Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Fördröjningar angående icke-brådskande mottagningstider i slutet av året

Förberedningarna angående SHVS expansionen är i slutrakan och vår verksamhet är mitt i en exceptionellt stor förändring. I slutet av året ändrar vi vår verksamhet i enighet med den nya servicemodellen och i serviceverksamheten kan detta märkas i tillfälliga fördröjningar angående icke-brådskande mottagningstider.

I första hand delas mottagningstider ut till dem som har brådskande vårdbehov enligt bedömningen av vårdbehovet. Om ärendet är icke-brådskande kan man få vänta en stund men även i dessa situationer får man vården i enighet med vårdgarantin.

Kontakta oss ifall du har bekymmer som angår din hälsa eller servicebehov. Det är viktigt för oss att vi kan reagera till brådskande ärenden omedelbart och att vi får veta om ditt icke-brådskande ärende så fort som möjligt. Den nya servicemodellen och den studerandes egna ansvarsteam är i fullständig användning i början av året. Därefter är ansvarsteamen i kontakt med de studerande som inte fick icke-brådskande vård i slutet av året.

Vänligen observera att studerande vid yrkeshögskolor kan boka tider och sköta sina ärenden hos SHVS från 4.1.2021.

Se anvisningar för tidsbeställning.