Siirry sisältöön

Työskentelemme YTHS:llä sen eteen, että olet tyytyväinen saamaasi hoitoon. Noudatamme hoidon laatuun ja turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia, suosituksia ja toimintatapoja, jotta hoito on mahdollisimman laadukasta ja turvallista jokaisella hoitokerralla.

Joskus voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa hoito ei toteudu tavoitteidemme mukaisesti ja laadukkaasti. Toivomme, että olet näissä tilanteissa meihin yhteydessä. Käsittelemme antamasi palautteen aina asianmukaisella tavalla.

Anna palautetta

Voit antaa palautetta hoidosta ja palvelusta asiakaspalautelomakkeella. Jos annat palautetta tunnistautuneena, saat vastauksen kolmen arkipäivän kuluessa.

Keskustele henkilökohtaisesti

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, ota asia avoimesti puheeksi sinua hoitaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Avoimella keskustelulla voimme selvittää väärinkäsitykset ja korjata virheet mahdollisimman nopeasti.

Saat yhteyden sinua hoitaneeseen henkilöön Self-palvelussa yhteydenottolomakkeella. Voit kysyä neuvoa myös potilasasiamieheltä.

Tee muistutus

Sinulla on lain suoma oikeus tehdä hoitoosi ja kohteluusi liittyen muistutus (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Harkitse muistutuksen tekemistä, jos hoitopaikassasi käydyistä keskusteluista ei ole ollut apua. Tee muistutus kirjallisesti YTHS:n muistutuslomakkeella. Potilasasiamies neuvoo tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Kirjoita muistutukseen

  • selkeä kuvaus asiasta
  • asianosaisten henkilöiden nimet ja
  • ajankohta.

Tulosta täytetty lomake ja lähetä se yleis- ja mielenterveyden asioissa johtajaylilääkärille ja suunterveyden asioissa johtajahammaslääkärille. Katso yhteystiedot. Saat vastauksen aina kirjallisena, ja siitä käy ilmi, miten asiaasi on YTHS:llä selvitetty sekä millaisiin jatkotoimiin muistutuksesi on johtanut.

Tee kantelu

Mikäli et saa muistutukseesi mielestäsi riittävää vastinetta tai asia jää epäselväksi, sinulla on oikeus tehdä kantelu. Kantelun voi tehdä valvontaviranomaiselle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Potilasasiamies neuvoo tarvittaessa kantelun tekemisessä.

Tee potilasvahinkoilmoitus

Jos epäilet hoitovirhettä, sinulla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Sivulta löydät myös ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Potilasasiamies neuvoo tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä.