Siirry sisältöön

Jäikö jokin palveluihin liittyvä kysymys askarruttamaan? Kokoamme tälle sivulle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Palveluista

 • 1.1.2021 lähtien vaihtoon saapuvat opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palvelujen piiriin. Jos olet tutkintoa suorittava kansanvälinen opiskelija ja opiskelet Suomessa, YTHS:n palvelut ovat käytössäsi. Lue lisää käyttöoikeuksista.

 • Kyllä, voit tulla YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle monissa asioissa myös videovälitteisesti. Etävastaanottoaika on mahdollista varata kaikissa palvelupisteissämme, ja tämän syksyn aikana myös digilääkärit aloittavat toimintansa.
 • YTHS:n tehtäviin kuuluvaa mielenterveystyötä ovat mielenterveyden edistäminen, mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy ja varhainen tunnistaminen, nopeaan hoitoon pääsyn turvaaminen, vaikuttavien varhaisvaiheen hoitojen tarjoaminen, jatkohoitoon lähettäminen, kuntoutustarpeen arvioihin ja kuntoutukseen ohjaaminen, pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta, opiskelukyvyn tukeminen (erityinen tuki) niillä, joiden opiskelukyky on alentunut mielenterveydenhäiriön vuoksi. Psykoosisairautta sairastavienkin osalla YTHS:n tehtäviin kuuluu mm. varhainen tunnistaminen, jatkohoitoon lähettäminen sekä opiskelukyvyn tukeminen. Pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta (ml. tarvittavat reseptit) ja siihen liittyvä opiskelukyvyn tuki toteutetaan opiskelijan omassa vastuutiimissä niiltä osin, kuin se ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestettäväksi.
 • Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita ovat ensivaiheen tuki ja arviointi, lääkärin tekemä arvio ja hoitosuunnitelma, lyhytterapia ja muut lyhyet määrämittaiset hoidot, ennalta ehkäisevät ja hoidolliset ryhmät, lääkehoito ja muut biologiset hoidot, opiskelukyvyn tuki (erityinen tuki), psykiatrin konsultaatio, psykologinen arviointi, konsultaatio ja tutkimus, digitaalisten palveluiden tuettu käyttö, työkykyarviot, sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeen selvittäminen ja niihin ohjaaminen.
 • YTHS:n psykologit tekevät psykiatrin tekemän konsultaatiopyynnön perusteella ns. kognitiivisia perustutkimuksia, eli yleistä kyky- ja taitotasoa, muistin eri osa-alueita, tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta arvioivia psykologisia tutkimuksia.
 • YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Lyhennettyjä aukioloaikoja on joinakin aattopäivinä silloin kun ne osuvat arkipäivälle (uudenvuodenaatto, kiirastorstai ja vappuaatto).
 • YTHS:ltä saa naistentauteihin ja seksuaaliterveyteen liittyviä opiskeluterveydenhuollon yleislääkäritasoisia palveluja. Samoin psykiatrien palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. Tarvittaessa ohjaamme opiskelijoita erikoissairaanhoidon piiriin. Huomaathan, että erikoissairaanhoidon järjestäjä voi periä oman hinnastonsa mukaisen käyntimaksun.
 • Opiskelija ohjataan lähimpään mahdolliseen palvelupisteeseen, jossa suunterveyden palvelut ovat saatavana. Myös suunterveyden puolella joissain asioissa voidaan hyödyntää etävastaanottoja.

Kyllä, erikoislääkäri tai erikoissairaanhoidon järjestäjä perii oman hinnastonsa mukaisen käyntimaksun.

