Siirry sisältöön

Jäikö jokin palveluihin liittyvä kysymys askarruttamaan? Kokoamme tälle sivulle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Palveluista

 • Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita ovat ensivaiheen tuki ja arviointi, ennalta ehkäisevät ja hoidolliset ryhmät, digitaalisten omahoitopalveluiden tuettu käyttö, psykiatrisen sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotto, lyhytterapia ja muut lyhyet määrämittaiset hoidot, lääkehoito, opiskelukyvyn tuki (erityinen tuki), psykiatrin konsultaatio, psykologinen arviointi, konsultaatio ja tutkimus, opiskelukykyarviot, sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeen selvittäminen ja niihin ohjaaminen.
 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut määritellään laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja tarkennetaan sosiaali- ja terveysministeriön Opiskeluterveydenhuollon oppaassa. Kela järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka YTHS tuottaa ohjaavien viranomaisten päätösten pohjalta.

YTHS:n tehtäviin kuuluvaa mielenterveystyötä ovat mielenterveyden edistäminen, mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy ja varhainen tunnistaminen, nopeaan hoitoon pääsyn turvaaminen, vaikuttavien varhaisvaiheen hoitojen tarjoaminen, jatkohoitoon lähettäminen, kuntoutustarpeen arvioihin ja kuntoutukseen ohjaaminen, pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta, opiskelukyvyn tukeminen (erityinen tuki) niillä, joiden opiskelukyky on alentunut mielenterveydenhäiriön vuoksi. Psykoosisairautta sairastavienkin osalla YTHS:n tehtäviin kuuluu muun muassa varhainen tunnistaminen, jatkohoitoon lähettäminen sekä opiskelukyvyn tukeminen. Pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta (mukaan lukien tarvittavat reseptit) ja siihen liittyvä opiskelukyvyn tuki toteutetaan opiskelijan omassa vastuutiimissä niiltä osin, kuin se ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestettäväksi.

YTHS:n psykologit tekevät psykiatrin tekemän konsultaatiopyynnön perusteella ns. kognitiivisia perustutkimuksia, eli yleistä kyky- ja taitotasoa, muistin eri osa-alueita, tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta arvioivia psykologisia tutkimuksia.

YTHS:ltä saa naistentauteihin ja seksuaaliterveyteen liittyviä opiskeluterveydenhuollon yleislääkäritasoisia palveluja. Samoin psykiatrien palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. Tarvittaessa ohjaamme opiskelijoita erikoissairaanhoidon piiriin. Huomaathan, että erikoissairaanhoidon järjestäjä voi periä oman hinnastonsa mukaisen käyntimaksun.

Opiskelija ohjataan lähimpään mahdolliseen palvelupisteeseen, jossa suunterveyden palvelut ovat saatavana. Myös suunterveyden puolella joissain asioissa voidaan hyödyntää etävastaanottoja.

Hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelut ovat normaalisti käytössäsi. Huomaathan, että vaikka käyttäisit hyvinvointialueen palveluja, sinun tulee maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelalle, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle. Lisäksi hoidon järjestäjä voi periä oman hinnastonsa mukaisen hoitomaksun.

 • YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita. Käytännössä YTHS tarjoaa samantasoisia mielenterveyspalveluita kuin terveyskeskukset paitsi, että YTHS:n tehtäviin ei kuulu mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen tuottaminen tai opioidiriippuvaisten korvaus- tai vieroitushoito tai muiden päihteiden käyttöön liittyvät katkaisuhoidot.
 • Jos hoitokontaktisi on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa (esimerkiksi psykiatrian poliklinikalla), et voi saada YTHS:ltä vastaavantasoista hoitoa. YTHS voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin tarjota sinulla opiskelukyvyn tukea. Jos hoitokontaktisi on terveyskeskuksessa, sinun on mahdollista siirtyä saamaan hoitoa YTHS:lle edellyttäen, että olemassa oleva kontaktisi ei liity mielenterveys- tai päihdekuntoutukseen tai opioidiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoitoon tai katkaisuhoitoihin. Ennen hoitokontaktin siirtymistä kannattaa arvioida nykyisessä hoitopaikassa yhdessä hoitavan työntekijän kanssa, onko hoitosuhteen katkaiseminen siellä ja uuden hoitokontaktin aloittaminen YTHS:llä tarkoituksenmukaista.
 • YTHS tekee kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden suhteen diagnostiikkaan ja hoidon / kuntoutuksen suunnitteluun vaadittavia tutkimuksia siinä laajuudessa, kun asian selvittäminen kuuluu opiskeluterveydenhuollon palveluvalikoimaan. ADHD:n diagnoosi voidaan tehdä ja tavanomainen hoito aloittaa YTHS:llä, jos diagnoosiin pääseminen ei edellytä esimerkiksi neuropsykologista tutkimusta tai jos ADHD:n lisäksi ei epäillä muita samanaikaisia neuropsykiatrisia häiriöitä.
 • Jos koet kärsiväsi aktiivisuuden tai tarkkaavaisuuden häiriöstä, voit täyttää aiheesta asiointilomakkeen Self-verkkopalvelussa.

Viisaudenhampaisiin liittyviä vaivoja hoidetaan YTHS:llä usein, sillä ne ovat opiskelijaikäisillä hyvin yleisiä. Viisaudenhampaiden poistosta päätetään hammaslääkärin vastaanotolla eikä niiden poistamisesta synny opiskelijalle kustannuksia.


Asioinnista

 • Ensisijainen palvelupisteesi on aina opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa voit saada ajan myös muuhun YTHS:n omaan palvelupisteeseen asian kiireellisyydestä ja luonteesta riippuen.
 • Mikäli YTHS:llä ei ole toimipistettä omalla opiskelupaikkakunnallasi, tuotetaan palvelut alihankintapisteessä. Alihankintakumppaneiden palvelut on mitoitettu kyseisten paikkakuntien korkeakoulujen opiskelijamäärien mukaisesti. Siksi kumppaneiden palveluita voidaan tarjota vain näillä paikkakunnilla opiskeleville.
 • Digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä riippumatta siitä, mistä päin Suomea asioi. Etävastaanottoa tarjoavat monet YTHS:n ammattilaiset, eikä tällöin ole matkustamiseen liittyvää rasitetta.

YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Lyhennettyjä aukioloaikoja on joinakin aattopäivinä silloin, kun ne osuvat arkipäivälle (uudenvuodenaatto, kiirastorstai ja vappuaatto). Viestimme verkkosivuillamme mahdollisista muista poikkeuksista palveluajoissamme.

Vaihtoon saapuvat opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palvelujen piiriin. Jos olet tutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa suorittava kansainvälinen opiskelija ja opiskelet Suomessa, YTHS:n palvelut ovat käytössäsi. Lue lisää käyttöoikeuksista.

 • Ajanvaraus YTHS:n palveluihin tapahtuu aina hoidontarpeen arvioinnin kautta. Voit ottaa yhteyttä hoidontarpeen arviointiin Self-verkkopalvelussa chatissa, oireisiisi sopivalla verkkolomakkeella tai soittamalla valtakunnallisiin palvelunumeroihimme. Lue lisää hoidontarpeen arvioinnista.
 • Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa tilanteesi, arvioi hoidontarpeesi ja hoidon kiireellisyyden, antaa itsehoito-ohjeita tai ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi vastaanotolle.

Kyllä, erikoislääkäri tai erikoissairaanhoidon järjestäjä perii oman hinnastonsa mukaisen käyntimaksun.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta

Vuonna 2024 korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun suuruus on 73,60 euroa. Lukukausikohtainen maksu on 36,80 euroa. Opiskelijan tulee maksaa YTHS:n palveluihin oikeuttava terveydenhoitomaksu Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta.

