Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

YTHS:n omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista opiskeluterveydenhuoltoa. Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa.

YTHS on julkaissut tammikuussa 2024 sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain vaatimusten mukaisen omavalvontaohjelman. Osana omavalvontaohjelmaa julkaistaan myös palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat ja lääkehoitosuunnitelmat.

Verkkosivuilla julkaistavien omavalvontaohjelman ja omavalvontasuunnitelman lisäksi alueelliset omavalvontasuunnitelmat ovat asiakkaiden nähtävillä YTHS:n palvelupisteissä.

Omavalvontaohjelmassa määritellään, miten YTHS:n velvoitteiden noudattaminen järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä asiakkaiden ja potilaiden palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Oman toimintansa lisäksi YTHS valvoo myös alihankkijoiden kanssa tekemiensä sopimusten noudattamista.

YTHS:n omavalvontaohjelma

YTHS:n omavalvontasuunnitelma