Hoppa till verktygsfältet

Röda ögon är ett rätt vanligt symtom som kan ha många olika orsaker. Själva rodnaden är en följd av vidgade blodkärl eller en blödning.

Orsaker

  • nattvak, långvarigt arbete på nära håll, alkoholbruk eller torra ögon
  • bindhinneinflammation (konjunktivit)
  • skräp i ögat
  • allergi
  • UV-ljus
  • kemisk irritation
  • blödning under bindhinnan (sugillation)
  • inflammation i ögats hornhinna, senhinna eller regnbågshinna
  • akut ökning av ögontrycket

Symtomen vid ögoninflammation är ofta klåda, sveda och en känsla av skräp i ögat, rinnande öga och ibland var från ögat. Inflammationen kan drabba endast ett öga eller båda ögonen. Allergisk bindhinneinflammation förekommer vanligen i samband med pollensäsongen eller när man har varit i närheten av vissa djur.

Blödning under bindhinnan (sugillation) kan uppkomma spontant eller ibland i samband med ansträngning eller gnuggning av ögat eller till följd av en relativt liten skada. Då kan man se ett klarrött område i ögat som helt eller delvis täcker ögonvitan. Högt blodtryck kan orsaka upprepade sugillationer.

Ögonrodnad kan också bero på en sjukdom i ögats senhinna (den vita delen), regnbågshinna eller hornhinna. Då är rodnaden rikligast kring hornhinnan, och ögat värker och är känsligt för ljus. Synförmågan kan också försämras.

Egenvård av röda ögon

När orsaken till rött öga är uppenbar (nattvak, arbete på nära håll, kortvarig irritation eller alkoholbruk) behövs inte nödvändigtvis någon vård. Man kan lindra rodnaden med ögondroppar som drar samman blodkärlen i ögats bindhinna. Dropparna kan köpas utan recept på apotek och kan användas i några dagar. Dessa droppar ska dock inte användas om rodnaden orsakas av torrhet i ögonen.

Symtom på uppenbar allergisk bindhinneinflammation kan behandlas med antihistaminer och ögondroppar mot allergi som kan köpas utan recept på apotek.

Blödning under bindhinnan (sugillation) kräver ingen behandling om den inte har uppkommit till följd av en skada mot ögat och ögat inte ömmar. Rodnaden försvinner av sig själv inom några veckor.

När ska man söka vård?

Rodnad i ögat kräver alltid undersökning av en yrkesutbildad person för utredning av orsaken, förutom i de fall som beskrivs ovan och som uppenbart beror på nattvak, kortvarig irritation eller alkoholbruk. Även vid upprepade blödningar under bindhinnan bör man låta en yrkesutbildad person utreda orsaken. 

Om synen plötsligt försämras eller smärta uppkommer i ett rött öga ska man uppsöka vård omedelbart.

Informationskällor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta
SHVS Allmänläkare / 20.6.2023