Hoppa till verktygsfältet

Coronavirusepidemin kan orsaka osäkerhet och ångest

Spridningen av coronavirusepidemin orsakar för tillfället känslor av osäkerhet och ångest hos många av oss. Detta är väldigt förståeligt, eftersom situationen förknippas med många faktorer vi själva inte kan kontrollera. Vi har alla vårt eget sätt att reagera på osäkra situationer, och det påverkas exempelvis av våra individuella egenskaper, våra tidigare erfarenheter och vår sociala miljö. Trots att mycket kring de yttre förutsättningarna är oförutsägbart kan vi ändå upprätthålla ett tillräckligt psykiskt välbefinnande med våra val i vardagen.

Vad kan jag göra?

  • Var medveten om det du kan påverka, t.ex. handhygien och hur ofta du kollar nyheterna. Fokus på det du kan påverka ökar känslan av kontroll och underlättar därmed hantering av stress.
  • Följ endast tillförlitliga informationskällor. Vi alla bör vara medvetna om myndigheternas nyaste anvisningar. Samtidigt är det också viktigt att du inte utsätter dig för ångestframkallande och provokativa nyheter alltför frekvent. Rykten tenderar att öka ångest och oro. Du kan t.ex. dagligen reservera en begränsad tid då du läser den nyaste informationen.
  • Öva på att ta väl hand om dig själv. Försök upprätthålla en regelbunden vardagsrytm, särskilt sömn- och måltidsrytm. Trots att vardagen tillfälligt skulle ha förändrats betydligt, är det bra för ditt välbefinnande att upprätthålla välbekanta vardagsrutiner och därmed skapa en känsla av trygghet.
  • Fundera vilka sysslor som ger dig välbehag som är sådana du fortfarande kan göra i lugn och ro. Läsa en bok, se på serier eller filmer, dansa, sjunga, skriva och göra saker med händerna är exempel på sådant du fortfarande fritt kan göra.
  • Håll kontakt med dina närstående. Dryfta tankar och känslor om samhällets situation men kom ihåg att också tala om annat. Håll kontakt på distans om det inte är möjligt att fysiskt befinna er på samma plats.
  • Kom ihåg att vara barmhärtig mot dig själv om du märker att du presterar och känner ett tungt ansvar för ditt eget och andras välbefinnande. Det du gör räcker.
  • På Psykporten.fi finns bra information om hur du upprätthåller vardagsrutiner, övningar i att identifiera känslor och hantera osäkerhet samt andningsövningar (länk nedan).

Hur ordnas SHVS mentalvårdstjänster under epidemin?

Mentalvårdsarbetet vid SHVS och på andra ställen fortsätter under epidemin. Mentalvårdsarbetet förändras när vi försöker genomföra det på distans i så stor utsträckning som möjligt. Mer information får du på SHVS webbsidor eller genom att kontakta oss via våra riksomfattande servicenummer.