Siirry sisältöön

Sosiaaliset suhteet ovat keskeinen osa ihmisen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ihmisellä on luontainen tarve liittyä muihin ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Toisille tämä tarkoittaa laajaa kaveriverkostoa, toisille riittää yksi tai kaksi läheisempää ystävää. Joka tapauksessa tunne siitä, että on osa jotain ryhmää, toimii voimavarana vaikeina aikoina ja mahdollistaa yhdessä iloitsemisen hyvinä hetkinä.

Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttävät sosiaalisia taitoja. Nämä taidot alkavat rakentua jo lapsuudessa ja lopputulos riippuu temperamentista, kasvuympäristöstä sekä sosiaalisissa suhteissa saaduista kokemuksista. Toiset ovat luonnostaan ulospäin suuntautuneempia ja nauttivat ihmisten seurasta, toiset tarvitsevat enemmän omaa aikaa ja saattavat kokea sosiaaliset tilanteet kuormittavina. Joidenkin kohdalla kasvuympäristö on tukenut hyvien sosiaalisten taitojen kehittymistä näyttämällä esimerkkiä hyvistä vuorovaikutustavoista ja mahdollistamalla niiden harjoittelun. Toiset kuitenkin jäävät yksin harjoittelemisen kanssa ja joutuvat oppimaan kantapään kautta.

Mitä enemmän positiivisia kokemuksia sosiaalisista suhteista on, sitä helpompi niitä on luoda jatkossakin. Positiivisen kokemukset auttavat sisäistämään itsestä kuvan pidettynä henkilönä, jonka on helppo lähestyä muita. Jos sosiaalisissa suhteissa on kohdannut pettymyksiä, syrjintää tai kiusaamista, muodostuu kuva itsestä herkästi negatiiviseksi ja uusien sosiaalisten suhteiden luominen vaikeutuu. Sosiaalisten taitojen kehittäminen myöhemmällä iällä edellyttää uusien taitojen omaksumista, ehkä myös vanhojen taitojen poisoppimista ja minäkuvan tarkastelua sen suhteen miten omat uskomukset itsestä ja muista ohjaavat käyttäytymistäsi sosiaalisissa tilanteissa.

Yksinäisyyden kokemukset

Mikäli sosiaalinen verkosto ei vastaa omia tarpeita, kokee ihminen yksinäisyyttä. Yksinäisyys on syytä erottaa yksin olemisesta. Voit olla yksinäinen myös porukassa, toisaalta yksin oleminen ei välttämättä tarkoita yksinäisyyden tunnetta vaan voi olla toivottu ja tavoiteltu olotila. Yksinäisyydellä on merkittävä vaikutus psyykkiseen vointiin ja se altistaa muun muassa mielialaoireille. Pitkään jatkuessa yksinäisyys alkaa heikentää itsetuntoa ja vaikeuttaa uusien ihmissuhteiden luomista.

Yksinäisyyden kokemuksen yhteydessä on tärkeä muistaa, että syitä yksinäisyyteen voi olla monia. Kyse voi olla pitkään jatkuneesta vaikeudesta muodostaa läheisiä ihmissuhteita, mikä johtaa noidankehään, jossa negatiivinen minäkuva vaikeuttaa sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Kyse voi olla myös elämäntilanteeseen liittyvistä tekijöistä. Muutto uudelle paikkakunnalle, harrastuksen lopettaminen, parisuhteen päättyminen tai lasten saanti voivat muun muassa johtaa tilapäiseen yksinäisyyden kokemukseen. Muista, että yksinäisyys ei ole omaa syytäsi eikä merkki siitä, että sinussa olisi jotain vikaa.

Sosiaalisen median vaikutus

Nykyään sosiaalinen media tuo oman lisänsä sosiaalisiin suhteisiin. Parhaimmillaan sosiaalinen media luo lisää mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen. Kääntöpuolena se altistaa vertailulle, epärealistisille odotuksille, somevihalle ja saattaa lisätä yksinäisyyden kokemusta.

Monella kaverimäärä sosiaalisessa mediassa on suuri, mutta läheisten ihmissuhteiden määrä saattaa siitä huolimatta olla vähäinen. Sosiaalisessa mediassa nähdään usein parhaita paloja ihmisten elämästä, mikä luo vääristyneitä käsityksiä ja saattaa saada oman elämän näyttämään tylsemmältä tai ongelmallisemmalta kuin muilla. Toisaalta vaikeiden hetkien jakaminen voi toimia vertaistukena muille samassa tilanteessa kamppaileville ja mahdollistaa tuen saamisen someyhteisöstä.

Sosiaalisen median käyttöäsi voit tarkastella esimerkiksi pohtimalla, millaisia vaikutuksia sillä on sinuun, pystytkö seuraamaan somea sopivan kriittisesti ja osaatko hyödyntää sitä muiden sosiaalisten suhteiden tukena eikä niitä haittaavana tekijänä.

Näin hoidat sosiaalisia suhteitasi:

  • Pidä yhteyttä ystäviisi. Kysy ja kerro kuulumisia – jaetut kokemukset lujittavat ystävyyttä.
  • Rohkene turvautua muihin vaikeina aikoina. Ystävyys on vastavuoroista avun antamista ja saamista sekä toinen toisensa tukemista.
  • Joskus muut kiireet saattavat viedä tilaa ystävyyssuhteilta. Tällöin lyhytkin viesti auttaa säilyttämään yhteyden ystäviin ja muun taakan helpotuttua on taas enemmän aikaa panostaa ystävien kanssa vietettyyn aikaan.
  • Muista, ettei ole yhtä oikeaa tapaa olla sosiaalinen. Tunne omat sosiaaliset tapasi ja tarpeesi.
  • Jos olet aiemmin kokenut pettymyksiä tai epäoikeudenmukaista kohtelua ihmissuhteissa, mieti miten nämä kokemukset heijastuvat tähän päivään. Jotta tulevaisuuden ihmissuhteesi voisivat mahdollisimman hyvin, pyri erottamaan menneet kokemukset nykyhetkestä ja kyseenalaista kielteisten kokemusten aiheuttamat käsitykset itsestäsi ja muista.

Tutustu myös

Apua yksinäisyyteen -sivusto
Tukea opiskelijan yksinäisyyden kokemuksiin

Nyyti ry
Opiskelijoiden mielenterveyteen keskittyvä valtakunnallinen yhdistys