Hoppa till verktygsfältet

Kondylom eller könsvårtor orsakas av humant papillomvirus (HPV). Idag känner man till över 200 olika typer av detta virus. Cirka 40 av dessa kan orsaka en infektion i underlivet och resten orsakar hudinfektioner såsom vårtor på händer och fotsulor samt mollusker. De blomkålsliknande förändringarna i underlivet som orsakas av viruset kallas kondylom eller könsvårtor.

Smitta kan överföras vid oralsex och hudberöring, så inte heller användning av kondom ger ett fullständigt skydd mot infektionen. Över 80 % av människor får en HPV-infektion under sin livstid, ofta utan symtomer. Upp till 90 % av infektionerna går över av sig själv inom några år med hjälp av kroppens immunsystem. Infektionen är vanligast bland unga vuxna i åldern 20–25 år. Kondylom orsakas vanligen av papillomvirustyperna 6 och 11. Endast cirka 1 % av alla smittade får synliga vårtor, och tiden från smittan till att vårtor uppkommer varierar från månader till flera år.

Humana papillomvirus delas in i virustyper med låg och hög risk beroende på hur starkt samband de har med skivepitelcancer och dess förstadier. De virus som orsakar kondylom hör till gruppen med låg risk.

Cancerframkallande HPV-infektioner med hög risk kan förebyggas med vaccin. Också vaccinerade personer ska gå på papa-sållning. 

När behövs behandling?

Kondylom diagnostiseras vanligtvis utgående från deras typiska utseende på en vårdpersonalmottagning, men ibland kan en provbit behövas för att bekräfta diagnosen.

Kondylom hos män

Hos män förekommer kondylom i form av små knölar på ollonet, penisskaftet eller pungen, kring ändtarmsöppningen eller i stjärtskåran. Ofta förekommer vårtorna på flera områden samtidigt. Kondylomen är vanligen symtomfria, men om de finns på urinröret kan de orsaka t.ex. sveda.

Kondylom hos kvinnor

Hos kvinnor förekommer kondylom i form av upphöjda blomkålsliknande vårtor på yttre könsorganen, men vårtor i slidan eller på livmodertappen är platta. Om kondylom konstateras på yttre könsorganen ska ett papa-prov (cellprov) övervägas. Papa-provet tas för att konstatera eventuella cellförändringar i livmoderhalsen.

Behandling av kondylom

Kondylom behandlas med lokala preparat såsom podofyllotoxin och imikimod men också med frysbehandling, elektrokoagulering, laser och kirurgisk benadling. De lokala preparaten kräver läkarrecept. 

Kondylom återkommer lätt efter behandlingen. Om cellförändringar konstateras i ett papa-prov hos en kvinnlig patient, kan de beroende på situationen kräva antingen uppföljning inom primärvården eller ytterligare undersökningar på en gynekologisk poliklinik.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS:s allmänläkare / 28.6.2022

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning