Hoppa till verktygsfältet

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), det vill säga uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som uppkommer i barndomen. Huvudsymtomen är problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det är frågan om långvariga problem med att styra och reglera sin aktivitetsnivå. Med uppmärksamhetsstörning avses inte enbart oförmåga att koncentrera sig.

Sporadisk förekomst av dessa symtom är vanligt, men vid ADHD är symtomen ofta förekommande och långvariga, och därtill försämrar de funktionsförmågan. Symtomen kan också innefatta problem med den exekutiva förmågan samt svårigheter att kontrollera känslor och beteende.

ADHD börjar inte i ungdomen eller i vuxen ålder, utan diagnosen ADHD förutsätter att problematiska symtom har förekommit redan i tidig barndom. Om symtomen uppkommer först under puberteten eller i vuxen ålder orsakas de sannolikt av något annat. ADHD förekommer hos cirka 2–4 % av den vuxna befolkningen.

När borde du bli undersökt?

Det är utmanande att diagnosticera utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktions­nedsättningar i vuxen ålder. Drag av dessa funktionsnedsättningar förekommer hos många människor, men för att kunna ställa en diagnos krävs att givna symtomkluster bekräftas och diagnostiska kriterier uppfylls.

Undersökningar behövs endast om du har tydliga aktuella och långvariga funktionsnedsättningar inom olika livsområden och de inte kan förklaras bättre med någon annan orsak.

Innan du bokar tid för undersökningar bör du fundera över varför du just nu misstänker att du har en utvecklingsrelaterad störning och om det eventuellt finns andra förklaringar till dina aktuella problem.

Enbart ökad självförståelse är inte ett motiv för fortsatta utredningar.

Lindriga neuropsykiatriska symtom kräver inte nödvändigtvis en diagnos om funktionsförmågan är god, behandling inte behövs eller om egenvård är tillräckligt.

Om du misstänker att du har en utvecklingsrelaterad uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) och inte har fått en diagnos i barndomen är det bra om du du talar med dina föräldrar innan du bokar tid för utredning. De kan berätta hurdana problem du hade i barndomen som kunde ha varit förorsakat av ADHD. Tillsammans kan ni börja samla in en del av den preliminära information som behövs för utredningen.

SHVS psykiater / 30.4.2024