, fler anställda och utveckling av servicemodellen.

Nu   Fr.o.m. 1.1.2021
SHVS producerar hälsovårdstjänsterna för universitetsstuderande. Kommunerna ansvarar för tjänsterna för yrkeshögskolestuderande. Likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Studerandehälsovårdens innehåll bestäms i hälso- och sjukvårdslagen, § 17, moment 2.
SHVS studerandehälsovårdstjänster omfattar cirka 125 000 universitetsstuderande. SHVS studerandehälsovårdstjänster omfattar även yrkeshögskolestuderande och antalet klienter är cirka 270 000.
Närtjänster på 18 orter. Totalt 12 egna serviceställen. Närtjänster på 52 orter. Totalt 21 egna serviceställen.
SHVS har cirka 550 anställda. SHVS har uppskattningsvis cirka 1 000 anställda.
SHVS debiterar en avgift för tider som inte avbokats samt besöksavgifter för vissa tjänster. SHVS debiterar en avgift endast för tider som inte avbokats.
Hälsovårdsavgiften är obligatorisk, studentkårerna samlar in den i samband med medlemsavgiften. Hälsovårdsavgiften är obligatorisk och av skattetyp. De studerande betalar den till FPA. Avgiften bestäms enligt statsrådets förordning.
SHVS finansiering består av universitetsstuderandes hälsovårdsavgift, FPA:s ersättning enligt sjukförsäkringslagen samt universitetsstädernas verksamhetsbidrag. SHVS finansiering består av högskolestuderandenas hälsovårdsavgifter (23 %) och statlig finansiering (77 %).  

Läs mer  www.yths.fi/sv/shvs2021

MER INFORMATION

Studenternas hälsovårdsstiftelse
Avtal mellan producent och arrangör, finansiering och ekonomi / verkställande direktör Katariina Poskiparta, tfn 046 710 1101
Tjänster och servicemodell / chefsöverläkare Päivi Metsäniemi, tfn 045 633 8858
Servicenätverk och lokaler / projektchef Tiina Andersén, tfn 050 567 8897

FPA
Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen, tfn 040 588 2356
Förmånschef Kirsi Airinen, tfn 040 758 7528