Siirry sisältöön

Opiskelijaraadin vuosi 2021

YTHS:n opiskelijaraatitoiminta käynnistyi 18.2.2021, kun joukko yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita kokoontui kautta aikain ensimmäiseen opiskelijaraadin järjestäytymiskokoukseen yhdessä YTHS:n asiantuntijoiden kanssa. Vuoden aikana raati kokoontui erilaisissa kokoonpanoissa 10 kertaa. Koko raadin yhteisissä kokouksissa ja neljässä pienryhmässä tuotettiin toimintavuoden aikana uusia avauksia ja konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen. Opiskelijaraadin jäsenten osallistumisaste vuonna 2021 oli noin 43 %.

Raadin työn tuloksia vuonna 2021

  • Opiskelijaraadin työskentelyssä kattoteemana tänä vuonna oli Self-verkkopalvelun toiminnan ja sisältöjen kehittäminen. Tämän työn tuloksia nähdään heti alkuvuodesta, kun uudistunut Self-verkkopalvelu avataan opiskelijoiden käyttöön.
  • Terveyskyselyn uudistaminen. Uudistunut TerveysStartti-kysely on parhaillaan testattavana ja se otetaan käyttöön tammikuussa. Lue lisää  
  • Opas opiskeluterveysneuvotteluun sai opiskelijaraadilta sekä sisällöllisiä että ulkoasuun liittyviä parannusehdotuksia, jotka huomioitiin oppaan viimeistelyssä. Opas julkaistiin marraskuussa ja sen kieliversiot ovat parhaillaan tuotannossa. Tutustu oppaaseen
  • Raadissa käsiteltiin myös uudelle opiskelijalle suunnattua viestintämateriaalia. Uudet materiaalit tuotetaan uusien opiskelijoiden käyttöön alkavan vuoden aikana.

Opiskelijaraadin ensimmäisen toimintavuoden oppien ja palautteen avulla raadin toimintaa kehitetään. Ensi vuonna pienryhmien määrää vähennetään, jotta osallistujat pääsevät käsittelemään monipuolisemmin eri aihekokonaisuuksia. Vuonna 2022 raadin käsittelyyn tuodaan enemmän myös opiskelijoiden agendalle nostamia aiheita. Raatilaisten esiin nostamia aiheita ovat mm. eritysryhmien palvelut ja asiointi, matalan kynnykset palvelut opiskeluyhteisöissä ja opiskelijaviestinnän kehittäminen. Lisäksi raadin jäsenmäärää tarkennetaan niin, että raadin toiminta on mahdollisimman sujuvaa ja osallistavaa. Osa vuoden 2021 raatilaisista jatkaa vuonna 2022 ja heidän lisäkseen uusia jäseniä haetaan yhteistyössä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa.

YTHS kiittää kaikkia opiskelijaraatilaisia uraauurtavasta työstä vuonna 2021, ja toivottaa jatkavat ja uudet raatilaiset tervetulleeksi mukaan yhteiseen kehittämistyöhön vuonna 2022!

Mikä opiskelijaraati? YTHS kutsui vuoden 2021 alusta alkaen koolle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuvan raadin, jonka tavoitteena on tuoda opiskelijan ääni mukaan toimintaan ja kehittämiseen. Opiskelijaraati on osa YTHS:n opiskelijaosallisuuden kehittämistä ja sen tavoitteena on ymmärtää syvällisesti opiskelijoiden tarpeita ja käyttäjäkokemuksia, ratkaista niihin liittyviä mahdollisia pullonkauloja ja tuottaa yhteistyössä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.