Siirry sisältöön

YTHS noudattaa hoitotakuulainsäädäntöä ja sen mukaisia hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn määräaikoja ja raportoi näiden toteutumisesta. Tältä sivulta näet, miten asiakkaidemme yhteydensaanti ja hoitoon pääsy on toteutunut edellisen kuuden kuukauden aikana yleis- ja mielenterveyden sekä suunterveyden palveluissa. Uudet tiedot päivitetään sivustolle aina kuukauden seitsemäntenä arkipäivänä.

Sivustolla julkaistavat tiedot koskevat hoitotakuun toteutumista YTHS:n omissa palvelupisteissä. Noin 5 % YTHS:n asiakkaista asioi kumppaneiden palvelupisteissä tai ostopalveluissa. Näiden osalta tiedot lisätään yths.fi-sivuille myöhemmin. 

Näin hoitoon pääsy etenee

Infograafi, jossa tekstit: "Yhteydensaanti, saman arkipäivän kuluessa", "Hoidontarpeen arviointi, 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta" ja "Hoitoonpääsy (kiireettömänä), yleis- ja mielenterveys 90 vrk, Suunterveys 180 vrk".

Välitön yhteydensaanti

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaan on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön. YTHS:llä tämä tarkoittaa yhteydensaantia puhelimitse tai SelfChatissa.

Katso, miten yhteydensaanti on viimeisimpinä kuukausina toteutunut.

Hoidontarpeen arviointi

Hoidontarpeen kiireellisyys arvioidaan kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. Hoitoon pääsyn kiireellisyys määritellään yksilöllisen hoidontarpeen mukaan. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. sairauden oireet ja niiden vaikeusaste.

Katso, miten hoidontarpeen arviointi on viimeisimpinä kuukausina toteutunut.

Hoitoon pääsy

Lääketieteellisesti tai hammas-lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä yleis- ja mielenterveyden palveluissa kolmen kuukauden ja suunterveydessä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidontarve on todettu.
Katso, miten hoitoon pääsy on toteutunut yleis- ja mielenterveyden sekä suunterveyden palveluissa viimeisten kuuden kuukauden aikana.