Hoppa till verktygsfältet

SHVS följer upp genomförandet av den verksamhet som beskrivs i planen för egenkontroll och rapporterar om verksamheten och ändringar i den var fjärde månad. 

Läs rapporterna genom att öppna flikarna nedan. 

Serviceenhet

SHVS Central (SHVS Tavastehus, SHVS Seinäjoki, SHVS Tammerfors – Tulli ja SHVS Tammerfors – Hervanta)

Tidsperiod 

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen. 

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Utmaningar i rekryteringen. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Bemötande vid möten.  

Reklamationer om fakturor.  

Annullering av tider.

Möjlighet att få vård.

Vårdens tillgänglighet.

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Möjlighet att få vård.

Vårdens tillgänglighet.

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Korrigerande åtgärder och ändringar i anvisningarna har gjorts enligt behov. 

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Kommunikationen/informationsförmedlingen fungerar inte.  

Utbildningen, introduktionen, kompetensen är bristfällig.  

Fel relaterade till läkemedel.  

Brister i tillvägagångssätt.  

Korrigerande åtgärder 

Att förbättra instruktioner och följa dem.   

Tillvägagångssätt ändras.

Samarbetet utvecklas.

Personalens utbildning och kommunikation förbättras.  

Serviceenhet

SHVS Nord (SHVS Kajana, SHVS Karleby, SHVS Uleåborg, SHVS Rovaniemi)

Tidsperiod

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen. 

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.   

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Möjlighet att få vård.  

Vårdens tillgänglighet. 

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.  

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Möjlighet att få vård.  

Vårdens tillgänglighet. 

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.  

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Korrigerande åtgärder och ändringar i anvisningarna har gjorts enligt behov. 

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Brister i tillvägagångssätt.  

Risker i arbetsmiljön.

Brister i utrustning. 

Kommunikationen/informationsförmedlingen fungerar inte.

Utbildningen, introduktionen, kompetensen är bristfällig.  

Korrigerande åtgärder 

Instruktioner förbättras.

Utbildning för personalen.

Tillvägagångssätt ändras.

Samarbetet utvecklas.

Apparaternas funktioner ombesörjs.

Serviceenhet

SHVS Syd (SHVS Esbo, SHVS Helsingfors – Tölö, SHVS Helsingfors – Malm, SHVS Kouvola, SHVS Lahtis, SHVS Villmanstrand)

Tidsperiod 

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen. 

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Utmaningar i rekryteringen. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.   

Personalen inom distanstjänsten används.   

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Tillgång till vård och vårdens tillgänglighet.

Kundavgifter.

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.

Dröjsmål i vården.

Hänvisning till tjänst.

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Tillgång till vård och vårdens tillgänglighet.

Kundavgifter.

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.

Dröjsmål i vården.

Hänvisning till tjänst.

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Korrigerande åtgärder och ändringar i anvisningarna har gjorts enligt behov. 

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Brister i tillvägagångssätt.  

Risker i arbetsmiljön.

Brister i utrustning. 

Kommunikationen/informationsförmedlingen fungerar inte.  

Utbildningen, introduktionen, kompetensen är bristfällig.  

Korrigerande åtgärder 

Instruktioner förbättras.

Personalens utbildning förbättras. 

Tillvägagångssätt ändras.

Samarbetet utvecklas.

Apparaternas funktioner ombesörjs.

Serviceenhet

SHVS Väst (SHVS Björneborg, SHVS Raumo, SHVS Åbo, SHVS Åbo)

Tidsperiod

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen. 

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Utmaningar i rekryteringen. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.

Personalen inom distanstjänsten används.

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Reklamationer om fakturor.  

Rusning i den digitala ärendehanteringskanalen (chatten).  

Annullering av tider.

Möjlighet att få vård.

Att bli hörd.

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Beaktande av individens specialbehov.  

Att bli hörd.

Korrigerande åtgärder 

Korrigerande åtgärder och ändringar i anvisningarna har gjorts enligt behov. 

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Fel relaterade till läkemedel.  

Brister i tillvägagångssätt.  

Risker i arbetsmiljön.

Korrigerande åtgärder 

Att förbättra instruktioner och följa dem.

Personalens utbildning och kommunikation förbättras.  

Serviceenhet

SHVS Öst (SHVS Joensuu, SHVS Jyväskylä, SHVS Kuopio, SHVS S:t Michel)

Tidsperiod 

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen. 

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Utmaningar i rekryteringen. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.   

Personalen inom distanstjänsten används.   

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Reklamationer om fakturor.  

Respons om tillgången. 

Annullering av tider.    

Möjlighet att få vård.

Respons angående underleverantörernas enheter, korsanvändning lyckas inte.

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Beaktande av individens specialbehov.

Anteckningar i journalhandlingar.

Korrigerande åtgärder 

Korrigerande åtgärder och ändringar i anvisningarna har gjorts enligt behov. 

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Informationsförmedlingen fungerar inte.

Brister i tillvägagångssätt.  

Risker i arbetsmiljön.

Korrigerande åtgärder 

Att förbättra instruktioner och följa dem.

Serviceenhet

SHVS digitala tjänster och distanstjänster

Tidsperiod

1.1.2024–30.4.2024

1) Tillgång till service 

(Handläggningstider och/eller väntetider till service/vård inom lagstadgade tidsfrister samt enligt kundernas behov och i rätt tid.

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Avvikelser i möjligheten att få tid till allmänläkarens mottagning i enlighet med vårdgarantin.  

Korrigerande åtgärder 

Förändringar i verksamhetsmodeller för att förbättra situationen.

2) Tillräckligt med personal 

(Personaldimensionering: personalmängd i förhållande till kundmängden och behovet av tjänster.) 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Personalmängden baserad på finansieringen är inte tillräcklig i förhållande till antalet studerande och efterfrågan. 

Utmaningar i rekryteringen. 

Korrigerande åtgärder 

Förbättringsåtgärder utförs kontinuerligt.   

3) Kundrespons 

(Respons som kommit via webbplatsen och NPS-respons.)

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Bemötande vid möten.

Reklamationer om fakturor.

Inte registrerad för återuppringning.

Rusning i den digitala ärendehanteringskanalen (chatten).

Korrigerande åtgärder 

Har lösts från fall till fall. 

4) Anmärkningar, klagomål, anmälningar om missförhållanden 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Inget att rapportera.

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Inget att rapportera.

Korrigerande åtgärder 

Inget att rapportera.

5) Anmälningar om riskhändelser 

Hur har uppföljningen utförts på enheten? 

Regelbunden uppföljning och rapportering i den regionala ledningsgruppen. 

Vilka avvikelser har upptäckts? 

Kommunikationen/informationsförmedlingen fungerar inte.  

Utbildningen, introduktionen, kompetensen är bristfällig.  

Brister i tillvägagångssätt.  

Korrigerande åtgärder 

Att förbättra instruktioner och följa dem.

Tillvägagångssätt ändras.  

Samarbetet utvecklas.   

Personalens utbildning och kommunikation förbättras.  

Apparaternas funktioner ombesörjs.

Instruktioner förbättras.

Användningssättet ändras.