Hoppa till verktygsfältet

Användning av SHVS tjänster

Startbilden

Titel: Användning av SHVS tjänster

En figur med SHVS-logon på kläderna och ett stetoskop kommer fram.

Sedan finns det två studentfigurer i stadslandskapet. Där finns det ett par hus med SHVS-logon och den SHVS-anställda som säger i en pratbubbla: ”Du kan börja anlita våra tjänster när du har anmält dig som närvarande under terminen.”

Sedan håller en student i en telefon. Self-logon och en SHVS-anställd visas på telefon-skärmen. Följande text visas i textrutan:

”Kontakta oss för bedömning av vårdbehovet

 • per telefon
 • via SelfChat eller
 • genom att fylla i ett serviceformulär i webbtjänsten Self.”

Telefonen ändras till en dator. Self-logon, chattfönstret och ett serviceformulär visas på datorskärmen. Sedan tittar studenten på datorn med Self-logon och en SHVS-anställd på skärmen. 

Bilden visar snabbt en byggnad med SHVS-logon. Följande text visas: 

”Beroende på dina behov kan du hänvisas till

 • distanstjänster
 • närtjänster eller 
 • få anvisningar om egenvård.”

Sedan håller studentfiguren igen sin telefon. På skärmen finns det logon för webbtjänsten Self och en SHVS-anställd. Följande pratbubbla kommer från telefonen: ”De digitala tjänsterna är tillgängliga var du än befinner dig.”

Sedan tittar två studenter på kartan över Finland, där flera städer är markerade. Följande text förekommer: ”Vi erbjuder tjänster runtom i landet på såväl egna som på våra samarbetspartners serviceställen.”

En stadsbild visas, med ett hus med SHVS-logon i föregrunden. Symboler relaterade till hälsovården och människofigurer som föreställer hälsovårdspersonal har lagts till på väggen i huset. Det är folk utanför huset. Pratbubblorna från SHVS-byggnaden beskriver SHVS tjänster:

”Tjänster inom allmän och mental hälsa

Tjänster inom oral hälsa

Hälsofrämjande tjänster

Tjänster för att främja högskolesamfundens välbefinnande.”

Sedan flyttar man till en bild där den SHVS-anställda står bredvid ett hus med SHVS-logon och säger i en pratbubbla: ”Vi finns här för att stödja din hälsa.”

Den avslutande bilden av videon visar SHVS-logon och webbadressen shvs.fi 

Webbtjänsten Self

Startbilden:

En studentfigur sitter vid sin dator. Titel: Webbtjänsten Self

En webbsida med adressen shvs.fi, SHVS-logon och följande text öppnas på studentens skärm: ”Logga in i Self.”

När inloggningspunkten trycks ned med musen får studenten en prompt på skärmen: ”Använd dina bankkoder eller mobilcertifikat för att logga in i Self.”

Datormusen rör sig på skärmen och ett lås öppnas.

Sedan visas kalender- och klocksymboler och följande text: ”Kontrollera dina tidsbokningar i Self och avboka eller flytta dem vid behov.”

På studentens datorskärm dyker upp en studentfigur med hörlurar och en SHVS-anställd. Följande text visas: ”Koppla upp dig till en distansmottagning i Self.”

Studentfiguren står bredvid sin dator. Skärmen visar Self-logon och en chattsymbol. En formulärsymbol visas. Följande text visas: “Kontakta oss för bedömning av vårdbehovet via SelfChat eller genom att fylla i ett serviceformulär.”

Rubriken ”Hälsofrämjande” visas på studentens datorskärm. Följande text visas: ”Använd de hälsofrämjande tjänsterna i Self så mycket du vill.”

Rubriken ”Kontaktuppgifter” visas på studentens datorskärm. Följande text visas: ”Uppdatera dina kontaktuppgifter i Self.”

Sedan står fyra studenter framför ett hus med SHVS-logon i ett stadslandskap och säger i en pratbubbla unisont: ”Börja använda Self genast i början av din studietid!”

Den avslutande bilden av videon visar SHVS-logon och adressen yths/sv/self-info 

HälsoStarten

Startbilden:

Titel: HälsoStarten

En studentkaraktär hoppar in i bilden. Videon visar också en hjärtkurva. 

Studentkaraktären tar fram en mobiltelefon med följande text: ”Besvara enkäten HälsoStarten i webbtjänsten Self!”

Sedan står studenten vid sin dator och fyller i ett formulär. Datorskärmen visar följande text: ”Hälsoundersökningen för första årets studerande börjar med enkäten HälsoStarten.”

Studenten trycker på knappen “Sänd” med musen.