Kelan verkkosivuilta löytyy tähän selkeä vastaus: Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään kiinteä viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Kela perii terveydenhoitomaksun kaikilta palvelujen piiriin kuuluvilta opiskelijoilta. Kaikki opiskelijat ovat myös osallisia YTHS:n palveluista, vaikka eivät käyttäisikään suoraan esimerkiksi vastaanottopalveluja. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevan lain ja STM:n Opiskeluterveydenhuollon oppaan linjausten mukaan YTHS:n tehtävänä on paitsi järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää koko opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tästä työstä hyötyvät kaikki opiskelijat, myös ne joiden ei tarvitse käyttää vastaanottopalveluja. Kelan perimä terveydenhoitomaksu ei ole vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta vaan kattaa opiskeluterveydenhuollon kuluja yleisemmin.

 • Laskua ei voida lähettää, sillä Kelalla ei ole tietoa kaikista maksuvelvollisista opiskelijoista ennen maksun eräpäivää. Opiskelijan täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle. Läsnä olevaksi voi kuitenkin ilmoittautua vielä maksun eräpäivänä. Esimerkiksi keväällä 2021 ensimmäisen maksun eräpäivä oli 31.1.2021. Vaikka opiskelija ilmoittautuisi läsnä olevaksi vasta silloin, hänen on maksettava terveydenhoitomaksu samana eräpäivänä.
 • Kela viestii lakimuutoksesta ja maksusta monella eri tavalla, jotta maksuvelvolliset opiskelijat saavat tietää maksusta.

  Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Et maksa kahteen kertaan. Terveydenhoitomaksu on opiskelijakohtainen, ei korkeakoulukohtainen.

Jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi, voit pyytää Kelalta päätöksen terveydenhoitomaksun maksamisesta.

Vastaus on poimittu Kelan UKK-palstalta:

 • Maksuvelvollisia ovat opiskelijat, jotka suorittavat suomalaista korkeakoulututkintoa ja ovat ilmoittautuneet syys- tai kevätlukukaudelle läsnä olevaksi.
 • Jos olet vaihto-opiskelun tai muun ulkomailla suoritettavan opiskelujakson ajan läsnä oleva opiskelija suomalaisessa korkeakoulussa, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu. Jos olet ilmoittautunut poissa olevaksi, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.
 • Korkeakouluissa ei ole yhtä yhtenäistä käytäntöä, pitääkö opiskelijan ilmoittautua suomalaiseen korkeakouluun läsnä olevaksi siksi ajaksi kun hän on opiskelijavaihdossa.

Terveydenhoitomaksu suoritetaan kevät- ja syyslukukaudella Kelan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle ajalla 1.10.–31.12. maksat maksun vuoden loppuun mennessä. YTHS:n palveluja voit käyttää, kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.

 • Lukukaudelle läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija saa käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti, vaikka hän valmistuisi ja päättäisi opintonsa lukukauden aikana.
 • Jos opiskelijalla on varattu vastaanottoaika valmistumisajankohdan jälkeiselle lukukaudelle, tulee opiskelijan itse huolehtia kyseisen ajan perumisesta.
 • Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai ETA-maa, Sveitsi, Pohjois-Irlanti tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Kun asioit YTHS:ssä, sinun täytyy esittää voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC). Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan kuuluva opiskelija voi esittää myös Global Health Insurance -kortin (GHIC). Kortti täytyy esittää jokaisella käynnillä niin lähi- kuin etävastaanotolla. Tarvittaessa voit esittää sairaanhoitokorttia väliaikaisesti korvaavan todistuksen.
 • Opiskelijan täytyy toimittaa myös Kelalle kopio voimassa olevasta EHIC-kortista (eurooppalainen sairaanhoitokortti) osoittaakseen, ettei hänellä ole velvollisuutta maksaa terveydenhoitomaksua. Jos opiskelija kuuluu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan, hän voi lähettää kopion joko EHIC-kortista tai GHIC-kortista (Global Health Insurance Card). Tarkemmat ohjeet ovat Kelan verkkosivuilla.