Hoppa till verktygsfältet

För alla högskolestuderande

Från och med 1.1.2021 kan SHVS tjänster användas av alla studerande som avlägger grundexamen vid universitet och yrkeshögskolor och har anmält sig som närvarande under läsåret och betalat hälsovårdsavgiften till FPA.

SHVS tjänster omfattar

 • universitetsstuderande (lägre och högre högskoleexamen)
 • yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen)
 • studerande vid polisyrkeshögskolan (yrkeshögskoleexamen)
 • civila studerande vid försvarshögskolan.

SHVS tjänster omfattar inte

 • utbytesstuderande
 • studerande vid öppna högskolor
 • fortbildningsstuderande, forskarstuderande och
 • uppdragsutbildningsstuderande.

Studerandehälsovårdens tjänster

Kan jag bleka mina tänder hos SHVS? Gör ni hörseltester? Vad omfattar SHVS tjänster?

SHVS tjänster definieras i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och i social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. I guiden definieras bland annat hälso- och sjukvårdstjänsternas innehåll.

SHVS uppgift är att

 • ordna hälso- och sjukvårdstjänster för studerande
 • främja de studerandes hälsa och studieförmåga
 • främja en god studiemiljö och studiesamfundens välmående.

SHVS tjänster produceras enligt samma principer i hela Finland. Kvaliteten på tjänsterna är alltså likvärdig var i Finland du än studerar.

I följande tabeller sammanfattas vilka tjänster som hör till studerandehälsovården och vilka som inte gör det. Här hittar du grundläggande information om SHVS tjänster. Mer information om tjänsterna finns på SHVS webbsidor under Tjänster. På sidorna beskrivs tjänsterna i nuläget och uppgifterna uppdateras 1.1.2021. 

Studerandehälsovårdens tjänster omfattar

VerksamhetsformerCentrala tjänster

1. Studiemiljö- och studiesamfundsarbete

 • Regelbundet samarbete med intressegrupperna, i synnerhet med läroanstalterna och studerandeorganisationerna
 • Sakkunnigverksamhet
 • Hälsofrämjande kommunikation
 • Inspektioner av studiemiljöerna vart 3:e år samt årlig uppföljning

2. Hälsovårdstjänster
Individuell uppföljning och främjande av hälsa, välbefinnande och studieförmåga

 • Hälsorådgivning individuellt och i grupp
 • Periodiska hälsokontroller: 1) hälsovårdare och allmänläkare, 2) kontroll av munhälsan och skapande av vårdplan
 • Förebyggande munhälsoåtgärder
 • Förebyggande av smittsamma sjukdomar: hälsokontroller, vaccinationer (det nationella vaccinationsprogrammet)
 • Familjeplanering
 • Undersökningar, intyg och utlåtanden som hör samman med studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning
 • Reserådgivning inkl. studentutbyte (den studerande skaffar själv de vacciner som behövs inför resan, men de kan ges inom studerandehälsovården)
 • Grundläggande psykologiska undersökningar

3. Sjukvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster som ingår i primärvården

 • Bedömning av vårdbehovet
 • Icke-brådskande vård inkl. vård som ges inom 1-7 dagar
 • Vård som förutsätter kunnandet av en specialistläkare (psykiater eller hudläkare) eller specailisttandläkare, då patienten enligt nivåstruktureringen av vården inte hör till den specialiserade sjukvården
 • Laboratorie- och bildundersökningar som ingår i primärvården och görs för diagnostisering och behandling av sjukdomar.
 • Fysioterapia
 • Näringsterapi
 • Talterapi som hör samman med utbildningsområdet (inledande utredningar av röstrubbningar hos stuerane som kommer att ha rösten som arbetsredskap)

Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte

Jourverksamhet, d.v.s. brådskande sjukvård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen

Specialundersökningar i samband med diagnostisering av sjukdomar

 • Behovet av undersökningar ska dock identifieras och patienten ska hänvisas till fortsatta undersökningar och vård
 • T.ex. ENMG, Holter-EKG, arbetsprov (ergometri), polysomnografi, endoskopiska undersökningar genom de naturliga kroppsöppningarna, MRT, datortomografi (exklusive mun- och tandvård)

Uppföljningsbesök och ‑undersökningar som ordinerats inom den specialiserade sjukvården och som gäller en långvarig sjukdom, där behandlingsansvaret ligger på den specialiserade sjukvården

 • T.ex. epilepsi, reumatism, långtidsuppföljning av cancersjukdomar, psykossjukdomar

Förbrukningsartiklar som behövs i behandlingen av en långvarig sjukdom (enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen)

Medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster (enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen)

Beviljande av intyg som inte hör samman med vården eller studierna

 • T.ex. läkarintyg för körkort, läkarintyg som behövs för ansökan om skjutvapentillstånd, intyg för studerande som åker på studentutbyte

Laboratorie- och bildundersökningar som inte är avsedda för diagnostisering eller behandling av sjukdomar eller ingår i de lagstadgade uppgifterna

 • T.ex. undersökningar inför ett studentutbyte och undersökningar som görs i samband med arbetspraktik och som inte grundar sig på lagen, bl.a. salmonellaintyg för arbetsuppgifter som inte hör till de uppgifter som avses i 56 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Samordning av individens och samfundets psykosociala stöd i akuta, omskakande situationer

Rehabiliteringstjänster i samband med sjukdomar orsakade av berusningsmedel

Avvänjnings- och substitutionsbehandling för personer med opioidberoende

Mödrarådgivningstjänster

 • Det är önskvärt att studerande erbjuds mödrarådgivningstjänster på studieorten. Tjänsterna medför rätt till fakturering av kommunen.

Har du frågor? Kolla om du hittar svar på vår Frågor och svar-sida. Där kan du också skicka in din egen fråga.

Fakta

 • Den nya lagen om högskolestuderandes hälsovård träder i kraft 1.1.2021
 • SHVS tjänsterna kommer att omfattas av 270 000 högskolestuderande
 • Tjänsterna som tillhör studerandehälsovården är definierade i lagen och guiden för studerandehälsovården
 • Tjänsterna är jämlika överallt i Finland