Sedan går studenten i ett stadslandskap med en mobiltelefon. En text visas på telefonen:

”När du besvarat enkäten får du feedback på ditt hälsotillstånd.”

Därefter möter studenten en SHVS-anställd som säger i en pratbubbla:

”Baserat på dina svar blir du vid behov hänvisad till våra tjänster.”

Studenten och den SHVS-anställda tittar tillsammans på en infoskärm med hälsosymboler (sömn, kost, träning, en tandborste). Den anställde säger i en pratbubbla: ” Du kan också få tips som främjar hälsan!”

Slutbilden av videon visar SHVS-logon och adressen yths.fi/halsostarten

Hälsoinformation på webben

Startbilden: 

Titel: Hälsoinformation på webben

En studentkaraktär sitter vid sin dator. Adressen shvs.fi visas.

På bilden gör det ont i ryggen på studenten, och ansiktsuttrycket är smärtsamt. Följande text visas i textrutan: ”Ont i ryggen efter långvarigt stillasittande?”

En pratbubbla dyker upp från datorn: ”Kolla in instruktionerna om pausgymnastik under rubriken Hälsokunskap på vår webbplats.”

Studenten börjar träna och uttrycket ljusnar.

På nästa bild står studenten mitt på många böcker och en skärm och ser förvirrad ut. Följande text visas i textrutan: ”Eller har du svårt att koncentrera dig?”

Titeln ”Hälsokunskap” visas på studentens skärm. En pratbubbla kommer från datorskärmen: ”Under rubriken Hälsokunskap har vi samlat verktyg som du kan använda för att förbättra din koncentrationsförmåga.”

Studenten börjar le.

Sedan visas följande text i en pratbubbla: ”På webbplatsen finns också mycket annan nyttig hälsoinformation och tips på hur du kan öka ditt välbefinnande.”

Följande text visas på studentens skärm: 

”Exempel på teman: Träning och ergonomi, Kost, Oral hälsa, Sexuell hälsa, Mental hälsa, Berusningsmedel och beroendeproblem.”

Efter detta syns tre studenter i stadsbilden. En student har en mobiltelefon. Följande text visas: ”Under rubriken Hälsokunskap finns också Hälsodatabanken där du kan söka information med sökord.”

En sökruta dyker upp på studentens telefon med texten “Hälsodatabanken”. Det finns alfabet i rad på skärmen. Överst står texten: ”Där hittar du både anvisningar om egenvård och information om i vilka fall du bör kontakta oss för bedömning av vårdbehovet.”

Den sista bilden visar SHVS-logon och adressen yths.fi/sv/halsokunskap

StressLess

Startbilden

En studentfigur tittar förvirrat och sträcker ut sina armar.

Följande text visas: ”Är du stressad?”

Sen visas texten: ”Minska stressen – StressLess-coachning”

En student sitter nedstämd bland högar av böcker. I en kaotisk tankebubbla visas olika bilder: en dator med ett utropstecken, en bil, noter, en telefon med en SHVS-anställd och en ytterdörr där posten faller.

Studenten tittar på en textruta där det står:

”Visste du att stress kan orsaka många olika symtom, såsom:

 • sömnproblem
 • minnessvårigheter
 • relationsproblem
 • isolering
 • huvudvärk
 • magbesvär
 • andnöd
 • svettningar
 • hjärtklappning
 • oro
 • plågsamma tankar
 • spänning”

Studenten drar bort textrutan från synfältet med sänkta mungipor. Nästa kommer det upp en skärmbild med tre studentfigurer och en YTHS-anställd figur. Människorna på skärmen ler. På skärmen står det:

”Delta i StressLess-coachning!

Kursen är utformad för att lära dig att förhålla dig till svåra tankar på ett nytt sätt samt acceptera jobbiga känslor. Du får tips och övningar som du kan göra hemma.”

Studentens ansiktsuttryck ljusnar. Texten på skärmen säger: “Delta i StressLess-coachning!” All annan text försvinner. I vår animerade video hoppar studenten in i skärmen och ger high five till en annan student.

Sedan står studenten med en bok i handen och i tankebubblan finns ekvationen E=mc2.

Bredvid studenten finns en textruta som säger:

”StressLess-coachning hjälper dig att öva dig i följande:

 • medveten närvaro
 • att förhålla dig till jobbiga tankar och känslor
 • att hitta balans mellan acceptans och förändring.”

Sedan visas en bärbar dator med SHVS-logon på skärmen. I pratbubblan från skärmen står det: ”Kolla gruppernas scheman på vår webbplats.”

SHVS-logon och webbadressen yths.fi/sv/stressless visas.