 • Kunnan terveydenhuollon palvelut ovat normaalisti käytössä. Huomaathan, että vaikka käyttäisit kunnan palveluja, sinun tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle.
 • YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita. Käytännössä YTHS tarjoaa samantasoisia mielenterveyspalveluita kuin terveyskeskukset paitsi, että YTHS:n tehtäviin ei kuulu mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen tuottaminen tai opioidiriippuvaisten korvaus- tai vieroitushoito tai muiden päihteiden käyttöön liittyvät katkaisuhoidot.
 • Jos hoitokontaktisi on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa (esim. psykiatrian poliklinikalla), et voi saada YTHS:ltä vastaavantasoista hoitoa. YTHS voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin tarjota sinulla opiskelukyvyn tukea. Jos hoitokontaktisi on terveyskeskuksessa, sinun on mahdollista siirtyä saamaan hoitoa YTHS:lle edellyttäen, että olemassa oleva kontaktisi ei liity mielenterveys- tai päihdekuntoutukseen tai opioidiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoitoon tai katkaisuhoitoihin. Ennen hoitokontaktin siirtymistä kannattaa arvioida nykyisessä hoitopaikassa yhdessä hoitavan työntekijän kanssa, onko hoitosuhteen katkaiseminen siellä ja uuden hoitokontaktin aloittaminen YTHS:llä tarkoituksenmukaista.
 • YTHS tekee kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden suhteen diagnostiikkaan ja hoidon / kuntoutuksen suunnitteluun vaadittavia tutkimuksia siinä laajuudessa, kun asian selvittäminen kuuluu opiskeluterveydenhuollon palveluvalikoimaan. ADHD:n diagnoosi voidaan tehdä ja tavanomainen hoito aloittaa YTHS:llä, jos diagnoosiin pääseminen ei edellytä esim. neuropsykologista tutkimusta tai jos ADHD:n lisäksi ei epäillä muita samanaikaisia neuropsykiatrisia häiriöitä.
 • YTHS tekee pieniä toimenpiteitä, kuten luomenpoistoja, mutta ei varsinaisia nukutusta vaativia leikkauksia. Suun terveydessä tehdään viisaudenhampaan poistoja, jotka voidaan laskea leikkauksiksi.
 • Vantaalla ei ole yhtään palvelupistettä, vaan Malmin palvelupiste palvelee itäisen pääkaupunkiseudun opiskelijoita.
 • Palvelupisteiden sijaintiin on toki vaikuttanut myös soveltuvien toimitilojen saanti. Mutta jokaisen paikkakunnan osalta on kyllä pyritty parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun huomioiden kokonaisuus.
 • Vaikka opiskelijalla on mahdollisuus YTHS:n palveluiden käyttämiseen, hänellä pitää itsellään olla sairausvakuutus.
 • Kyllä, kaikki nämä sisältyvät. Kun maksaa terveydenhoitomaksun, ei erillisiä käynti- tai muita maksuja enää peritä (lukuun ottamatta käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien vastaanottoaikojen maksua).
 • Perhesuunnitteluun kuuluvat ehkäisyn aloitus, ehkäisyn uusinta, seksuaalineuvonta, seksitautien testaus sekä aiheeseen liittyvä ohjaus ja neuvonta muun muassa seksuaalisuudesta.

  YTHS:llä vastaanottokäynnit ovat maksuttomia, joten esimerkiksi perhesuunnitteluun tähtäävät lääkärinvastanotoista ei makseta erikseen.

  Moni kunta tarjoaa nykyisin maksutonta ehkäisyä nuorille joten sinun kannattaa tarkistaa oman kunnan tarjoamat mahdollisuudet maksuttomaan ehkäisyyn.
 • Erikoissairaanhoito ei kuulu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Erikoissairaanhoidon palveluihin lukeutuvat myös silmälääkärin vastaanottotoiminta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut. Lue lisää tästä.

  Mikäli vaivasi vaatii erikoissairaanhoidon asiantuntijuutta, saat meiltä tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon.
 • Kyllä kuuluu. YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja, vain peruuttamattomien aikojen maksu on käytössä.
 • Viisaudenhampaisiin liittyvia vaivoja hoidetaan YTHS:llä usein, sillä ne ovat opiskelijaikäisillä hyvin yleisiä. Viisaudenhampaiden poistosta päätetään hammaslääkärin vastaanotolla eikä niiden poistamisesta synny opiskelijalle kustannuksia.