Siirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijat yhdenvertaisten palveluiden piiriin 1.1.2021

Mediatiedote 13.2.2020

Kela hyväksyi YTHS:n palveluverkon

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Kela ovat allekirjoittaneet järjestäjän ja tuottajan välisen sopimuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Tämän lisäksi Kela hyväksyi YTHS:n esityksen tulevasta palveluverkosta.

YTHS:n tuottamat palvelut laajenevat 1.1.2021 koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Allekirjoitettu sopimus määrittelee toimintatavat ja ehdot, joilla varmistetaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille yhdenvertainen ja laadukas opiskeluterveydenhuolto. YTHS rakentaa palveluverkon Kelan hyväksymän esityksen mukaisesti.

— Yhdenvertaisuus on ollut johtotähtenä palveluverkon rakentamisessa. Haluamme, että palvelut ovat kaikkien asiakkaidemme saatavissa ja saavutettavissa, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.

Palveluverkon reunaehtoina saavutettavuus ja riittävä asiakaspohja

YTHS:n palveluverkon muodostamisen kriteerit ovat saavutettavuus sekä riittävä asiakaspohja. Saavutettavuuskrtiteereissä määritellään yhdensuuntaiseksi matkustusajaksi julkisilla liikennevälineillä enintään 45 minuuttia, vähintään tunnin välein kulkevat liikenneyhteydet ja yhdensuuntaisen matkan hinnaksi noin 7 euroa. Suunterveyden osalta kriteerit ovat väljemmät, koska palveluita käytetään harvemmin.

Riittävässä asiakaspohjan laskennassa huomioidaan kaikki palveluihin oikeutetut opiskelijat, jotka voivat asioida palvelupisteessä niin, että saavutettavuuskriteerit täyttyvät. YTHS:n omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohja on 2000 opiskelijaa. Suunterveyden osalta YTHS tuottaa palvelun, mikäli paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa. Kun opiskelijamäärä jää näiden alle, palvelut tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

— Riippumatta siitä, tuotetaanko lähivastaanottopalvelut omana palveluna tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa, kaikki opiskelijat ovat yhdenvertaisesti palveluidemme piirissä, YTHS:n laajentumisen projektipäällikkö Tiina Andersén painottaa.

95 % opiskelijoista YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä

Vuoden 2021 alusta YTHS:n lähivastaanottopalveluja on saatavana 52 paikkakunnalla. YTHS:n omia palvelupisteitä on 21 paikkakunnalla ja ne ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Palvelupisteiden tarkemmat sijaintiosoitteet vahvistetaan kevään aikana.

— 95 % opiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä ja loput saavat lähivastaanottopalvelunsa yhteistyökumppaneilta. Kumppaneiden avulla pystymme takaamaan opiskelijoille yhdenvertaisen palvelutason: voimme esimerkiksi tarjota laajemmat aukioloajat kuin mitä pystyisimme tarjoamaan osa-aikaisella henkilöstöllä. Pieni palvelupiste on myös haavoittuvainen mahdollisissa muutostilanteissa, kertoo Tiina Andersén.  

Kaikilla opiskelijoilla sama palveluvalikoima

Kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnassa riippumatta ja YTHS vastaa keskitetysti kaikkien opiskelijoiden hoidontarpeen arvioinnista.

— Rakennamme parhaillaan palvelumallia, jonka kivijalkana on kaksi kokonaisuutta: vastuutiimi, joka palvelee yksilöitä ja yhteisöjä lähipalveluna sekä keskitetyt palvelut, jotka varmistavat palveluiden valtakunnallisen saatavuuden, YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi kuvaa rakenteilla olevaa palvelumallia.

Palveluverkon ohella YTHS vahvistaa laajentumisen myötä digitaalisia asiointikanavia ja keskitettyjä etäpalveluja.

— Osana normaalia kehittämistoimintaa olemme jo ottaneet käyttöön laajentumisen kannalta keskeisiä uusia toimintatapoja ja palvelukanavia. Ne skaalautuvat kasvavan ja monimuotoisen opiskelijajoukon palvelemiseen, Metsäniemi sanoo.

7 faktaa opiskeluterveydenhuollon muutoksesta

Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja laki tulee voimaan 1.1.2021. Silloin YTHS:n palveluiden piiriin tulevat yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluissa tutkintoa opiskelevat. Tämä edellyttää laajempaa palveluverkko, kasvavaa henkilöstömäärää ja palvelumallin kehittämistä.

Tällä hetkellä   1.1.2021 alkaen
Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoidon palvelut tuottaa YTHS. Ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden palveluista vastaavat kunnat. Yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon sisältö määräytyy terveydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan.  
YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluu noin 125 000 yliopisto-opiskelijaa.YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin tulevat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat ja asiakasmäärä on noin 270 000 opiskelijaa.
Lähipalveluita 18 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä on 12 kpl. Lähipalveluita 52 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä 21 paikkakunnalla.  
YTHS:llä on henkilöstöä noin 550.   YTHS:llä on henkilöstöä arviolta noin 1000.
YTHS:n perii maksun perumatta jääneestä ajasta sekä käyntimaksuja tietyistä palveluista.   YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.
Terveydenhoitomaksu on pakollinen, ylioppilaskunnat keräävät sen jäsenmaksun yhteydessä. Terveydenhoitomaksu on pakollinen ja veroluonteinen. Opiskelija maksavat sen Kelalle. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella.  
YTHS:n rahoitus perustuu yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen sekä yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen.   YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %).  

Lue lisää https://www.yths.fi/yths2021

LISÄTIETOJA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, p. 046 710 1101 (Tuottaja-järjestäjäsopimus, rahoitus ja talous)
Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi, p. 045 633 8858 (Palvelut ja palvelumalli)
Projektipäällikkö Tiina Andersén, p. 050 567 8897 (Palveluverkko ja tilat)

Kela
Osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, p. 040 588 2356
Etuuspäällikkö Kirsi Airinen, p. 040 7587528